X's Blog (788)

Hărţuit de grindina stelelor

Încerc să uit câte puţin cărarea

dintre tăcere şi cuvinte

să mă strecor ca o armură veche

între săbii ruginite

galopul cailor prin câmpiile aride înalţă praful

până dincolo de priviri

simplu soldat cu speranţa zilei de mâine crestată

cu destinul în vârf de suliţă neagră aruncată aiurea

omul cu ochi obosiţi

hărţuit de grindina stelelor

nepăsarea păsărilor ce trec spre lumină m-a învins

gestul rănit de părerea de rău

l-am…

Continuare

Adăugat de x la Martie 4, 2015 la 2:00pm — 5 Comentarii

Mereu călător

Focul e-aprins cu ramuri uscate

şi totuşi pe vatră privirele-s reci,

se-aşteaptă-ntr-o zi să fie furate

şi duse-n altarul iubirii pe veci.

Mereu călător între mine şi viaţă

mă simt părăsit prin vise târzii,

ucis de cuvinte cu săbii de gheaţă

aştept clopotarul cu ochi sângerii.

Mai frâng câte-o lacrimă-n două

şi-o aştern peste jarul încins,

întreb vinovat clepsidra când plouă

prin vetre unde timpul…

Continuare

Adăugat de x la Martie 1, 2015 la 2:51pm — 7 Comentarii

Timp demodat

 

E timpul desfrunzit şi demodat

secundele-s pătate de rugină,

din viitor se trage foc încrucişat

în zbor de fluturi spre lumină.

Se recrutează oameni fără vârstă

cu epoleţii prinşi între cuvinte,

acolo unde veşnicia-i mai îngustă

şi nu pot merge anii spre-naite.

Se fac măsurători printre destine

de croitori în univers pierduţi,

înstrăinând ce pot şi le-aparţine

la cei care le sunt…

Continuare

Adăugat de x la Februarie 24, 2015 la 5:21pm — 11 Comentarii

Simfonia ploii

Aud cum paşii plâng pe străzile pustii,

un frig cu suflet sângerând mă-mbie,

tristeţea din vitrine prinsă-n armonii

pândeşte focul sacru aievea să învie.

Un farmacist închide oblonul peste vise

doar ploaia spală zidul nopţii de tăceri,

când gunoierii strâng speranţele promise

să nu pot găsi mâine cărările spre ieri.

La tâmplă mi se-agaţă umbra unei clipe,

ninsorile din gând îmi troienesc uitarea

ca-ntr-un blestem al sorţii…

Continuare

Adăugat de x la Februarie 22, 2015 la 3:58pm — 8 Comentarii

Strigăt pierdut

Cu gheare de foc mă sfâşie în piept

acelaşi vultur ce m-a dus în zbor,

pe vârf de stâncă unde să te-aştept

când zorii dau de ştire tuturor.

Umerii-s pătaţi de prea mult soare

iar cerul tâmplele mi-a prins,

în umbre-albastre răvăşite-n zare

unde tăcerea nopţii le-a învins.

Sub talpa mea mirosul ierbii crud

îmi rătăceşte-a vieţii neputinţă,

iar strigătul pierdut ce nu-l aud

în pieptul sfâşiat a devenit…

Continuare

Adăugat de x la Februarie 21, 2015 la 6:13pm — 7 Comentarii

Plăcerea de-a rămâne împreună

Păcatul tău stă-n viaţă dăltuit

nimicurile vremii n-au să-ţi spună,

de zidul cărei lacrimi am strivit

plăcerea de-a rămâne împreună.

Nu ştiu cum te voi pierde uneori

asemeni unui fluture-n grădină,

îmbrăţişat de umbra unei flori

cât timp se-ntorc tăcerile la cină.

Şi dor îmi este ca-ntr-o nebunie

de tot ce s-a distrus cu un sărut,

şi-am transformat iubirea-n agonie

ca un păcat de mulţi necunoscut.

Mă…

Continuare

Adăugat de x la Februarie 17, 2015 la 9:17pm — 12 Comentarii

Îmblânzitorul de umbre

Împăturesc cu grijă restul vieţii

într-un dulap al anilor ce vin,

şi strâng în palme roua dimineţii

să spăl pe-alocuri cerul cu senin.

Trăiesc durerea pusă-ntre cuvinte

zâmbind cu înţeles necunoscut,

şi-mi despletesc aducerile-aminte

răpind uitării tot ce mi-a cerut.

Încerc să fiu străinul dintre şoapte

cu paşii-n iarba viselor târzii,

îmblânzitorul umbrelor în noapte

croind un drum spre alte galaxii.

Nu…

Continuare

Adăugat de x la Februarie 14, 2015 la 8:17pm — 11 Comentarii

Imagini în oglindă

Când vântul focul cerului va stinge

şi totul va rămâne-un simplu vis,

vei tresări uşor şi zori-ţi vor atinge

c-un strop de rouă ochiul nedeschis.

Încerci să prinzi în falduri la perdele

din frumuseţea unui zbor pierdut,

când se-mpletesc în zări făclii de stele

şi ne zâmbesc plăceri de prin trecut.

Pierduse veşnicia nopţile-n clepsidră,

pereţii desenau cu umbre amintiri,

eu m-ascundeam în ochii tăi…

Continuare

Adăugat de x la Februarie 11, 2015 la 9:00pm — 10 Comentarii

Vraja celor trei ispite

Aluatul nedospit al gândurilor nu va fi sortit coacerii

nu vor fi plămădite idei controverse rugăminţi

vatra tâmplelor a rămas rece

cândva aprindeam focul cu vreascuri de şoapte

făceam jăratec din cuvinte

tu ştiai să frămânţi tăcerea până când izvorau speranţe

silabele se strigau singure

se-mprumutau amintirile cu anotimpuri

potcoveam copitele norilor cu fulgere

tunetul cădea ca o povară pe flori necrescute

trepte ce scârţăiau strident aşteptau…

Continuare

Adăugat de x la Februarie 9, 2015 la 10:16pm — 9 Comentarii

Soldaţii nimănui

Din visuri multe am făcut statui,

le-am asezat pe socluri din zăpadă,

treceau călări soldaţii nimănui

luând arcada pleoapelor drept pradă.

Mi-au tremurat cuvintele-n ninsoare,

bucăţi de nori pe cer prindeau contur,

mi se furau statui la întâmplare

desenând pe soclu' al vieţii abajur.

Îmi troieneam privirea cu păcate,

muşcau din tâmplă gânduri neperechi,

se judecau tăceri pentru dreptate

ca un blestem…

Continuare

Adăugat de x la Februarie 7, 2015 la 3:30pm — 5 Comentarii

Cărarea spre soare

În mine cresc stânci, prăpăstii adânci,

cărări printre brazi ce urcă spre cer,

suave-aşternuturi în iarbă să-ţi culci

speranţele prinse-ntr-al lumii mister.

Deasupra mea norii tivesc curcubeie

să pară mai sinceri decât ar fi fost,

păstrând pentru noapte o cale lactee

spre care se-ndreaptă al viselor rost.

Izvor din adâncuri se scurge prin mine

tăcerea pădurii e murmur de stâncă,

şi toate din preajmă îmi…

Continuare

Adăugat de x la Februarie 6, 2015 la 12:00pm — 4 Comentarii

Ne-ntâlnim călători

Cu greu înţelegi ce cuvintele-ţi spun,

armonia din gânduri e un soclu de piatră,

un spital cu un medic ucigând un nebun

atârnat cu privirea de-a tăcerilor vatră.

Ţi se pare târziu când pădurea-nverzeşte

pieptul tău învelit cu zăpezi se dezgheaţă,

doar nebunul ucis de sub pleoape priveşte

cum viaţa se schimbă în simplă prefaţă.

Şi nimic nu e sigur cu plăcerile-n palme,

scrijelită stă umbra peste trunchiuri de…

Continuare

Adăugat de x la Februarie 3, 2015 la 6:00pm — 9 Comentarii

Ultima părere de rău

Ochii prin care cuvintele îşi privesc înţelesul

şi-au închis pleoapele sub pătura tăcerii

adierea vântului în pădurea emoţiilor

îi fac să tresară uneori

e o boală răvăşitoare când speranţele mor

fântâna visurilor săpată de viaţă a secat

nu mai există setea de comunicare

trăiesc într-o lume imaginară rece în felul ei

gândurile îşi deschid larg ferestrele

să văd goliciunea din ele

amintiri ascunse după tufişuri de timp

se arată îmbrăcate…

Continuare

Adăugat de x la Februarie 1, 2015 la 12:00pm — 8 Comentarii

Am vrut să ştim

Te-am întâlnit zâmbind ca orice fată

câteva raze-n părul tău se rătăceau,

se strecura-ntre gene luna ca o pată

pe care mulţi cu spaimă o priveau.

Sub talpa ta se mistuia-ntr-o doară

ţărâna drumului necunoscut de noi,

şi mutăm zboru-n altă primăvară

de teamă c-o să plece fulgerul din ploi.

Am vrut să ştim cum trece o-nserare

dacă-o-mpărtim la păsări ce revin,

dintr-un prezent ascuns în depărtare

şi merg spre alt trecut…

Continuare

Adăugat de x la Ianuarie 30, 2015 la 8:30pm — 4 Comentarii

Drumul spre singurătate

Cât de repede frumuseţea rugineşte între riduri

ochii cu sublimele lor irizări îşi sting strălucirea

în ceaţa privirilor retrase sub pleoape

oameni ca o tristă poveste scrijelită pe scoarţa vârstei

trunchiuri de sentimente găunoase putrezesc

în anotimpuri cu ploi lăsând miros de cenuşă în jur

călcăm pe cuvinte în mocirla frazelor niciodată terminate

cine şi când mai întinde o mână

în braţele disperării trupul sângerează durerea

viaţa ca o gară…

Continuare

Adăugat de x la Ianuarie 28, 2015 la 12:30pm — 4 Comentarii

Anotimpuri confuze

Îmi recunosc vinovăţia din trecut

salcâmii plâng cu mugurii în floare,

e totul alb pe-al clipei aşternut

de parcă-ar fi zăpezi din iarna viitoare.

Confuze anotimpuri mă-nconjoară

sub paşi pământ şi pe deasupra stele,

pe trepte-albastre vântul se coboară

precum o umbră-n falduri la perdele.

Doar tu-mi ştiai fărădelegile-n iubire

când te-nfloream în fiecare gând,

şi ne legam tăcerea-n zeci şi mii de…

Continuare

Adăugat de x la Ianuarie 27, 2015 la 6:17pm — 11 Comentarii

Portul din vise

Podul gândurilor albe spijinit pe-al tâmplei mal

se va dărâma când viaţa va dispărea ca un val,

fără-a şti de ce-mpreună n-am putut să-l întâlnim,

sau prin care port din vise trebuia să ne oprim.

Am sperat că-n nerăbdarea braţelor ce te-au dorit

vom păstra aievea chipul ce-a rămas nepreţuit,

şi clădind mereu castele printre cearcăne sau flori

în galop de cai sălbatici nopţilor vom da fiori.

Simpli muritori din fire ne-am…

Continuare

Adăugat de x la Ianuarie 25, 2015 la 12:30pm — 7 Comentarii

Ploaie târzie

Uneori îmi strâng cuvintele în palmă

şi le pun la rădăcina unui copac,

să crească înţelesul în ele, s-adoarmă

când multe din jur îţi vorbesc şi eu tac.

Alteori rămân sub pleoapa ochilor tăi

ca o trecere spre altă lumină,

şi aştern printre riduri frumoase văpăi

aprinse de pelerini fără vârstă sau vină.

Mă transform în ploaie târzie de vară,

trupul tău ca o secetă doare,

şi mă bei când apusul încet se…

Continuare

Adăugat de x la Ianuarie 24, 2015 la 8:30pm — 5 Comentarii

Încearcă

La tâmplă doarme vântul şi-nserarea,

ochiul se-nchide dincolo de gând,

o stea-ntre nori şi-a rătăcit cărarea

şi simt în palmă gestul tremurând.

E universul mic şi nu ştim până unde

ne va-nsoţi o pasăre în zbor,

prin câte galaxii ne vom ascunde,

să trecem clipa-n timpul viitor.

Încearcă să-mi rămâi cât mai curată

nu vreau blestemul anilor ce vin,

prin tine am lăsat speranţele odată

şi recunosc atunci când te…

Continuare

Adăugat de x la Ianuarie 23, 2015 la 1:03pm — 12 Comentarii

Zâmbiţi vă rog

Of mor dă focu tău iubita mea

na, na, na of mă doare inima

şi nu-nţelegi că te iubesc, na, na, na,

dă sara până dimineaţa şi noaptea.

Mi-e dor da tine rău viaţa mea

na,na, na of dragostea mea,

că nu pot să dorm toată noaptea

să te visez iubita mea, inima mea.

Toată lumea ne vrea rău, viaţa mea

na, na, na, că mi-a ghicit în cafea,

da e-o te iubesc până mor, na, na, na

şi cu tine ziua şi noaptea aş…

Continuare

Adăugat de x la Ianuarie 22, 2015 la 2:00pm — 6 Comentarii

Despre

Ion Lazăr da Coza a creat această reţea Ning.

link-uri utile

              REGULAMENT site

                       **********

http://DIACRITICE.opa.ro/

descarcă AUTO CORECT!

http://DEXonline.ro/

Dicționar de SINONIME

Dicționar de RIME

Haiku, Tanka, Senryu...

           Vă invităm să citiți și:

La ceas aniversar

Figuri de stil

Folosirea virgulei

donații

Pentru cei care doresc să susțină acest site, DONAȚII la: 

RO45CECEB00008RON1057488

titular cont: Lazăr Vasilisia 

(CEC Bank)

*

DONATORI,

începând cu septembrie 2021:

  1. Mihaela Popa
  2. Sofia Sincă
  3. Valeria Merca
  4. Ana C. Ronescu

Activitatea Recentă

Pop Dorina a contribuit cu răspunsuri la discuţia STELELE VISEAZĂ a utilizatorului Ada Nemescu
cu 3 ore în urmă
Lui Pop Dorina i-a plăcut discuţia STELELE VISEAZĂ a lui Ada Nemescu
cu 3 ore în urmă
Pop Dorina a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Vreau să-nmugurească cerul a utilizatorului Denisa Curea Popa
cu 3 ore în urmă
Utilizatorului Pop Dorina îi place postarea pe blog Vreau să-nmugurească cerul a lui Denisa Curea Popa
cu 3 ore în urmă
Sofia Sincă a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Peste sate a utilizatorului gabriel cristea
cu 3 ore în urmă
Utilizatorului Denisa Curea Popa îi place postarea pe blog Peste sate a lui gabriel cristea
cu 6 ore în urmă
Utilizatorului Grig Salvan îi place postarea pe blog Vreau să-nmugurească cerul a lui Denisa Curea Popa
cu 16 ore în urmă
Utilizatorului Denisa Curea Popa îi place postarea pe blog Boema a lui Nicoleta Cheles
cu 19 ore în urmă
Utilizatorului Cornaciu Nicoleta Ramona îi place postarea pe blog Peste sate a lui gabriel cristea
ieri
Utilizatorului Cornaciu Nicoleta Ramona îi place postarea pe blog Vreau să-nmugurească cerul a lui Denisa Curea Popa
ieri
Lui Chris i-a plăcut discuţia Durere de dinți (de Ion Lazăr da Coza) a lui Vasilisia Lazăr
ieri
Chris a contribuit cu răspunsuri la discuţia Durere de dinți (de Ion Lazăr da Coza) a utilizatorului Vasilisia Lazăr
ieri
Chris a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Omul nu poate suporta libertatea absolută a utilizatorului Nicoleta Cheles
ieri
Utilizatorului Gheorghe îi place postarea pe blog Setea de tăcere a lui Dinca Valerian
ieri
Denisa Curea Popa a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Vreau să-nmugurească cerul a utilizatorului Denisa Curea Popa
ieri
Dinca Valerian a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Setea de tăcere a utilizatorului Dinca Valerian
ieri
Grig Salvan a postat o discuţie
ieri
Utilizatorului Dinca Valerian îi place postarea pe blog Peste sate a lui gabriel cristea
ieri
Utilizatorului Gheorghe îi place postarea pe blog Peste sate a lui gabriel cristea
ieri
Postare de log efectuată de gabriel cristea
ieri

Antologiile site-ului „ÎNSEMNE CULTURALE”

Labirinturi  2018 AICI

Atlasul cu diezi  2017 AICI

Autograf pentru m(â)ine  2013 AICI

© 2021   Created by Ion Lazăr da Coza.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor