Blogul lui X -- Arhiva August 2014 (19)

Ostatic prin zăpezi

Să îmi susţii părerea câteodată

nu mă lăsa ostatic prin zăpezi,

deşi e toamnă clipa-i întristată

că ninge ruginiu peste livezi.

Ne măsurăm în anotimpuri viaţa

de bătrâneţe fluturii vorbesc,

când ne trezim în ceaţă dimineaţa

şi-n buze moi tăcerile rodesc.

În palmă locuiesc din întâmplare

doar umbre care le-am pierdut,

când herghelii se rătăcesc în soare

purtând în coame magicul…

Continuare

Adăugat de x la August 31, 2014 la 9:08pm — 10 Comentarii

Delir şi frumuseţe

Aş vrea să te alung din fiecare gând,

să fac secunda ghem în zâmbetul pustiu,

să simt eternitatea în şoaptă tremurând,

să fac cu viaţa mea ce astăzi nu mai ştiu.

În fiecare seară aş vrea să putrezească

poveşti cu feţi-frumoşi sub crengile de nuc,

delir şi frumuseţe ce vor să-mbătrânească,

sunt câteva iluzii ce-n lacrimi le usuc.

Tu spune-mi dacă mâine destinul e sărac,

speranţe-n agonie pe pajişti fără…

Continuare

Adăugat de x la August 30, 2014 la 8:00pm — 13 Comentarii

Mirosul de femeie

Am învelit picioarele cu rouă

şi m-am jucat cu zorii liniştit,

scăpam în iarbă vise câte două

să văd din care noapte ai venit.

Îmi lunecau pe frunte curcubeie,

acelaşi soare strălucea pe cer,

în mâna mea mirosul de femeie

brazda dureri în gestul efemer.

Purificam privirea-n dimineţi,

aievea ridicam castele de lumină,

iubeam iubirea unei alte vieţi,

fără să ştiu cu ce sunt eu de vină.

Am pus o…

Continuare

Adăugat de x la August 26, 2014 la 9:30pm — 9 Comentarii

Zăpezi în negru revopsite

Eu nu cer viscole-n biserici

şi nici zăpezi în negru revopsite,

când sufletul ascultă predici

iar preoţii au bărbile cernite.

Nu-ţi face cruce la-ntâmplare

icoanele cunosc ce preţuim,

tu m-ai răpit odată din altare

şi tot în preajma lor ne regăsim.

În templul unei clipe se trezeşte

durerea anotimpului pierdut,

eu vreau zăpada care putrezeşte

în nostalgia tristului sărut.

Eu cer…

Continuare

Adăugat de x la August 24, 2014 la 2:30pm — 8 Comentarii

Viscole nebune

Se-anunţă cod albastru de ninsoare

la tâmplele cu dantelate riduri,

de parcă iarna-ar fi o întâmplare

ca umbra ce suspină lângă ziduri.

Zăpezi ce-au poposit lângă altare

făcând mai alb pustiul unei vieţi

şi fulgi ce se topesc prin calendare

sunt doar veşminte rupte-n dimineţi.

Pârâurile-ngheaţă dincolo de pleoape

când lunecă speranţa-n orice vis,

să te trăiesc cu iernile aproape

de porţi pe care clipa mi…

Continuare

Adăugat de x la August 23, 2014 la 10:59pm — 9 Comentarii

Să desenăm

Va trebui s-aştepţi o înserare

să poţi cuprinde-ntregul asfinţit,

să mă destrami cu vântu-n zare

lăsând pe ţărm nisipul răvăşit.

Să desenăm dorinţele-ntre gânduri

când stelele plutesc pe lângă mal,

şi vin din larg în repetate rânduri

poveştile purtate-n stropi de val.

Va trebui să ştim ce marea ne oferă

în schimbul multor frământări,

un vis îmbătrânit în altă emisferă

pierdut între uitare şi…

Continuare

Adăugat de x la August 22, 2014 la 8:00pm — 10 Comentarii

Identităţi paralele

Îmi amintesc cum priveam asfinţitul pe ţărmul marii

soarele se cobora pe aripi de pescăruşi în valuri

se ridicau spre cer învăluindu-se-n flăcări

se roteau urcând în spirală ducând în privirile lor

universul cu minunile şi cu trăirile lui

mâinile noastre prinse-ntre ele ciopleau plăcerea

bucată cu bucată din trupul înserării

marea ne răpise în imensitatea ei şi sub pleoape

pescăruşii căutau adâncul din care să zboare

cuvintele căzute în…

Continuare

Adăugat de x la August 19, 2014 la 8:30pm — 8 Comentarii

Din poveste

Zboară azi pentru mine din tei,

şi vino în iarmarocul din copilărie,

să te vând pe trecerea anilor mei,

să-l aud pe Creangă plin de veselie.

Sau, aşteaptă să te fur din poveste

cât să mut veşnicia-ntr-alt loc,

tu moţato cu creasta-ntre creste

şi regină peste-un-ntreg iarmaroc.

Am braţe slăbite să pot urca-n pom,

şubrezite-mi sunt clipe şi şoapte,

tu coboară-ntr-un suflet de om

să visez lângă…

Continuare

Adăugat de x la August 17, 2014 la 8:30pm — 10 Comentarii

Rădăcină pentru doi

Să nu mai pleci dacă revii din anotimpurile vechi,

vreau să-mpletim în zori de zi atâtea vise neperechi

şi multe nopţi neliniştite ce sufletul ne-au pustiit,

când fluturii cu ochii trişti să ne privească s-au oprit.

Aruncă gândul către stele să cadă-n largul altor mări

fără să-ţi pese de trecutul zidit din gesturi şi-ntâmplări,

brăzdează cerul cu privirea deasupra unui curcubeu

îmbrăţişând tăcerea clipei ascunsă-n ochii unui…

Continuare

Adăugat de x la August 16, 2014 la 2:32pm — 8 Comentarii

Acest nimic frumos

Voi face în faţa privirilor zid

lăsând doar o fereastră între noi,

să ştiu când pleoapele se-nchid

peste trecutul viselor în doi.

Voi dăltui-n cuvinte câte-o şoaptă

păstrând parfumul ploilor târzii,

în sufletul rănit cândva de soartă

ce-a plâns în locul tău fără să ştii.

Pe soclul vechilor statui neşlefuite

te vor striga părerile de rău,

din multe primăveri îmbătrânite

şi ierni ce s-au ascuns în părul…

Continuare

Adăugat de x la August 15, 2014 la 2:00pm — 10 Comentarii

La sfârşit de vară

S-a întâmplat să pleci mai plină de tine

mai goală în mine

ţi-ai adunat sentimentele pe o-njurătură

şi-ai lăsat scrumul cuvintelor de ieri pe vetre murdare

s-a întâmplat să te asemui unei trestii

vântul îndoielii ţi-a sugrumat dorul

plăcerea nedefinită

legănându-ţi nepăsarea ţi-ai răsucit privirea

întunericul shimbărilor te-a chemat

avea nevoie de prospeţime

eu eram ultima frunză la început

de toamnă

la sfârşit de…

Continuare

Adăugat de x la August 14, 2014 la 8:00pm — 10 Comentarii

Malul gândului

Nu scriu nimic sunt total neinspirat în seara asta

stau cu tâmpla rezemată de-o umbră şi privesc aşa

ca să privesc spre ceva arunc cu fiori înlăuntrul meu

tulbur apa unui pescar ce stă pe malul gândului

nu are undiţă doar priveşte ca mine

cineva dintr-o amintire

mă împinge cu câteva anotimpuri spre înapoi

sau poate câţiva ani oricum nu mai are importanţă

am rătăcit drumul şi mi-am frecat pleoapele

am simţit cum strivisem o părere de rău…

Continuare

Adăugat de x la August 11, 2014 la 10:59pm — 7 Comentarii

Călătoria

Opreşte-mi călătoria spre moarte

pământul sub paşi suportă cu greu,

tristeţea ce timpul mereu o împarte

la cel ce voi fi şi cel ce sunt eu.

Mă lasă-ntre anii trăiţi până-acum,

sub sălcii o barcă aşteaptă de mult

să-mi ducă ecoul pe-al apelor drum,

mă lasă de mine, să nu mai ascult.

Fă zilei ce vine un mal mai abrupt

să cugete-n taină destinul pierdut,

iar crengile vieţii ce vântul le-a rupt

aruncă-le-n valuri…

Continuare

Adăugat de x la August 10, 2014 la 1:08pm — 9 Comentarii

Dimineaţa clipei urmatoare

Cu tine-am învăţat să trec prin rouă

când zorii-alungă noaptea din pervaz,

şi-mpart culoarea şoaptelor în două

îndepărtând tristeţea din obraz.

Ne despleteam cuvintele din gânduri

strângând la piept întregul răsărit,

sperând din ele s-aşezăm în rânduri

fără să le ştirbim respectul cuvenit.

Eram doar noi prin dimineţi cu rouă

privind cum stele-apun în depărtare,

şi frunze cad din ramuri câte…

Continuare

Adăugat de x la August 9, 2014 la 5:39pm — 7 Comentarii

Eleganţă

E-n doliu tăcerea, surâsul e-n doliu

sunt lacrimi pe frunze căzute din cer,

e tristă mireasma rămasă-n fotoliu,

e clipa cuprinsă de-acelaşi mister.

Sunt gesturi rănite în lumea de-apoi,

minunile-n care speram să revii,

departe stau astăzi pe umeri de ploi

când picură timpul prin ochi de copii.

E drum fără piatră în visele noastre

un preot se-nchină spunând rugăciuni,

în rama oglinzii privirile-albastre…

Continuare

Adăugat de x la August 7, 2014 la 10:00pm — 6 Comentarii

În semn de respect

Ascultă, iubito, strigoii suspină

e mare şedinţă acolo-n mormânt,

se ard lumânări la cruci fără vină

şi muşcă din flăcări sălbaticul vânt.

E dus clopotarul şi doliu-i prezent

frânghiile roase îl strigă tăcut,

din strigătul morţii doar el e absent

ecou fără vârstă în clipă pierdut.

Se-ntunecă cerul, începe furtuna

întreg cimitirul se poartă ciudat,

strigoi cunoscuţi…

Continuare

Adăugat de x la August 6, 2014 la 10:02pm — 5 Comentarii

Armonii

De ce nu vreau să-ţi cer o sărbătoare,

un anotimp din multe câte-au fost,

să ne-nfloareasca macii în ninsoare

când clipa-n viaţă nu-şi găseşte rost.

Întreb şi eu în modul cel mai nefiresc

fără să calc pe umbre care plâng,

fără să ştiu de ce în lacrimi te rodesc

şi-n care ne-mplinire visele se strâng.

De ce nu cer acum amurgul fără ploi,

să trec de bariere sterpe spre lumină,

unde s-a stins plăcerea dansului în…

Continuare

Adăugat de x la August 4, 2014 la 8:48pm — 13 Comentarii

Abisul singurătăţii

Sub pietrele sufletului încolţesc dezamăgiri

cu greu câte un zâmbet apare ca o vindecare

în palme se amestecă sărbătorile fără anotimp

şi mirosul zăpezii se confundă cu cel de salcâm

înflorit doar pe jumătate

într-un singur ochi cerul îşi înghesuie stelele

în celălalt noaptea îşi caută loc printre lacrimi

ici colo destinul scutură fiorii pe covorul de umbre

forme ciudate iau gândurile când sunt trădate

tâmplele se surpă în alb şi bat…

Continuare

Adăugat de x la August 3, 2014 la 12:02pm — 13 Comentarii

Paradisul iadului

Odihnească-se-n pace trecutul

de azi mă transform în prezent,

păstra-voi pe mine doar lutul

din vechiul păcat inocent.

Vreau totuşi să cred în speranţă

punând prin oglinzi câte-un vis,

să-mi plece tristeţea-n vacanţă

din iadul făcut paradis.

Pe frunte să-mi cadă doar rouă,

surâsul să calce al buzelor prag

când fulgeră-n viaţă sau plouă

iubirea din omul pribeag.

Vreau să ştiu câte zile…

Continuare

Adăugat de x la August 2, 2014 la 8:59pm — 9 Comentarii

Despre

Ion Lazăr da Coza a creat această reţea Ning.

colaborări

în parteneriat cu

Revista „Eminesciana” 

ultimul număr

AICI

link-uri utile

              REGULAMENT site

                       **********

http://DIACRITICE.opa.ro/

descarcă AUTO CORECT!

http://DEXonline.ro/

Dicționar de SINONIME

Dicționar de RIME

Haiku, Tanka, Senryu...

           Vă invităm să citiți și:

La ceas aniversar

Figuri de stil

Folosirea virgulei

Zile de naştere

Zile de naştere sărbătorite astăzi

Zile de naştere sărbătorite mâine

donații

Pentru cei care doresc să susțină acest site, DONAȚII la: 

RO45CECEB00008RON1057488

titular cont: LAZAR VASILISIA 

(CEC Bank)

*

Așteptăm DONATORI și pentru perioada septembrie 2022 - septembrie 2023:

Activitatea Recentă

Postare de log efectuată de Dinca Valerian
cu 39 minute în urmă
Dinca Valerian a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog jumătate de gând a utilizatorului Dinca Valerian
cu 5 ore în urmă
Dinca Valerian a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Călător a utilizatorului Stanescu Valentin
cu 5 ore în urmă
Utilizatorului Dinca Valerian îi place postarea pe blog Călător a lui Stanescu Valentin
cu 5 ore în urmă
Dinca Valerian a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog jumătate de gând a utilizatorului Dinca Valerian
cu 5 ore în urmă
Dinca Valerian a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog jumătate de gând a utilizatorului Dinca Valerian
cu 5 ore în urmă
Chris a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog jumătate de gând a utilizatorului Dinca Valerian
cu 5 ore în urmă
Chris a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Călător a utilizatorului Stanescu Valentin
cu 5 ore în urmă
Utilizatorului Chris îi place postarea pe blog Călător a lui Stanescu Valentin
cu 5 ore în urmă
Dinca Valerian a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog jumătate de gând a utilizatorului Dinca Valerian
cu 5 ore în urmă
Lui Chris i-a plăcut fotografia lui Costel Zăgan
cu 7 ore în urmă
Utilizatorului Chris îi place postarea pe blog jumătate de gând a lui Dinca Valerian
cu 7 ore în urmă
Utilizatorului Munteanu Manuela îi place postarea pe blog Uneori simt ochii copacilor a lui Mihai Katin
cu 21 ore în urmă
Munteanu Manuela a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Uneori simt ochii copacilor a utilizatorului Mihai Katin
cu 21 ore în urmă
Utilizatorului Munteanu Manuela îi place postarea pe blog jumătate de gând a lui Dinca Valerian
cu 21 ore în urmă
Munteanu Manuela a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog jumătate de gând a utilizatorului Dinca Valerian
cu 21 ore în urmă
Munteanu Manuela a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Vis în iarbă a utilizatorului Munteanu Manuela
cu 23 ore în urmă
Corneliu Neagu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Viața ca țeapă a utilizatorului Corneliu Neagu
ieri
Ada Nemescu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Tabla de șah a utilizatorului Preda Robert
ieri
Chris a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Prorociri săpate-n piatră a utilizatorului gabriel cristea
ieri

Antologiile site-ului „ÎNSEMNE CULTURALE”

„Ecouri din viitor”, 2022 AICI

Labirinturi  2018 AICI

Atlasul cu diezi  2017 AICI

Autograf pentru m(â)ine  2013 AICI

© 2023   Created by Ion Lazăr da Coza.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor