Blogul lui Constanta popescu -- Arhiva August 2013 (24)

Pauză de iubire

Mi-am pus cuvintele la masă cu mine

pe două rȃnduri , să ȋncapă toate,

că pe un rȃnd am pus florile

şi iubirea.

Le-am dat tema compunerii: viaţa

şi am pornit cronometrul.

Mă ȋmpiedic intenţionat

ȋn fată provocării, să vad cine-mi

ia apărarea…

nici un cuvȃnt nu ia cuvȃntul

nici o floare ȋbrăţişare

nu-mi netezeşte cărarea,

 nu-mi serveşte cina.

Ȋn seara asta luăm o pauză

de iubire…

mai bine…

Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 28, 2013 la 9:21am — 4 Comentarii

Ȋn altă limbă

Am un clopot neȋnceput pentru tine iubite,

ȋn fiecare dimineaţă bate  ȋntȃiul meu gȃnd

ȋn altă limbă.

Indescifrabilă.

Uneori şi mie mi-e greu să-i  descifrez bătaia

şi să susţin ritmul frȃnt de multe ori

la primele masuri.

Se opreşte, uită pasul, dar continuă in felul lui.

Melodia asta nu este din inima mea, nici din a ta,

dar temeinic ȋnvăţăm  curgerea ȋn alt grai

cȃt nu se opreşte clopotul.

Ma şi mir de ce-şi mai…

Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 28, 2013 la 7:29am — 7 Comentarii

Măcar dorul

Privirea umedă, ȋnşeală ochiul

ȋn cădera imaginii repetate prea des,

deformate de dorinţă.

Ȋntorc  banal capul şi privirea

Se amestecă printre  trecători,

pe partea umbrită a sorţii.

Nu recunosc  căldura ca să pot

ȋntregi  imaginea ȋnchisă odată

ȋntr-un sentiment nebunesc.

Amestec  printre  amintiri tot ce mai am:

sentimente neconsumate, răbdare,

tristeţi aruncate  ce se roagă ȋn genunchi

să nu le  părăsesc…

Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 27, 2013 la 5:07pm — 8 Comentarii

Spȃnzură sentimentele astea

Netezeşte-mi uşor sentimental asta

nerostit, iubite,

ȋn fiecare dimineaţă se ȋmpiedică

gȃndul , ȋn faţa ta, mai obosită.

Culori amestecate au acest vis

Şi nu vreau să-l ȋngrop să crească

verde iarba , dec ȃt acolo unde

pȃrjolul a obosit şi-a netezit

ca-n palmă drumul.

Au crescut hotare ȋnalte

ȋn povestea noastră

şi ȋncerci mereu să defrişezi pe margini

un mic culoar să treacă

o inimă aşa de mare.

Nu te grăbeşti, meticulous… Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 23, 2013 la 8:20pm — 4 Comentarii

Utilizatori de vise

Utilizatori de vise, bărbaţii

le ȋnchid ȋn zona aceea gri

unde nu cer nimic şi nu se laudă

de unde le pot scoate pe rȃnd

Şi le compară surprinşi, cȃt de bogaţi sunt.

Mimeaza dese ori iubirea

şi o colorează ca ȋn cartea copilăriei,

să sară ȋn ochi, dacă nu sare din suflet.

Pentru unii sunt cȃntec şi dor,

dar pentru toţi sunt povestea nescrisă

deschisă pe o pagină a sorţii.

Cartea rămȃne deschisă la pagina opt-nouă,

pentru că mai…

Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 23, 2013 la 7:30pm — 4 Comentarii

Exerciţiu de ȋntoarcere

Copilul din mine nu acceptă decȃt

copilul coplului meu, singurul participant

la exerciţiul de zbor,

desprins dintr-un  ieri  obosit  şi plicticos,

investind ce nu am putut dărui,

neştiind ca are copilul ȋn el .

Netezeşte  calea pregătind elicea pentru zbor,

altul decȃt cel ȋnvăţat .

Am  adunat de pretutindeni  timp,

am cheltuit la fel de multă iubire,

cunoaştere şi dorinţa de a trece ȋn  spaţiul

 acela special…

Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 22, 2013 la 6:53am — 3 Comentarii

Exersez

Exersez popasuri,

cum ar fi popasul iubirii şi al ȋnţelegerii

al cunoaşterii,

sau se poate exersa popasul  căderii,

suficient, ca să devina popasul eternic,

care să ȋngroape visul, zborul, cu tot cu speranţă.

Pe parcurs am mimat toate căderile,

dar nu zborul, care mereu era doar vis.

Cheltuiesc ȋn fiecare zi sentimente, conoştinţe

ca să ȋnvăţ desprinderea, din coasta altui Adam,

 dar exersez numai contopirea,

ce va…

Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 22, 2013 la 6:47am — 3 Comentarii

Capătul tunelului

Plătesc  povestea veche nescisă,

aruncată ȋn podul de vechituri,

ȋntr-o iarnă ce nu se mai poate curăţa.

Amprenta nu mai dispare,

nici ȋn altă existenţă, devenind

experimentul  sufletului ce nu poate

termina un scenariu cu sentimente amputate.

Paşii mici nu mă ȋndepărtează de durerea cronică.

Făcuţi pe loc bătăoresc o cale fără destinaţie,

Pe care am pătruns de cȃnd mă ştiu, fără să ştiu.

Ȋnebunite celule mele strănse de…

Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 21, 2013 la 9:40am — 2 Comentarii

Trenuri fără orar

Gȃndurile, trenuri  fără  orar , staţii şi cale.

Nici o destinaţie nu este clară.

Aleargă ȋn cerc, apoi ȋn spirală, iar

Şi  iar , pasagerii lor sentimente neştiute,

Şoapte nerostite, privesc de la ferastra

visului vagon, ȋn noaptea gata să ȋnceapă.

Speriate se aliniază decente

pe  banca unei poveşti şi ţin cu dinţii

strȃns , ȋnceputul unui verb viu şi tandru.

Este singura călătorie fără sfȃrşit,

ȋn care patologicul nu mă…

Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 21, 2013 la 9:38am — 5 Comentarii

Poveste nescrisă

Zornăim  pe la uşile sorţii

ȋncercȃnd să pătrundem cu chei găsite

sau pierdute de alţi trecători.

Aliniem ȋn prag sentimente

decent curăţate, vorbe cu sens predestinat,

 neȋncepute .

Trosnim atunci cuvintele astea,

cioburi să se facă, că şi aşă ȋnţelesul  e prea greu

şi dese ori ne scapă.

Conturul golit de sens, ocupă

Locul ȋnutil ȋn viaţă.

Hăinuţe ponosite ȋmpărţim ȋn piată

Şi ne aliniem…

Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 18, 2013 la 7:40pm — 5 Comentarii

Musafiri nepoftiţi

Şcrijelesc ȋn fiecare zi cȃte un gȃnd

Pe răbojul golit de fapte.

Nu ştiu ce aşteptări ai şi nici cȃt

De adȃnc trebuie să tatuez

partea poveştii nespuse şi uitate

din cutia copilăriei…

Poate memoria ȋmi joacă feste

Şi rolul este invers, cum este

iubirea cu capul ȋn jos.

Nu este nimic pregătit să o ȋntoarcă

Să o cureţe şi să-I pună hăinuţa nouă

A crescut prea mult şi i-au rămas mici

toate…

Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 18, 2013 la 7:38pm — 5 Comentarii

Ȋnchisoarea sorţii

Copiază, ti-am spus,

bucata asta de fericire.

Nu am altceva mai bun

să-ţi dau ȋnapoi…

Lasă-mi mie locul ȋn care a stat,

să-mi cuibăresc inima şi

să aştern povestea nescrisă.

Lasă-mi urmele iubirii

şi parfumul ce a cuprins primăvara…

şi iată nici acum nu s-a evaporate,

ȋncȃt musteşte sentimental asta

chiar dacă toamna a uscat

şi floarea şi rodul.

Nu-ţi pot da, totuşi

bucata mea de…

Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 16, 2013 la 2:42pm — 5 Comentarii

Erai frumos ȋntreg

Plecări, veniri, uşi trȃntite,

reveniri, amintiri,

niciodată răbdare.

Mă ȋnvȃrtesc.

Ȋn caruselul ăsta nu mai găsesc iubirea.

Este prea sus.

O spirală a propulsat-o

dincolo de gȃnd…

n-ai apucat s-o simţi

şi s-o aşezi pe partea stȃngă

să creezi echilibrul…

şi de atunci eşti mereu aplecat

pe partea aia fără iubire.

Păcat erai aşa de frumos ȋntreg…

Adăugat de constanta popescu la August 16, 2013 la 2:41pm — 5 Comentarii

Cȃnd ȋmi atingi cuvȃntul

Să te-nfiori atunci

cȃnd ȋmi atingi cuvȃntul

care nu mai poate spune nici

o  vraja, cȃntec sau poveste

sub steaua mea părtaşă

la minunea ȋnfăptuită ieri.

Să cununăm cuvȃntul cu iubirea

şi pruncii noştri cȃntec vor rodi,

vers sălbatec dar sublim.

Iubite, nor albastru eşti

ȋn gȃndul meu dintȃi,

adiere şi dorinţă nerostită,

chiar dacă cercul meu are

un arce lipsă,

ȋl strȃng un pic

şi tot eu…

Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 13, 2013 la 7:17pm — 5 Comentarii

Rol defect

Cuvintele mele au prins o curbura aparte,

se-ncovoaie de greutatea

sentimentelor nerostite,

poveri sublime, decȃt baloane colorate

la petreceri aniversare.

Şe rostogolesc greoi,

pline de ȋnţelegere pe cărări ȋnchise

sau aleargă diafan prin nisipul

din clepsidra sorţii.

Nu ştiu ce solie aştepţi.

Eu negociez păcatul nefăcut,

să cadă ȋncet printe cuvinte…

Le poleim, le camuflăm

Şi nimic nu ne ȋmpiedică…

Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 13, 2013 la 7:16pm — 4 Comentarii

O amintire

Spȃnzură tu orele acestea negre

de dorinţă nerostită,

că altfel le rup eu minutele

tulburător de pătimaşe, ce te aşteptă

mereu,  chiar dacă nu stii.

Opreşte-mi nişte ceasuri bune

Să fie popas printe cuvinte

Şi doruri, acolo unde era

cȃndva o cumpănă.

Am sărit peste ea şi am ajuns

atleta buna printre ghinioane şi dureri.

Am păstrat o amintire

dintr-o clipă de uitare,

ce nu puteam s-o…

Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 8, 2013 la 5:30pm — 4 Comentarii

Mi-ai răstignit iubirea

Tu ai pictat gȃndurile acestea  albastre ?

Erau neȋncepute,

le-ai consumat pe toate

fără mine, cȃnd eu eram puţin plecată… 

Nu am mai găsit treapta,

cea de sus sau cea de jos. 

Mi-ai răstignit iubirea

pe trapta aceea ciobită şi rece

pe care nu calcă nici o fecioară

dar se usucă ȋncet.

 Ȋn tăcere fără să vrei

mi-ai făcut un mare bine,

fără să ştii,

nu mi-ai lăsat nici o treaptă liberă

pentru…

Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 8, 2013 la 10:30am — 8 Comentarii

Tu erai prinţul

Aş vrea să asculţi conversaţia

inimii de pe partea dreaptă a vieţii

Se petrece  ȋn soaptă,

nu ţipă şi nu te cheamă…

Ti-a obosit gȃndul pe alt culoar

la altă ȋntrecere ȋntre poveşti.

Nu aud clar declaraţa inimii tale

dar cred că s-a produs,

de vreme ce ai pătruns ȋn vis, ȋn dor.

Strȃnge ȋn jurul meu rostul lacrimilor

făcute ȋn pripă şi dă-mi timpul

tău neexpirat, creditează-mă

cu poezia lipsă din…

Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 7, 2013 la 10:30pm — 6 Comentarii

Capcana cuvintelor

Gȃndurile mele cu greu ȋşi ţin

echilibrul şi se strecoară de-a buşilea

spre capcana cuvintelor,

ce  rostite nu se mai pot ascunde,

iar motivarea ar fi doar un moft

de domnişoară persecutată.

Recunosc sentimentele inutile,

risipă de iubire şi ȋnţelegere.

Nu duce nicăieri zborul

dar nici căderea nu este dorită

ȋn faţa soarelui ce-mi arde povestea.

Hai, să exersăm pasul

chiar dacă s-a schimbat ritmul

şi…

Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 7, 2013 la 3:26pm — 6 Comentarii

Capitolul opt

 

Spune-mi cine ȋţi netezeşte diminaţa

şi ţi-o  aliniază la dunga

zilei ce nu ştii ce aduce,

unde drumul este frȃnt

şi trebuie să strecori răbdare şi ȋngăduinţă

pentru gestul nefăcut dar durut

Nebătuta cărare o doreşti şi tu

şi ţi-o aştern ofrandă la picioare

ca ȋnceputul să-ţi fie mereu verde

şi dor neȋnceput, patimă,

zbor tulburător,  peste anotimpul coacerii

Ghiceşte-mi ȋn palmă

ceea ce aştepţi să…

Continuare

Adăugat de constanta popescu la August 4, 2013 la 7:22pm — 5 Comentarii

Despre

Ion Lazăr da Coza a creat această reţea Ning.

link-uri utile

              REGULAMENT site

                       **********

http://DIACRITICE.opa.ro/

descarcă AUTO CORECT!

http://DEXonline.ro/

Dicționar de SINONIME

Dicționar de RIME

Haiku, Tanka, Senryu...

           Vă invităm să citiți și:

La ceas aniversar

Figuri de stil

Folosirea virgulei

Zile de naştere

donații

Pentru cei care doresc să susțină acest site, DONAȚII la: 

RO45CECEB00008RON1057488

titular cont: Lazăr Vasilisia 

(CEC Bank)

*

DONATORI,

începând cu septembrie 2021:

  1. Mihaela Popa
  2. Sofia Sincă
  3. Valeria Merca
  4. Ana C. Ronescu
  5. Tudor Cicu

Activitatea Recentă

Postare de log efectuată de MARIA VASILESCU
cu 3 ore în urmă
Postare de log efectuată de gabriel cristea
cu 5 ore în urmă
gabriel cristea a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Epigrame de epocă a utilizatorului gabriel cristea
cu 5 ore în urmă
gabriel cristea a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Epigrame de epocă a utilizatorului gabriel cristea
cu 5 ore în urmă
gabriel cristea a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Epigrame de epocă a utilizatorului gabriel cristea
cu 5 ore în urmă
Postare de log efectuată de Grig Salvan
cu 6 ore în urmă
Utilizatorului Ovidiu Gligu îi place postarea pe blog La mesele tăcerii a lui Adelina Labic
cu 6 ore în urmă
Grig Salvan a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Încă o zi... încă o speranță... a utilizatorului Grig Salvan
cu 6 ore în urmă
Postare de log efectuată de Adrian Erbiceanu
cu 6 ore în urmă
Reus a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog din copilărie a utilizatorului Darie Giurgiu
cu 6 ore în urmă
Utilizatorului Reus îi place postarea pe blog din copilărie a lui Darie Giurgiu
cu 6 ore în urmă
Postare de log efectuată de Reus
cu 6 ore în urmă
Pictograma profiluluiVasilisia Lazăr i-a dăruit un cadou utilizatorului CIOBANU IONEL
cu 11 ore în urmă
CIOBANU IONEL este acum membru al ÎNSEMNE CULTURALE
cu 11 ore în urmă
Postare de log efectuată de Dinca Valerian
cu 15 ore în urmă
Dinca Valerian a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Clepsidre sparte a utilizatorului Dinca Valerian
cu 15 ore în urmă
Dinca Valerian a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Clepsidre sparte a utilizatorului Dinca Valerian
cu 16 ore în urmă
Adelina Labic a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog La mesele tăcerii a utilizatorului Adelina Labic
cu 16 ore în urmă
Sofia Sincă a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Clepsidre sparte a utilizatorului Dinca Valerian
cu 16 ore în urmă
Sofia Sincă a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog din copilărie a utilizatorului Darie Giurgiu
cu 17 ore în urmă

Antologiile site-ului „ÎNSEMNE CULTURALE”

Labirinturi  2018 AICI

Atlasul cu diezi  2017 AICI

Autograf pentru m(â)ine  2013 AICI

© 2021   Created by Ion Lazăr da Coza.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor