Rădița Răpeanu's Blog (116)

Solomonarul

Sus în Hoanca Sturului,

Șapte sate-a' muntelui,

Dinspre Dolea - valea seacă -

Cu durere se îneacă

Din avenul grotelor,

Până-n creasta munților.

Aici, tihna, bunăoară

Aflase viață…

Continuare

Adăugat de Rădița Răpeanu la Octombrie 16, 2018 la 2:20am — 6 Comentarii

Travalii - tautogramă -

Taie tata tâmpla toamnei tremurând tăcutul,

Tinerețea toarce tristă tăbăcind trecutul,

Timpul tropăie tehui tăvălind tic-tacuri,

Traume tivesc taftaua temutelor tracuri.

Trunchiuri-teracotă toarnă treptele tribale,

Trame tragice trasează timpuri triviale

Torțe tulbură tăria temnițelor terne

Talpa transhumanței trece tainice taverne.

Teascul toleranței toacă telegare trupuri,

Talere tocesc tipsia tixitelor trucuri,

Turnul temerii…

Continuare

Adăugat de Rădița Răpeanu la Aprilie 16, 2018 la 11:00pm — 8 Comentarii

De veghe

Dorul meu,
orb şi senil,
m-a exilat orbecăind prin îndărătul ființei mele

într-un cerc greu lizibil pînă la moarte.
În rest mă arde limpezimea ce tâşneşte din ochii mei blânzi,
de veghe la granița nesomnului,
 - aceleaşi santinele de la picioarele podului, mereu înarmate şi gata să tragă în pieptul trecătorului -

Nu te gândi să treci!
Astăzi ți-am găsit inima suspectă de fraudă...

Adăugat de Rădița Răpeanu la Decembrie 23, 2017 la 4:30pm — 8 Comentarii

Insemne

Paso-dòble

prin nisipul arenei
între capă și spadă
pe ritmuri de step
am învățat
să prind taurul de coarne.

- la grandioasa epopee 
o tribunã de spectatori
și-un singur luptător -
Câtă impietate!

Adăugat de Rădița Răpeanu la Decembrie 11, 2017 la 4:30am — 7 Comentarii

Transcedere

Ce ploi să cadă peste noi

Ca să ne spele de păcat

Suntem deja, două nevoi,

Şi de iubire am uitatOri poate, vântul nefârtat

A dus al sâmburelui soi,

Într-un ținut îndepărtat

Și-a smuls al dragostei altoi!Sau cine știe, noaptea,-n toi

Peste iubire ne-am culcat,

Strivită sub cearșafuri moi,

Plăpândă, ea s-a sufocat...De-ai vrea, să fim un singur tot -

Eu frunză, tu păianjene

Țesându-mi sfere,-n… Continuare

Adăugat de Rădița Răpeanu la Noiembrie 28, 2017 la 11:00pm — 7 Comentarii

Triptic de toamnă

Toamnă bețivă

cu sâni auriți

intempestivã

pe nuri dezveliți

zaci sinilie

şi fără un sfanț

în dos de vie

căzută-ntr-un șanț

şi bei sașie

din vinul vetust

lăsându-mi, mie,

taninul să-l gust

să-mi strepezească

dulcele-n gură

de la fetească

fără măsură...Toamnă nebună

cu ochii tigrați

iar îți cășună

pe norii turbați

vântu-ți întoarnă

parcă în șagă

printr-o lucarnă,

ploi în… Continuare

Adăugat de Rădița Răpeanu la Noiembrie 20, 2017 la 8:00am — 13 Comentarii

Rondel pentru tine

Să-mi scrii eseul ce mă minte -
Proclamā-te, adesea, sfânt!
Fii cioplitorul de cuvinte,
Cārmaciul vorbelor în vânt!

La dragoste să iei aminte,
De mă doreşti fără veşmânt -
Să-mi scrii eseul ce mã minte
Proclamă-te, adesea, sfânt!

Şi fii constant în jurãminte
- muabile clişee-n cânt -
Preludii dulci să mă alinte,
Să prind, iubitule, avânt

Să-mi scrii eseul ce mă minte...

Adăugat de Rădița Răpeanu la Noiembrie 15, 2017 la 6:30pm — 10 Comentarii

Labirinturi autumnale

Zac în criptele de tină,

Hoarde-ntregi de oseminte,

Fețe mâncate de vină,

Umbre mari de prin morminte.Hoarde-ntregi de oseminte,

Chipuri spoite cu aur,

Umbre mari de prin morminte

Împânzesc pâcla de plaur.Chipuri spoite cu aur

Din adâncuri năruite

Împânzesc pâcla de plaur

De luminã biruite.Din adâncuri năruite

Răscolesc al bălții cufăr

De lumină biruite

Parcă-s capete de nufăr!Răscolesc… Continuare

Adăugat de Rădița Răpeanu la Noiembrie 7, 2017 la 1:30am — 5 Comentarii

...mă plouă-n odaie!

E vară și plouă cu picuri fierbinți

Și haite de lupi se ascund în afunduri

Când streașina frunții se-apleacă de gânduri,

Un scrâșnet sinistru mă scoate din minți!Descalec în noapte pe patul de scânduri

Stau trează de teamă și scârțâi din dinți,

Cu frica din spate mă-nchin către sfinți

Încep să te caut și văd numai nuduri...Blestemul se rupe - plesnesc măruntaie -

Între mătăsuri lipite de săruri

Pe coapse mi-atârnă mulate de… Continuare

Adăugat de Rădița Răpeanu la Iulie 29, 2017 la 2:00am — 13 Comentarii

Valțuri

Când valțuri te rotesc peste tăria-mi nudă,

Un vânt cărunt îmi bate prin părul jurubițe

Și simt, prin pânza cărnii, cum mâinile-ți asudă -

Aștept pe spata vremii să mă desfaci în ițe,Acolo, pe sub ierburi, eu stau și-ți macin chipul,

Ascunsă după pietre îi scriu Eternității,

O rog să-i spună clipei să nu râșnească timpul!

Prin pulberea uitării, sau moara libertății...De mă zărești aievea prin pâlcuri de rugină

- Izvoarele-mi te…

Continuare

Adăugat de Rădița Răpeanu la Iulie 4, 2017 la 11:30am — 8 Comentarii

Haramin de Bărbuleț

La Moștenii-Grecilor,

Pe vatra Boțeștilor,

Din vale până în deal,

Numai copită de cal,

Printre fagii colilii

Urlă puștile zurlii

Și-n pădurea Păsării,

Vezi doar urma poterii

Căutându-mi printre hoți

P-ăl' mai aprig dintre toți -

Haramin de Bărbuleț,

Cel mai temut din județ,

Feciorașul lui Anghel,

Cu trei flinte după el,

Trei flinte și un cuțit,

De nimerea dovedit -

Numai unul, țigănos,

Ce-ntorcea valea pe…

Continuare

Adăugat de Rădița Răpeanu la Mai 22, 2017 la 8:30pm — 9 Comentarii

Vizitiu prin luminișuri

Am fost și vânător, am fost, de vreți, și pradă,

M-am încrezut în oameni, în stele și mister

Și mi-am lăsat destinul, într-un cupeu de fier,

Să facă-n astă lume o scurtă promenadă!Prin zariștea adâncă, ce m-a purtat pieziș,

Precum un vizitiu, cu fluieratul dârz,

Am șuierat amarnic rington'ul unui sturz

Ce și-a pierdut copacul, și cuibul prin hățiș...Hoinar, în haine scumpe, cu sufletul rănit,

M-am rătăcit firetic în maldărul…

Continuare

Adăugat de Rădița Răpeanu la Mai 7, 2017 la 2:30pm — 11 Comentarii

Interacțiune

Zidesc iubirii un totem din muguri de lumină,

La sfinți de ceară mă închin sutimii de secundă,

Fac semnul crucii și-l înfing în trupul meu de tină,

Mă recompun din miez de lut și explodez fecundă!La sfinți de ceară mă închin sutimii de secundă,

Șuvoi de lacrimi izvorăsc în mijloc de pronaos,

Mă recompun din miez de lut și explodez fecundă

În treisprezece lumi mă pierd și mă divid în haos!Șuvoi de lacrimi izvorăsc în mijloc de… Continuare

Adăugat de Rădița Răpeanu la Aprilie 19, 2017 la 9:30am — 7 Comentarii

Vin' lumină...

Vin' lumină peste mine şi mă cruţă de păcat,

Mă-nfăşoară cu velinţa mielului sacrificat,

Să mi-te cuprindă mintea, care mă înnegură,

Sau mă frige-n întuneric, ş-alteori mă-nfrigură!Că mi-e trupul numai vină, de plăceri adulmecat,

Doar în raza ta divină, văd cât sunt de sfârtecat!

Vin' scânteie şi-mi adastă-n sufletul de negură,

Dinaintea ta, lumină, eu mă simt o ştergură!Și de vrei să fiu ca tine - luceafăr de-ncredere

Fă să-mi…

Continuare

Adăugat de Rădița Răpeanu la Aprilie 16, 2017 la 11:30am — 8 Comentarii

Năvalnicul

In straie albe de bumbac

Stã, prins în roșii-bete,

Un trup robust, un pui de dac,

Pe nume, Dragobete!

Semeț și vesel, și voinic,

Și chipeș e flăcăul

De juri - pe toate sau nimic -

Că tatăl i…

Continuare

Adăugat de Rădița Răpeanu la Februarie 24, 2017 la 5:00pm — 7 Comentarii

Cu iubire și-alte cele...

Crapă cerul plin de stele,

Ca un sân prea plin cu lapte, 

Din iubire și-alte cele

Scăpărat în prag de noapte,

Ca un sân preaplin cu lapte,

Ce țășnește pe sub ie

Scăpărat în prag de…

Continuare

Adăugat de Rădița Răpeanu la Februarie 14, 2017 la 2:30pm — 5 Comentarii

Alb hoinar

Păsări rătăcite, de aripi cu vântul,

Își destramă-n ceruri țipete de-aramă,

Falii înghețate tremură de teamă,

Dihănii flămânde împânzesc pământul.Frica răscolește prin tufari de nalbă,

Suflete din luturi, inimi de cărbune,

S-a umplut făgetul de stihii nebune,

Alb hoinar înjură, în sutană albă!Se ridică umbre, pe spinări de tină,

Cerbii țin pe coarne, luna cea plăpândă

Tulpini se apleacă de-atâta osândă,

Ura sa îndoaie cedrii… Continuare

Adăugat de Rădița Răpeanu la Ianuarie 14, 2017 la 3:00am — 9 Comentarii

Slujitor de taină

Domnul Ne'ncăputul

Pogoară 'Nceputul,

Sub semnul mirării,

Taina întrupării -Duhul împresoară

Trup alb de fecioară,

Fără desfrânare,

Din sfinte pridvoare...Maria, Mioară

Naște-ntâia oară,

Din apa vădirii,

Rodul zămisliriiPeste vremi cernite,

În staul cu vite,

La-nceput de iarnă,

Slujitor de taină...Frig și sărăcie,

Fapta Lui învie,

Împlinind cuvântul,

Cerul și… Continuare

Adăugat de Rădița Răpeanu la Decembrie 25, 2016 la 9:00pm — 5 Comentarii

Zăpezi

Ninge peste câmpuri și lespezi rupestre,

Se-nfioară viața ghemuită-n blănuri,


Mă cuprinde teama, mă-ngrădesc în cărnuri,

Te caut sub aripi, de păsări alpestre...…Continuare

Adăugat de Rădița Răpeanu la Decembrie 16, 2016 la 4:00pm — 8 Comentarii

Caii zăpezilor

Iarna-şi tropăie vâltoarea,
Sub potcoavele de ger
Inhãmându-și dalbii noateni -
Cai sãlbatici din eter...…
Continuare

Adăugat de Rădița Răpeanu la Decembrie 2, 2016 la 1:30pm — 7 Comentarii

Insignă

Se încarcă...

Zile de naştere

link-uri utile

              REGULAMENT site

                       **********

http://DIACRITICE.opa.ro/

descarcă AUTO CORECT!

http://DEXonline.ro/

Dicționar de SINONIME

Dicționar de RIME

Haiku, Tanka, Senryu...

           Vă invităm să citiți și:

La ceas aniversar

Figuri de stil

 Folosirea virgulei

DONATE

Pentru cei care doresc să susțină acest site, DONAȚII

la: RO82RZBR0000060016707555

titular cont: Lazăr Vasilisia (Raiffeisen Bank)

*****************

Donatori (nume sau pseudonim),

începând cu sept. 2018:

-  Calotă Rodica - 100 lei

Tudor Cicu - 300 lei

Valeria Merca - 300 lei

Nikol MerBreM - 500 lei

Sofia Sincă - 100 lei

Camelia Ardelean - 100 lei

- Electra - 200 lei

- Spartacus - 100 lei

Laura H. - 100 lei

Activitatea Recentă

Utilizatorului Vasile Burduşa îi place postarea pe blog Dragoste fără nume a lui gina zaharia
cu 32 minute în urmă
Utilizatorului Ioniţă Gabriela îi place postarea pe blog epoca bronzului a lui nicolae vaduva
cu 1 oră în urmă
Ionescu Adrian-Marius şi Ion Lazăr da Coza sunt acum prieteni
cu 1 oră în urmă
Trandafirul a postat o stare
"Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru aprecieri si observații!"
cu 2 ore în urmă
Mihaela Suciu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog epoca bronzului a utilizatorului nicolae vaduva
cu 3 ore în urmă
Utilizatorului Mihaela Suciu îi place postarea pe blog epoca bronzului a lui nicolae vaduva
cu 3 ore în urmă
Mihaela Suciu a contribuit cu răspunsuri la discuţia Spirale de fum a utilizatorului Ana C. Ronescu
cu 3 ore în urmă
Lui Mihaela Suciu i-a plăcut discuţia Spirale de fum a lui Ana C. Ronescu
cu 3 ore în urmă
Valeria Merca a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Mititel și enervant (Poezie pentru copii) a utilizatorului Olimpia Sava
cu 5 ore în urmă
Tudor Cicu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Se zburlește-a iarnă... a utilizatorului Tudor Cicu
cu 5 ore în urmă
Tudor Cicu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Se zburlește-a iarnă... a utilizatorului Tudor Cicu
cu 5 ore în urmă
Tudor Cicu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Se zburlește-a iarnă... a utilizatorului Tudor Cicu
cu 5 ore în urmă
Utilizatorului Tudor Cicu îi place postarea pe blog Noapte de plumb a lui Gabriel Cristea
cu 5 ore în urmă
Tudor Cicu a partajat postarea de blog a utilizatorului Gabriel Cristea pe Facebook
cu 5 ore în urmă
Tudor Cicu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Să ningă și în primăvară (elidă) a utilizatorului Valeria Merca
cu 5 ore în urmă
Utilizatorului Ana C. Ronescu îi place postarea pe blog Să ningă și în primăvară (elidă) a lui Valeria Merca
cu 6 ore în urmă
Utilizatorului Ana C. Ronescu îi place postarea pe blog În poiană (poezie pentru copii) a lui Olimpia Sava
cu 7 ore în urmă
Utilizatorului Ana C. Ronescu îi place postarea pe blog Un nu ştiu ce eminescian a lui Costel Zăgan
cu 7 ore în urmă
Utilizatorului Ana C. Ronescu îi place postarea pe blog Umblând desculț a lui Gabriel Cristea
cu 7 ore în urmă
Utilizatorului Ana C. Ronescu îi place postarea pe blog sărbătoare tristă a lui Darie Giurgiu
cu 7 ore în urmă

© 2018   Created by Ion Lazăr da Coza.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor