CALOTA RODICA's Blog (18)

In loc de panegiric...

Celei plecate...

Zvâcnește carnea serii, cafenie,

De tusea unui clopot îmbâcsită,

În ciorchini suavi de ebonită

Dureri de iad trăiesc în armonie.

De tenebrosul mov ademenită,

Luna -nvelește-n blânda-i agonie,

Un catafalc, și-n sumbra cununie,

Mireasa-i, de trei zile,-ncremenită.

Plecând discret din lumea cufundată

În griji, ambiţii și nevoi frivole,

N-a deranjat pe nimeni, niciodată.

Din sufletul, foșnind prin…

Continuare

Adăugat de CALOTA RODICA la Octombrie 2, 2018 la 8:56am — 9 Comentarii

BătrânulDe prea mulţi ani îi sunt plecaţi feciorii:

Cu ochii arși de dor pipăie zarea,

I se fărâmă sufletul, ca sarea,

De-l duc, târâș, prin alte ţări, cocorii.

Sub tâmplă tremură, ca lumânarea,

Speranţa amânatelor victorii,

Când uraganele își poartă norii,

Cu întuneric căptușind cărarea.

Pripite ploi dau semn de amnezie,

Obrazul fript de lacrimi când măsoară,

Căzând, apoi, cu acră frenezie.

De-atât neant,…

Continuare

Adăugat de CALOTA RODICA la Octombrie 1, 2018 la 2:00am — 14 Comentarii

Sa stai de veghe

Să stai de veghe...

Să stai de veghe-n lanul de tristeţe,

Să-i sorbi savoarea cu înţelepciune,

Să te îmbeţi cu dulce-amărâciune,

Ca să adormi, răpus de frumuseţe.

La fiecare stea să dai bineţe,

Când își așază nuda-i sfiiciune,

Se-aprinde-al orizontului tăciune

Pe ale sale vaste suprafeţe.

Sunt un ciulin, sfidând spumoasa vară,

S-aducă toamnei mitice ofranda,

Urcând în bobul vânăt o Sahară,

M-a părăsit, în câmpul crud,…

Continuare

Adăugat de CALOTA RODICA la Septembrie 17, 2018 la 9:15am — 14 Comentarii

ANA

                              AnaDin zid de lacrimi, piatră și scânteie,

Luptă să smulgă viaţă, dinspre moarte,

Sufletul-amforă, cu două toarte,

Şi Graal-ul, un pântec de femeie !

Cine, spre măreţie, o să poarte

Un trup sacrificat pentru-o idee ?

La casa nemuririi-i doar o cheie

Şi niciun calpuzan de pașapoarte.

Prin zid doar roua vorbelor răzbate,

Din slăvi, ca stalactita, spre pământ,

Sufletul, încolţit…

Continuare

Adăugat de CALOTA RODICA la Septembrie 13, 2018 la 9:13am — 8 Comentarii

Scorpionii

Lipsit de importanţă e festinul

Şi sticla cerului e afumată,

Când victima, în timp ce-i consumată,

Nu știe să le-aprecieze chinul.

Inteligenţa lor, subestimată,

Grandoarea ce justifică veninul,

Îi fac să-și risipească tot pelinul,

Să fie rana bine-mbălsămată.

Într-un cazan, de-ai strânge scorpionii,

Niciunul nu va fi găsit în viaţă,

Căci toţi se vor a fi amfitrionii

Şi toţi se otrăvesc, dându-și…

Continuare

Adăugat de CALOTA RODICA la Septembrie 7, 2018 la 8:30am — 4 Comentarii

Ioana d'Arc

Pe cerul Franţei zboară-o ciocârlie,

E pritocită bolta, de stindarde,

În apa cea dumnezeiască arde

Un înger negru, ce-i trimis solie.

Cu vitejia prinsă în cocarde,

Bravi cavaleri, cu pete pe chelie,

Trântesc Credinţa pe o năsălie

Şi o străpung, rânjind, cu halebarde.

Nu-i stea pe cer, să nu-i auzi suspinul,

Trec păsări mari cu lacrima în gură,

Să-i mai aline spaimele și chinul;

Când trupul tot e…

Continuare

Adăugat de CALOTA RODICA la Septembrie 6, 2018 la 7:00am — 5 Comentarii

Povețe

Poveţe

Să poţi răbda cât nu pot să îndure

Sărmanii, bogătașii, înţelepţii,

Nu ponegri nici proștii, nici deștepţii

Şi,-n veci, să nu fii coadă la secure!

Nu te pripi, sărind, cu toţi inepţii,

În laţul vreunei sumbre sinecure,

Mai bine-ţi faci colibă în pădure

Şi vei trăi precum anahoreţii!

Nu da năvală unde se-mpart bunuri,

Căci scump plătești pomenile, pe urmă,

Să stai departe, pe cât poţi, de…

Continuare

Adăugat de CALOTA RODICA la Septembrie 5, 2018 la 8:00am — 8 Comentarii

Victoriosii

Victorioșii

Plecăm, în caravane, către stele,

Întoarcem cursul apelor, în vaduri,

Şi ticluim demonice răsaduri,

Iar drumurile urlă sub pavele.

Luptăm cu zmei, vampiri, balauri, iele,

Şi recompensă căutăm în carduri,

Peste grădini surpăm, năprasnic, garduri,

Doar ce nevoie-avem de... floricele?

Nici nu vedem că suntem albi la tâmple,

Că, între timp, s-au prăpădit părinţii,

Întâmple-se ce-o fi să se întâmple !

De drumu-acesta…

Continuare

Adăugat de CALOTA RODICA la Septembrie 4, 2018 la 9:20am — 5 Comentarii

Orfanul

Orfanul

De multe seri trudea, sfidând furtuna,

Uitase rânduiala : prânzul, cina,

Căci, la mormânt, se tot stingea lumina

Şi, singură, de veghe, sta doar luna.

Se-nvăpăia, eretică, retina,

Bezna-i săpa-n orbite văgăuna,

Revigorând, din trupu-i, mătrăguna,

În timp ce-n vene foșgăia rugina.

El modela, ca pe o plastilină,

În crâncen ritual apotropaic,

Văzduhul moale, prăvălit în tină.

Din piept…

Continuare

Adăugat de CALOTA RODICA la August 30, 2018 la 6:09pm — 5 Comentarii

Limb de geniu (lui Baudelaire)

Limb de geniu

(lui Baudelaire)Deși primește lauri, câteodată,

Geniul, pe câţi adună,-i risipește,

Așa cum ceru-i mai bogat cu-o pată,

Cu fiecare stea ce-l părăsește.

Hrana, indiferenta lui răsplată,

Chiar dacă apoftegma îl hrănește,

Când uită să existe, câteodată,

Ca pe un zeu damnat îl ispitește

Şi, ca un rob, grădina și-o lucrează,

Stropind cu roua neagră-a frunţii sale

Luceferi palizi ce…

Continuare

Adăugat de CALOTA RODICA la August 29, 2018 la 2:38pm — 5 Comentarii

Acesta este un sonet in stilul lui Verlaine

                    DialoguriSuntem atât de ocupaţi pesemne,

Abia sorbim din complicate ciorbe,

Ne exprimăm prin interjecţii, semne,

Şi mult prea rar comitem două vorbe.

Nu ne deosebim prea mult de lemne,

Coji de morfem păstrăm în garderobe,

Ne pierdem sensul vieţii ca nedemne

Bacterii lexico-anaerobe.

Salutul, perceput ca o corvoadă,

Monosilabic și adiabatic,

Se-aseamănă, frecvent, c-un dat din…

Continuare

Adăugat de CALOTA RODICA la August 28, 2018 la 7:10pm — 8 Comentarii

Insingurare

Va propun un sonet care doreste a fi un omagiu adus lui Petrarca:

ÎnsingurareCerul a coborât blânda-i cortină

Pe masa părăsită la plecare,

Sporind mâlul tristeţii din pahare

Cu un sălbatic ţipăt de lumină.

Se-ncheagă asfinţitul pe retină,

Se strepezesc speranţe temerare,

Dulci pulberi otrăvite se anină

De ochii subţiaţi, în așteptare.

Cărarea-nsinguratului e roasă

De a vicisitudinilor zgură,

De sus, o…

Continuare

Adăugat de CALOTA RODICA la August 27, 2018 la 11:33am — 8 Comentarii

Clipa cea repede

Clipa cea repede

Fugară clipă, vânătă dogoare,

Cu-arare străluciri, ca de pepită,

Spre veșnicia, crâncen risipită,

Se-aruncă-n blânda curgerii vigoare.

De freamăt sur, când frunza e cârpită,

Azurul, încă trist și fraged, doare

Şi, dizolvat în lactescenta-i boare,

Lucește stins, stohastic, o clipită.

Orfeu coboară-n albii de-ntuneric,

Pe firul smuls din trup de arahnidă,

Sub geana universului himeric,

Chiar fluturii…

Continuare

Adăugat de CALOTA RODICA la August 24, 2018 la 3:01pm — 8 Comentarii

Cantare

                      CântareZarea-și închide pleoapele impure

Şi trandafirii-și scutură potirul,

Mai tainic se aprinde-n mierle trilul,

Așchii de cântec zboară sub secure.

Se sparge,-n matca vremii, hidrargirul

Şi stau pungașii pregătiţi să-l fure.

Cât poate cântăreţul să îndure,

Pe-un orizont puhav punându-și girul !

De noi, nu-și mai aduce-aminte Cerul,

Ce fruntea ne-o scălda-n lumini rebele,

În ochiul veșted,…

Continuare

Adăugat de CALOTA RODICA la August 23, 2018 la 1:30pm — 7 Comentarii

Ad astra

Ad astra

Pătruns de-un crez, mergea spre piramide,

Sperând s-ajungă-n vârful omenirii,

Îl îmbiau, cu zâmbete perfide,

Oștenii prăfuiţi ai nemuririi.

De pretutindeni se iveau iscoade,

Pe vajnicul drumeţ să-l ispitească:

Trosneau, în pomul vieţii, crengi, de roade,

Dar limba lui, uscată, ca o iască,

Tot fărâma cuvinte-n rugi fierbinţi,

Târându-și umbra-ncinsă prin pustiuri,

Şi orizontu-i scârţâia-ntre dinţi.

Nisipul de-mprumut, cu-amare…

Continuare

Adăugat de CALOTA RODICA la August 10, 2018 la 8:16pm — 7 Comentarii

Am pierdut aur spiritual!

           Planeta FărcașS-a dezlipit din ceruri o lumină

Şi i-am sorbit licoarea consistentă,

Am jefuit cereasca ei grădină,

De sudoarea cea imarcescentă;

Suflet crăpând a trupului găoace,

Privind, prin ochii-nguști, ca prin firide,

Sub bolta lumii stinse, de dincoace,

Înalţă vesperale piramide ;

Din tulnic a făcut un jgheab de stele,

Ce-au năvălit pe zarea prăfuită

Şi pământenii s-au hrănit cu…

Continuare

Adăugat de CALOTA RODICA la August 9, 2018 la 1:59pm — 5 Comentarii

Nu-i loc!

 

           Nu-i loc!

La masa încărcată a vieţii

S-a prezentat, sfios, un om de rând ;

L-au izgonit, cu ură, târgoveţii :

La masa noastră nu vei sta nicicând !

-Nici nu ating mâncarea de pe masă,

Mai am un colţ de pâine și o ceapă,

Dar sufletul, de sete, stă să-mi iasă,

Ar vrea, pesemne, un pahar cu apă.

-Îţi poruncim : aiurea să te-adăpi,

Se-ntoarseră, spre el, feţele spâne,

Din parte-ne, de sete poţi să…

Continuare

Adăugat de CALOTA RODICA la August 7, 2018 la 10:26pm — 3 Comentarii

Istovit

Istovit venea bunicul

Din grădini, de la plivit,

Prin corole de fenicul

De arome istovit;

 

Adormit, visa Pământul,

Pare-se de-o stea lovit,

Când, pe ţărm, spulbera vântul

Valul mării, istovit;

 

Istovit privea arniciul

Pe catrinţa bunei mele,

Dar sclipea... ca licuriciul,

Când zâmbea, cu ochi de stele;

 

Chiar soarele,-n zori ivit,

Cade, noaptea,…

Continuare

Adăugat de CALOTA RODICA la Septembrie 18, 2017 la 9:30am — 11 Comentarii

Insignă

Se încarcă...

Zile de naştere

link-uri utile

              REGULAMENT site

                       **********

http://DIACRITICE.opa.ro/

descarcă AUTO CORECT!

http://DEXonline.ro/

Dicționar de SINONIME

Dicționar de RIME

Haiku, Tanka, Senryu...

           Vă invităm să citiți și:

La ceas aniversar

Figuri de stil

Folosirea virgulei

DONAȚII

Pentru cei care doresc să susțină acest site, DONAȚII

la: RO82RZBR0000060016707555

titular cont: Lazăr Vasilisia (Raiffeisen Bank)

*****************

Donatori (nume sau pseudonim),

începând cu sept. 2019:

 Mica - 260 lei

 Valeria Merca - 250 lei

Activitatea Recentă

Mihaela Suciu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog O altfel de iarnă a utilizatorului Cristian Je
cu 55 minute în urmă
Utilizatorului Denisa Curea Popa îi place postarea pe blog Mugur de clepsidră a lui Mirela Ciupercă
cu 1 oră în urmă
Utilizatorului Mihaela Chitic îi place postarea pe blog Ecce Homo a lui Costel Zăgan
cu 4 ore în urmă
Cristian Je a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Poezie (când mă trezesc o șterg) a utilizatorului Cristian Je
cu 6 ore în urmă
Mihaela Suciu a lăsat un comentariu pentru Mircea Serban
cu 6 ore în urmă
Mihaela Suciu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Semnele iubirii a utilizatorului Dolha Paul-Alexandru
cu 7 ore în urmă
Mihaela Suciu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Poezie (când mă trezesc o șterg) a utilizatorului Cristian Je
cu 7 ore în urmă
Gabriel Cristea a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Adulmec ca un faun natura răscolită a utilizatorului Gabriel Cristea
cu 7 ore în urmă
Utilizatorului Vasile Burduşa îi place postarea pe blog Parte din tine a lui Lidia Pervu
cu 9 ore în urmă
Sofia Sincă a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Un fel de infinități elective a utilizatorului Costel Zăgan
cu 9 ore în urmă
Sofia Sincă a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Semnele iubirii a utilizatorului Dolha Paul-Alexandru
cu 9 ore în urmă
Sofia Sincă a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Poezie (când mă trezesc o șterg) a utilizatorului Cristian Je
cu 9 ore în urmă
Utilizatorului Vasile Burduşa îi place postarea pe blog Toamna amintirilor a lui Ionel Mony Constantin
cu 15 ore în urmă
Utilizatorului Vasile Burduşa îi place postarea pe blog autumnala a lui nicolae vaduva
cu 15 ore în urmă
Utilizatorului Vasilisia Lazăr (da Coza) îi place postarea pe blog s.o.s. a lui nicolae vaduva
cu 18 ore în urmă
Utilizatorului Vasilisia Lazăr (da Coza) îi place postarea pe blog Adulmec ca un faun natura răscolită a lui Gabriel Cristea
cu 18 ore în urmă
Vasilisia Lazăr (da Coza) a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Adulmec ca un faun natura răscolită a utilizatorului Gabriel Cristea
cu 18 ore în urmă
Vasilisia Lazăr (da Coza) a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Frisoane de toamnă a utilizatorului Mirela Ciupercă
cu 18 ore în urmă
Utilizatorului Vasilisia Lazăr (da Coza) îi place postarea pe blog Frisoane de toamnă a lui Mirela Ciupercă
cu 18 ore în urmă

© 2019   Created by Ion Lazăr da Coza.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor