Stanescu Valentin's Blog (26)

Zborul clipei

În tăciunele din vatră se-ntrezăresc limbi de foc

jocul lor mai dăinuieşte în amintire pe tavan

în pereţi oglinda mută şi-n cuvântu-mi adormit

zborul clipei e cădere - lacrima stinsă a serii

 

Aud strigătul zăpezii către matca ei din nouri

fulgii razelor de lună se topesc pe fruntea zării

în oglinda cea bătrână lumina e tot mai rară

iar căldura-mbătrâneşte - rotocoale-n hornul casei

 

gândul singur se ascunde într-un ieri…

Continuare

Adăugat de Stanescu Valentin la Ianuarie 18, 2022 la 9:59pm — 2 Comentarii

Către noapte

printre funii de lumină ziua în amurg coboară

colecţionar de umbre am ajuns fără de voie

lira lunii argintie îmi îngână cântul serii

şi-mi alungă depărtarea dincolo de înţelesuri

 

margini crude de tăcere răscolesc iarba cântării

iar ecoul se închide în cuvinte nerostite

amintirile în ceaţă se aşează spre uitare

golul trufaş se întinde cerul promis e departe

 

pe sub ramuri nemişcate seara-şi caută…

Continuare

Adăugat de Stanescu Valentin la Ianuarie 16, 2022 la 9:42pm — 3 Comentarii

Coralii de tăcere

 

Privindu-le ultimele raze de soare se sting în ochii tăi

apoi trec prin conul clipei spre coralii de tăcere

de unde răsare  lumina viselor

În albastrul ochilor tăi se stinge lumina…

Continuare

Adăugat de Stanescu Valentin la Decembrie 14, 2021 la 8:02pm — 3 Comentarii

Golul vieţii

Secunda ceasului din turn îngână paşii mei din drum,

tăcerea veştedului câmp toarce fuior pe înnoptat

iar firul plin de amintiri se-ncurcă-n clăile de fum

ce par stafii ieşind din horn, de vânt aduse dinspre sat.

 

Mă-nchid în mine şi ignor noi umbre care îmi apar

şi inundă-a mea retină, pun un cânt fără cuvinte

şi-mi strâng haina mai aproape, chiar de pare în zadar, unde-i frumuseţea zilei ce se stinse mai-nainte?

 

Lin alunec…

Continuare

Adăugat de Stanescu Valentin la Decembrie 12, 2021 la 6:02pm — 2 Comentarii

O, mai cu seamă

Motto:

O, mai cu seamă seara te iubesc

când lucrurile par nedesluşite,

când porţile se-nchid c-un ritm firesc

şi iedera începe să palpite,...

              (Alexandru Andriţoiu)

 .

O, mai cu seamă te iubesc în zori

când roua-mbracă florile cu drag

în alb strălucitor venit din sori

în mii de sfere prinse în…

Continuare

Adăugat de Stanescu Valentin la Decembrie 4, 2021 la 10:00pm — 10 Comentarii

Când roşii, când albastre

 

Te văd prin ochiul gândului meu

cel însetat de tăcerea ta

care îmbrăţişează norii lâncezind la orizont

în căutarea veşniciei,

pe marginea şlefuită a gândului tău...

 

Gândurile noastre aleargă desculţe

pe curcubeul arcadă dintre Sufletele noastre

când roşii, când verzi, când albastre.

 

Gândurilor noastre le-au crescut aripi

asemeni fluturilor primăverii,

au învăţat să zboare între noi

prin…

Continuare

Adăugat de Stanescu Valentin la Aprilie 17, 2021 la 7:44pm — 4 Comentarii

Ştiu că sunt

 

Ştiu că sunt din pământ, zămilit din Cuvânt,

Eu şi Eu în tandem într-un Trup diadem,

simţire – cuvinte: Inimă şi Minte.

 

Inima-i magie prin imagerie,

ea e calea dreaptă care mă îndreaptă

spre-nalte vibraţii fără ani şi spaţii...

 

Liberul Arbitru nu-şi găseşte titru,

rara lui simţire e-ncurcată-n fire

când alege drumul şi-i rămâne fumul...

 

În Minte-i izvorul, ea e creatorul

a tot ce e bine…

Continuare

Adăugat de Stanescu Valentin la Aprilie 11, 2021 la 10:04pm — 4 Comentarii

Priveşte clipa şi taci !

 

Uită clipa ce te doare şi te-aşează, ţi-a fost dată

să te întăreşti în cuget, ce-a fost rău şi ce-a fost bine

te îndeamnă şi te iartă, suferinţa, mai bogată

starea să îţi întărească prin încrederea în tine...

 

N-ai cui să te plângi vreodată, nu e nimeni să te-asculte,

fiecare sieşi este călăuză-n tot ce face

după-nchipuirea Minţii, după ce greşeşte multe,

ca apoi să cântărească şi cu sine să…

Continuare

Adăugat de Stanescu Valentin la Aprilie 7, 2021 la 9:21pm — 5 Comentarii

Privirea mea, privirea ta

Privirea mea, privind privirea

ce mă priveşte cu mult drag,

cascadă-i plină cu uimirea

de-a te-ntâlni, aprins, în prag...

 

Privirea ta, privind privirea

ce o priveşte negrăit,

învaţă care-i e menirea

privind privitul retrăit !

Adăugat de Stanescu Valentin la Martie 31, 2021 la 10:24pm — 3 Comentarii

Anotimpuri

In seara de primăvară,

lumina blândă a licuricilor

imită stelele rotite de pe boltă

şi dau startul ivirii mugurilor

pentru îmbrăţişarea sfântă cu lumina

şi împlinirea tainei clorofilei.

 

Aduc laudă mesteacănului alb

care mi-a luminat privirile verii

cu frunza lui pâlpâindă

sub razele fugare ale soarelui,

răscolită domol de austru,

rapsod, cântăreţ la frunză.

 

Nelinişte este-n…

Continuare

Adăugat de Stanescu Valentin la Martie 30, 2021 la 10:03pm — 6 Comentarii

Trecere

Soarele se duce-n mal

pentru-a câta oară ?

Curge timpul inegal

în noi din afară.

 

Luna, dintre alte zări,

cumpăna răstoarnă.

Gândul meu cu întrebări

a-nceput să cearnă.

 

Trece soare, luna iar

taie-n clipa mare

altă seară-n calendar,

dusă spre uitare.

 

Eu la mijloc sunt pământ,

Tatăl meu e soare,

ca o lună dintr-un cânt

Fiul meu răsare.

 

Ziua lumii…

Continuare

Adăugat de Stanescu Valentin la Martie 29, 2021 la 9:56pm — 4 Comentarii

Ghiocel

 

Azi a fost o zi-nsorită

peste câmpul alb de nea.

De sub solzi de ger ivită

am zărit privirea ta...

 

Mă priveai c-un iz mirat,

curioasă într-un fel,

când din palma mea de-odat’

ţi-am întins un ghiocel...

 

L-ai primit cu bucurie

lăcrimând cu dor de el,

să-l aşezi bijuterie,

inimii un clopoţel !

 

E simbolul primăverii

şi-al iubirii sol peren,

semn celest al…

Continuare

Adăugat de Stanescu Valentin la Martie 1, 2021 la 9:34am — 3 Comentarii

Sensul vieţii

Răsturnându-se-n spirală, Sufletul, în noi hotare,

trece calea din Lumină în condens, prin alt destin,

alegându-şi Clipa, Locul, primind altă-nfăţişare,

reînnoită-n cicluri dese, de la chin pân’ la festin.

 

Toate-s noi, dar învechite, ce vezi azi mâine-i poveste,

ce-a fost ieri a fost părere... Jocul Minţii-i Creatorul

ce aşează-n şiruri Timpul, ce va fi trecând în este

şi ce-a fost crescând la baza sferei care-ţi e…

Continuare

Adăugat de Stanescu Valentin la Februarie 26, 2021 la 8:15pm — 6 Comentarii

Glorie clipei

 

Din palma mea izvorăşte iubirea

pe care o sorbi însetată, cu dor.

Gândul meu ca un fluture

întinde aripi largi în zbor,

tu floare de mac arzândă în lan

aştepţi sărutul meu pereche,

inima cântă prin al tău cuvânt

şi piatra te simte-n ureche.

Sub privirile noastre-n tandem,

muşchiul pădurii ni-i pernă,

umbrele se-mbrăţişează:

glorie clipei, eternă!

Adăugat de Stanescu Valentin la Februarie 19, 2021 la 6:48pm — 2 Comentarii

Coboară Doamne în mine

Coboară Doamne în mine

în ceasul serii în care

zarva lumii se-aşează-n tăcere.

Vino la masa Sufletului meu

să o binecuvântezi cu harul Tău

şi nu lăsa copilul Tău netrebnic

să bântuie cărările nopţii

fugind de faptele zilei închise.

 

Îndulceşte Doamne lacrima ce alunecă

pe obrazul vârstnic al trupului meu.

Deşertăciunea, ca o iederă aspră,

mi-a prins Trupul şi Mintea,

fără glas, gura mea smerită Te…

Continuare

Adăugat de Stanescu Valentin la Februarie 12, 2021 la 11:05pm — 3 Comentarii

Geometrie

Cubul se visează sferă

şi un pătrat se vrea în cerc,

globul doarme-n emisferă.

Eu cu un zâmbet te încerc.

 

Un triunghi din con se-adapă

după ziua cea toridă.

Vrei să mergem după apă ?

Inima ta să decidă!

 

Cercul s-a prefăcut pătrat,

patru puncte cardinale.

Unul mai cald m-a-nflăcărat:

tu şi eu zări boreale.

 

Linia e obosită

de drumul lung, de drum anost.

Tu-mi răstorni…

Continuare

Adăugat de Stanescu Valentin la Februarie 10, 2021 la 7:30pm — 3 Comentarii

Al lumii vaier

Norii-s lacrimile Tale prinse-n forme cristaline,

umpli cerul sub văpaie, vara, răcorind pământul,

bucurie este-n iarbă, saltă seva în tulpine,

toate se supun cu voie şi-Ţi urmează Sfânt Cuvântul.

 

I-ai dat Omului putere să creeze în Natură,

dar s-a depăşit pe sine, fără a te recunoaşte,

şi-a schimbat, măreţ din fire, Creatoru-n creatură...

ajungând să fie cel ce cu noroi să te împroaşte.

 

Lasă-Ţi lacrima să-mi spele…

Continuare

Adăugat de Stanescu Valentin la Februarie 9, 2021 la 8:01pm — 5 Comentarii

Perla

Motto

„De ce atât de târziu- murmuram-

Dorul de Tine-i atâta de greu-

Pentru că-mi răspunse perla-

Incepe atunci timpul meu.”

                                                            Emily Dickinson

 

Plaja este plină până-n hău

de milioane de cristale...

pun perle-n salbă-n părul tău,

pierdute scoicile-abisale.

 

Cu trudă-ntinsă-n mii…

Continuare

Adăugat de Stanescu Valentin la Februarie 8, 2021 la 6:20pm — 9 Comentarii

Pastel de iarnă

 

Un spectacol e-n nocturnă:

superluna e vedetă.

Însă e prea taciturnă,

nu îi place la şuetă.

 

Se ridică-ncet pe cerul

hibernal din cale-afară,

când mai aspru este gerul

ce-a-mbrăcat totul în ceară.

 

A înnebunit lumina,

totu-n jur e reflectare.

Gheaţa este cristalina

pomilor înfăţişare.

 

Iar zăpada pe câmpie

e-ngheţată şi tăcută,

stălucind nu te îmbie,

nu se…

Continuare

Adăugat de Stanescu Valentin la Februarie 7, 2021 la 9:49pm — 4 Comentarii

Către primăvară

 

Totul încape-n Cuvânt.

Somnul trece-n visare:

bob de grâu în pământ,

ramul în mugur tresare.

 

Totu-i îngheţ şi tăceri.

Iarna rodeşte-n secret.

Mâine coboară în ieri.

Totul învie discret.

 

Ziua se umflă-n minut.

Noaptea coboară spre sud.

Sufletul greu de ţinut.

De primăvară aud.

 

Păsări străbat orizont,

drumul întins către nord.

Inima-mi sare în front

în…

Continuare

Adăugat de Stanescu Valentin la Februarie 4, 2021 la 3:57pm — 2 Comentarii

Despre

Ion Lazăr da Coza a creat această reţea Ning.

link-uri utile

              REGULAMENT site

                       **********

http://DIACRITICE.opa.ro/

descarcă AUTO CORECT!

http://DEXonline.ro/

Dicționar de SINONIME

Dicționar de RIME

Haiku, Tanka, Senryu...

           Vă invităm să citiți și:

La ceas aniversar

Figuri de stil

Folosirea virgulei

donații

Pentru cei care doresc să susțină acest site, DONAȚII la: 

RO45CECEB00008RON1057488

titular cont: Lazăr Vasilisia 

(CEC Bank)

*

DONATORI,

începând cu septembrie 2021:

  1. Mihaela Popa
  2. Sofia Sincă
  3. Valeria Merca
  4. Ana C. Ronescu
  5. Tudor Cicu
  6. Răduță If. Toader

Activitatea Recentă

Utilizatorului Valeria Merca îi place postarea pe blog Pumn de pământ (II) a lui Dinca Valerian
cu 2 ore în urmă
Valeria Merca a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Pumn de pământ (II) a utilizatorului Dinca Valerian
cu 2 ore în urmă
Utilizatorului Denisa Curea Popa îi place postarea pe blog Când tâmpla îmi asudă... a lui Camelia Ardelean
cu 11 ore în urmă
Utilizatorului Denisa Curea Popa îi place postarea pe blog latură negativă a lui miodrag radanov
cu 11 ore în urmă
Utilizatorului Gheorghe îi place postarea pe blog Viorile timpului a lui gina zaharia
cu 11 ore în urmă
Utilizatorului gabriel cristea îi place postarea pe blog Viorile timpului a lui gina zaharia
cu 13 ore în urmă
Utilizatorului Ada Nemescu îi place postarea pe blog Viorile timpului a lui gina zaharia
cu 14 ore în urmă
Lia Teodora Ianto a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Binecuvântez durerea a utilizatorului Lia Teodora Ianto
cu 23 ore în urmă
Postare de log efectuată de gina zaharia
cu 23 ore în urmă
Utilizatorului gina zaharia îi place postarea pe blog latură negativă a lui miodrag radanov
cu 23 ore în urmă
Valeria Merca a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Binecuvântez durerea a utilizatorului Lia Teodora Ianto
cu 23 ore în urmă
Utilizatorului Valeria Merca îi place postarea pe blog Felinarele de muguri a lui Ada Nemescu
cu 23 ore în urmă
Valeria Merca a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Felinarele de muguri a utilizatorului Ada Nemescu
cu 23 ore în urmă
Valeria Merca a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Zborul clipei a utilizatorului Stanescu Valentin
ieri
Valeria Merca a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Harpia a utilizatorului Rădița Răpeanu
ieri
Dinca Valerian a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Pumn de pământ a utilizatorului Dinca Valerian
ieri
Utilizatorului Valeria Merca îi place postarea pe blog Pumn de pământ a lui Dinca Valerian
ieri
Dinca Valerian a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Pumn de pământ (II) a utilizatorului Dinca Valerian
ieri
Valeria Merca a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Pumn de pământ a utilizatorului Dinca Valerian
ieri
Utilizatorului Gheorghe îi place postarea pe blog latură negativă a lui miodrag radanov
ieri

Antologiile site-ului „ÎNSEMNE CULTURALE”

Labirinturi  2018 AICI

Atlasul cu diezi  2017 AICI

Autograf pentru m(â)ine  2013 AICI

© 2022   Created by Ion Lazăr da Coza.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor