Marin Voicu's Blog (47)

O linişte...

O linişte se lasă-n gândurile mele

De mi se îneacă deşerturile firii

În târziu de soartă când clipele trec grele

Adun din nou în mână zorile iubiriiŞi cum te visez în orice înserare

Trăind înfiorat plăcerile senine

Inima-mi vibrează ca-n faţa la altare

Când cuprind în braţe sufletul din tineZâmbeşti ca din picturi…

Continuare

Adăugat de Marin Voicu la August 18, 2014 la 7:23am — 5 Comentarii

Final

Dacă aş fi putut să fiu nemărginirea

Iar destinul leneş n-ar rătăci în mine

Aş zămisli miraje lungi ca nesfârşirea

Cu mintea mea-n clipa uitărilor de sine

Iar sufletul în care dospise noaptea clar

Adânca frământare de păduri virgine

Privea cum se coboară pe reci cărări de var

Amurgul multor ani ce tot s-au strâns în mine

Obosit de timpul curgând neiertător

Cu vise anonime ucise în tăceri

Sorbind…

Continuare

Adăugat de Marin Voicu la Iunie 30, 2014 la 2:00pm — 5 Comentarii

Plecarea noastrăÎn gară bătea un ceas secundele vioi,

Sub cerul adormit târziu şi fără oră,

Sprijinit de aer având ochii stinşi şi goi,

Trecea un timp prin noaptea lungă şi sonoră.Poate că şi-acum, obosit şi căzut pe brânci,

Acelaşi ceas măsoară fără ca să ştie,

O lungă îmbrăţişare cum a fost atunci,

C u-n timp trecând prin gara rece şi pustie.…

Continuare

Adăugat de Marin Voicu la Mai 29, 2014 la 6:00pm — 5 Comentarii

Trec clipele

Noaptea obosită se-aşterne şi suspină,

Pe lumea adormită în câmpii de vis,

Cresc fiori în suflet - amară rădăcină,

Şi gândul mi se frânge pe margini de abis.Sunt acum de piatră, în rece nemişcare

Şi încovoiat de zodii clipele măsor,

Când se scurg din viaţă cuprinse de mirare,

Iar din răsăritul magic văd apusul lor.…

Continuare

Adăugat de Marin Voicu la Mai 8, 2014 la 11:30pm — 2 Comentarii

E ora...

 E ora când auzi nespusele greşeli,

 Incolore şoapte în tăcerea moartă

 Amare  gânduri şi triste îndoieli

 Ades lovesc în a sufletului poartă.

 În margine de lume strâns la pieptul său,

 Aud ursita în liniştea-i deplină,

 Şi simt cum vin  părerile de rău

 Ca o boare din stranie gradină.

 Nelinisti dormind goale-n piept s-au deşteptat

 Prin ceasuri sure timide se coboară,

 Şi visele apun din gândul…

Continuare

Adăugat de Marin Voicu la Aprilie 21, 2014 la 11:27pm — 2 Comentarii

Am s-adun din timp...

Am s-adun din timp orele în mână,

Şi zile bune şi nopţile târzii,

Când trec suspine ce nu se-amână,

Ca o melodie a toamnei timpurii.

Şi stele-adun clipind uşor din gene,

Ecoul ce sub cerul gol se-ascunde,

Şi-adoarm în patul nopţilor perene,

Ca pe zăpada liniştii profunde.

Iar când noaptea cerne şoapta ca un scrum,

Pe lacrimile umbrelor întinse,

Prin linişti rătăcite fără drum,

Îmi poartă paşii…

Continuare

Adăugat de Marin Voicu la Aprilie 13, 2014 la 10:30am — 5 Comentarii

Altă primăvară

În largi azururi cu vâlvătăi de aur

Zorii se îmbracă în straie de festin

Liniştea  întinsă doarme pe coclaur

Şi-un vânt şoldiu viseaza straniu-i destinUn foşnet zgribulit pomii îi deşteaptă

În răsărit de sânge moţăind prin nori

Sub cer de ceară melancolii aşteaptă

Să-şi scuture vazduhul caldele culoriÎn miezul zilei cu poala…

Continuare

Adăugat de Marin Voicu la Aprilie 11, 2014 la 2:00pm — 3 Comentarii

Să spun adio?

Pe zări cernite tăcerea s-a-ntronat,

Şi picură cu stropi de întuneric,

Cuprins de temeri în urmă am lăsat,

Sositul ceas al unui timp himeric.Şi-l sorb la nesfârşit ca pe-o uitare,

Ca pe un plâns al arborilor goi,

Un gând îmi las de deznădejdi fugare,

Pierzându-şi urma prin sufletul din noi.Şi nu mai plâng ce n-are…

Continuare

Adăugat de Marin Voicu la Martie 30, 2014 la 11:57pm — 5 Comentarii

Răspântii nedefinite

Eşti răspântia dintre două lumi

Două drumuri ce picior nu a călcat

E pustiu ţinutul, cum să mă indrumi

Când roiesc în tine umbre de păcat?Nu e nici-un semn pe care drum s-apuc

Şi întors din vremi mă îndrept agale

Cu patimi albe şi rătăciri de cuc

S-adulmec sâni cu sfârcurile goaleCe drum să aleg? Răspântii s-au deschis

Ca…

Continuare

Adăugat de Marin Voicu la Martie 28, 2014 la 12:53am — 2 Comentarii

Picătura de amurgCaptiv al lumii, împresurat de umbre

Şi învins de vreme la fiecare pas

Rătăcind prin noaptea gândurilor sumbre

Caut nemurirea în rar bătăi de ceasŞi-am să las din mine sufletul să zboare

Spre-naltele câmpii - aurori divine

Când sfios străbate căi şerpuitoare

Să-şi găsească drumul întoarcerii în mineA strâns în…

Continuare

Adăugat de Marin Voicu la Martie 27, 2014 la 7:43pm — 2 Comentarii

Timpul care trece...

Timpul care trece, nu pot să-l opresc,

Nici clipa tulbure ce mă străbate,

Când visele în spaţiu se împletesc,

Cu necuprinsa mea  singurătate

Străbate surd cărări de linişti pure

Săpând în malul suferinţei mele

Tot sapă ş-adânceşte cute sure

În ursita zâmbind sub negre stele

Curge timpul din trecut în viitor

Pe câmpii de veacuri în mişcare

Miraje sumbre zac tânguitor

Ca lacrimi albe-n goalele…

Continuare

Adăugat de Marin Voicu la Februarie 28, 2014 la 4:17pm — 2 Comentarii

Portret neterminat

Ai părul negru ca fuioarele de fum

Ce poartă-n ele dorinţele carnale

Eşti cuceritoarea fantasticului drum

Cu sublimul dans al şoldurilor goale

Ochii tăi, culoarea adâncului etern

Ce-au tremurat in ei rozele păcate

Culoarea senzuală a buzelor ce-aştern

Agonii si voluptăţi pe jumătate

Marin Voicu

Adăugat de Marin Voicu la Februarie 11, 2014 la 12:11am — 2 Comentarii

În cerul meu...

În cerul meu de somn totul mi s-a stins

Trădate gânduri vin adormitoare

Ca otrava dulce-n viaţa-mi de învins

Pătrund în mine adânc, înrobitoareO tăcere grea, albă şi domoală

Ca o vrajă în jurul meu se ţese

Sub geana fină, umedă şi goală

Se târăşte-un vis pe sâni de preoteseNelinişti crude prin mine…

Continuare

Adăugat de Marin Voicu la Decembrie 27, 2013 la 2:14pm — 4 Comentarii

Ochii tăi

În ochii tăi văd doar neîmplinire,

Ce îmi dezleagă destinul meu amar,

Iar glasul tău, foşnind din amintire,

Răsună-n suflet din ce în ce mai rar.

Mai văd acum şi-un vis apus în tine,

Pe care-ncet, încet tu îl vei uita,

Iar eu, acelaşi vis desprins din mine,

Am să-l aştern covor în faţa ta.

În ochii tăi, un lac de întuneric,

Încă mai văd extazul sfânt pulsând,

Dulci fiori prin piept curgând câte un pic,

Îngeri şi…

Continuare

Adăugat de Marin Voicu la Iulie 27, 2013 la 11:30pm — 5 Comentarii

Prin ani...

 Prin ani cu mersul lor înţepenit,

O amintire işi mai poartă paşii,

Pe sub pomul ramas neînflorit,

Ce-l plâng acum din harfe îngeraşii.

Nici-un pas nu calcă praful de pe drum,

Au asfinţit în vreme trecătorii,

Şi orice vis e-acuma doar un scrum,

Încremenit în poala depărtării.

Vor mai trece ani fără ocoluri,

Cu-acelaşi vis sub zare adormit,

Vei şti oare cum se ofilesc fioruri,

De sentimente ce n-am putut să…

Continuare

Adăugat de Marin Voicu la Iulie 15, 2013 la 9:52pm — 5 Comentarii

Tristeţe ancestrală

Gând firav, ce stai şi-asculţi în noaptea pală

Cum dospeşte tainic o linişte pe frunză?

Asculţi şi-n mine tristeţea ancestrală

Ca un freamăt de senzaţie confuză?Spune, auzi cum neliniştea profundă

Din zări albastre cu-nvolburate valuri

Pustiul suflet încet mi-l inundă

Cu…
Continuare

Adăugat de Marin Voicu la Aprilie 11, 2013 la 7:00pm — 3 Comentarii

Gând de primăvară

Se scutură domol zilele de ceaţă

În razele subţiri de soare vanitos

Sub cer de vrajă îşi pierd a lor albeaţă

Scheletice troiene care dorm pe josPe pieptul zilei o linişte stă gravă

Timidul fir de iarbă creste-năbuşit

Mugurii scot sânii  pe ramura firavă

Plesnind într-un parfum de vis nedesluşitNiciun nor sub bolta cerului în floare…
Continuare

Adăugat de Marin Voicu la Martie 17, 2013 la 11:00am — 3 Comentarii

INGER

Eşti înger din Universul paralel

Şi rătăcesti prin liniştea-i deplină

Pictezi pe suflet vise fel de fel

Când noaptea se revarsă luna plinăUn înger, o făptură zburătoare

Pe cerul albăstrui sub care norii

Se scurg în depărtări tânguitoare

Unde stau şi visează muritoriiEşti înger, eu om ce trudesc să ştii

Să nu fie-ntre noi…

Continuare

Adăugat de Marin Voicu la Martie 4, 2013 la 11:22am — 2 Comentarii

Nu-mi amintesc...

Nu-mi amintesc că picura amurgul

Petale de culori nălucitoare

Sub cerul ce îşi scutura tot crângul

De umbre-adânci şi visătoare

Nici plopii prinşi în răzvrătiri nebune

Cu dezgoliri de gânduri şi de foi

Când o vrajă pe-aleea de tăciune

Sculpta fiori prin sufletul din noi

Nici lacul cu oglinda secetoasă

Ce-l arginta o lună umilită

Sau gânditoarea salcie pletoasă

Clipind de somn în noaptea…

Continuare

Adăugat de Marin Voicu la Ianuarie 29, 2013 la 4:25pm — 3 Comentarii

Eşti visul

Eşti visul ce-a venit la mine,

 Pe lume n-am ştiut că eşti

 Ai ochi ca nopţile senine

 Cu stele-n bolţile cereşti.

 Şi-n ochii tăi văd  infinitul

 Cu-atâtea vise cuprinse-n el,

 Ţi-aud dorinţa şi tumultul,

 Închise-n sufletul rebel.

 Îţi simt neliniştile din gând

 Şi flăcări ce-n suflet îţi tresar,

 Dorinţe mute în piept strângând,

 Aduse de un vis hoinar.

 Inima îţi simt bătând…

Continuare

Adăugat de Marin Voicu la Ianuarie 15, 2013 la 9:37am — 2 Comentarii

Despre

Ion Lazăr da Coza a creat această reţea Ning.

link-uri utile

              REGULAMENT site

                       **********

http://DIACRITICE.opa.ro/

descarcă AUTO CORECT!

http://DEXonline.ro/

Dicționar de SINONIME

Dicționar de RIME

Haiku, Tanka, Senryu...

           Vă invităm să citiți și:

La ceas aniversar

Figuri de stil

Folosirea virgulei

Zile de naştere

donații

Pentru cei care doresc să susțină acest site, DONAȚII la: 

RO45CECEB00008RON1057488

titular cont: Lazăr Vasilisia 

(CEC Bank)

*

DONATORI,

începând cu septembrie 2020:

Valeria Merca 

Sofia Sincă 

Mihaela Popa

Tudor Cicu

Nikol MerBreM

Vasilisia Lazăr 

Activitatea Recentă

Postare de log efectuată de Darie Giurgiu
cu 4 ore în urmă
Mihaela Popa a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog rugă a utilizatorului Mihaela Popa
cu 4 ore în urmă
Lui Mihaela Popa i-a plăcut discuţia Focul fiecărei zile de Octavio Paz a lui gabriel cristea
cu 5 ore în urmă
Gheorghe a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Balada Sfântului Tot a utilizatorului Gheorghe
cu 9 ore în urmă
Perdun Andreea Adriana şi Vasilisia Lazăr sunt acum prieteni
cu 11 ore în urmă
Utilizatorului Reus îi place postarea pe blog Vis de cireș a lui Adelina Labic
cu 12 ore în urmă
Nădejde Angelina a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog De veghe în pragul luminii a utilizatorului Nădejde Angelina
cu 13 ore în urmă
Nădejde Angelina a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog De veghe în pragul luminii a utilizatorului Nădejde Angelina
cu 13 ore în urmă
Postare de log efectuată de Cornaciu Nicoleta Ramona
cu 13 ore în urmă
gabriel cristea a adăugat o discuţie la grupul
cu 14 ore în urmă
Lui Chris i-a plăcut fotografia lui GeorgePena
cu 14 ore în urmă
Lui GeorgePena i-a plăcut fotografia lui GeorgePena
cu 14 ore în urmă
gabriel cristea a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Prin Epoca de bronz a utilizatorului gabriel cristea
cu 15 ore în urmă
gabriel cristea a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Răsari! a utilizatorului gabriel cristea
cu 15 ore în urmă
Utilizatorului gabriel cristea îi place postarea pe blog croitor de iluzii a lui gina zaharia
cu 15 ore în urmă
GeorgePena a comentat în legătură cu fotografia lui GeorgePena
cu 18 ore în urmă
GeorgePena a lăsat un comentariu pentru Valeria Merca
cu 18 ore în urmă
Utilizatorului Eftimie Gheorghe îi place postarea pe blog Scrisoare de răspuns a lui Grig Salvan
cu 18 ore în urmă
Utilizatorului Eftimie Gheorghe îi place postarea pe blog În fiecare zi a lui gina zaharia
cu 18 ore în urmă
Utilizatorului Eftimie Gheorghe îi place postarea pe blog Pasăre dulce, pasăre dragă... a lui Grig Salvan
cu 18 ore în urmă

Antologiile site-ului „ÎNSEMNE CULTURALE”

Labirinturi  2018 AICI

Atlasul cu diezi  2017 AICI

Autograf pentru m(â)ine  2013 AICI

© 2021   Created by Ion Lazăr da Coza.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor