George Bădărău
Partajare
  • Comentarii Publicate pe Blog
  • Discuţii
  • Evenimente
  • Grupuri
  • Fotografii
  • Albume foto
  • Fişiere video
 

Pagina lui George Bădărău

Informaţii pentru profil

Ce ar trebui să ştim despre d-voastră?
Scriitor
Ce ne puteţi spune despre activitatea d-voastră? (literară, artistică etc.)
activ
Cum doriţi să vă implicaţi? (cititor, autor, administrator, corector, traducător etc.)
cititor

FIŞĂ DE AUTOR

1.Numele şi prenumele:

BĂDĂRĂU, GEORGE

2.Domeniul de interes:

LITERATURA

3.Data şi locul naşterii:

2 august 1952, Picioru Lupului, judeţul Iaşi

4.Şcoli absolvite:

Facultatea de Filologie, Universitatea ’’Al. I. Cuza’’, Iaşi, 1979.

Liceul ’’M. Sadoveanu ’’, Iaşi, 1971.

Şcoala generală Picioru Lupului, 1967.

5.Profesia de bază:

Profesor de limba română la diferite şcoli.

Doctor în Filologie.

6.Debut literar:

În revista Luceafărul, Bucureşti, 1974.

În volum, Insomnia ceasornicului(versuri), Editura Eminescu, Bucureşti, 1982.

Articole şi creaţie literară publicate în: Convorbiri literare, Cronica, Dacia literară, Timpul, Bucovina literară, Ateneu, Poesis, Unu, Aurora, Poezia, Ramuri, Viaţa

Românească, Luceafărul, Orizont, Haiku, Antiteze, Hyperion, Echidistanţe, Feed Back, Nord literar, Oglinda literară, Paradox, Baaadul Literar, Porto Franco, Cetatea culturală, Dunărea de Jos, Revista Nouă, Helis, Algoritm literar, Cuib literar, Ex Ponto,Contact Internaţional, Povestea vorbei, Kitej-grad, Revista română, Albatros,Cronica veche, Dor de dor, Caietele / Cahiers / Notebooks „ Tristan Tzara”, Observatorul ( Canada ), Conta, Inter Artes, Lumea epigramei, Aşii Români ( Germania) , Armonii culturale.

Premii literare: Premiul Festivalului N. Labiş, Suceava(1976); Premiul Festivalului

de Artă Studenţească, Iaşi, (1976); Premiul Novalis, Germania (2004); Premiul I la

Concursul Internaţional de Haiku, Bucureşti ( 2009); Premiul I la Concursul de Haiku

al revistei Albatros, Constanţa ( 2010 ); Creativity prizes, Naji Naaman’s Literary

Prizes, Liban ( 2010 ); Mențiune la Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă, secțiunea epigramă, Mizil ( 2012 ); Mențiune la Concursul Național Dor de dor, secțiunea epigramă, Botoșani ( 2012 ); Premiul I la Concursul Național Titu Maiorescu pentru volumul Romantismul românesc, Craiova, ( 2012 ); Premiul I la Festivalul Național de Poezie Ion Budai Deleanu, Geoagiu, ( 2012 ); Premiul III la Concursul national de epigrame Nicolae Ghitescu, Bucuresti ( 2013 ), Mențiune la Concursul de epigrame Negru pe Alb, Republica Moldova ( 2013), Premiul revistei Discobolul la Festivalul Internaţional de Poezie L. Blaga,  Sebeş( 2013 ); Menţiune la Concursul Naţional de epigrame Alexandru Clenciu, Bucureşti ( 2013).

7. Cărţi publicate:

Insomnia ceasornicului, versuri, Editura Eminescu, Bucureşti, 1982.

Singurătatea clopotelor, versuri, Editura Junimea, Iaşi, 1987.

Fantasticul în literatură, teorie şi critică literară,  Editura Institutul European, Iaşi, 2003.

Simbolismul, teorie şi critică literară,  Editura Institutul European, Iaşi,  2005.

Modernismul interbelic, teorie  şi critică literară,  Editura Institutul European, Iaşi, 2005.

Avangardismul românesc, teorie şi critică literară, Editura Institutul European, Iaşi, 2006.

Proza lui Vasile Voiculescu, teorie şi critică literară, Princeps Edit,  Iaşi, 2006.

Postmodernismul românesc, teorie şi critică literară,  Editura Institutul European, Iaşi, 2007.

Neomodernismul românesc, teorie şi critică literară, Editura Institutul European, Iaşi, 2007.

Suprarealismul românesc în context european, teorie şi critică literară, Editura Feed Back, Iaşi, 2008.

Poezii, 1, versuri, Editura Studis, Iaşi, 2008.

Dicţionar de Scriitori canonici români, Editura Institutul European, Iaşi, 2010..

Poezii, 2, versuri, Editura Pim, Iaşi, 2010.

Rădăcinile fantasticului românesc, teorie şi critică literară, Editura Alfa, Iaşi, 2010.

Romantismul românesc, teorie și critică literară, Editura Alfa, Iași, 2011.

Realismul românesc, teorie şi critică literară, Editura Alfa, Iaşi, 2012.

Studii şi articole, teorie şi critică literară, Editura Alfa, Iaşi, 2013.

Prezenţe în antologii:

Junimea şi Bolta Rece,antologie de epigramă, Editura Timpul, Iaşi, 2001.

O antologie a prozei de astăzi, Editura Cronica, Iaşi, 2005.

O antologie a poeziei de astăzi, Editura Cronica, Iaşi, 2005.

O sută de catarge, microantologie de haiku a poeţilor români, Editura Haiku, Bucureşti, 1997.

Mihai Ursachi, în amintirile contemporanilor, memorialistică, Princeps Edit, Iaşi, 2006.

Ioanid Romanescu, în amintirile contemporanilor, memorialistică, Princeps Edit, Iaşi, 2006.

Antologia poeziei ieşene contemporane, Editura Cronica, Iaşi, 2008.

Antologia prozei ieşene contemporane, Editura Cronica, Iaşi, 2008.

Antologie de poezie română de azi, Noul Orfeu, noulorfeu.com, 2008.

366 lecţii de haiku, antologie comentată de Florin Grigoriu, Editura Amurg sentimental,

Bucureşti, 2009.

O mie de cocori, antologie de haiku a poeţilor români şi străini, coordonator Eduard

Ţară, Editura Pim, Iaşi, 2009.

Când greierii tac..., antologie română de haiku, realizată de Valentin Nicoliţov, Editura

Societăţii Scriitorilor Români, Bucureşti, 2010.

Apus de soare / Coucher de soleil, antologie româno-franceză de haiku, realizată de Valentin Nicoliţov, Editura Societăţii Scriitorilor Români, Bucureşti, 2010.

La curţile Cotnariului, antologie de cânturi bahice, Editura revistei Convorbiri literare, Iaşi, 2012.

Romeo și Julieta la Mizil, antologie de poezie și epigramă, Editura LVS Crepuscul, Ploiești, 2012.

Eterna epigramă, antologie de epigramă, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012.

Cartea Concursului Internaţional de Poezie Peregrinări, Dublin, Irlanda, 2013.

8. Referinţe critice:

Laurenţiu Ulici , George Bădărău : Insomnia ceasornicului, în România literară, Bucureşti, nr.24, 1982, p.11.

Daniel Dimitriu, Insomnia ceasornicului de George Bădărău, în Convorbiri literare, Iaşi, nr.7, 1982, p.14.

Codrin Liviu Cuţitaru, Autoportrete, în Cronica, Iaşi, nr.15, 1988, p.4.

Marius Chelaru, Fantasticul în literatură, în Cronica, Iaşi, nr.4, 2004, p.2.

Amalia Voicu, George Bădărău, Simbolismul, în Poezia, Iaşi, nr.3, 2005, p.246.

Eduard Ţară, Simbolismul, în Cronica, Iaşi, nr.10, 2005, p.9.

Constantin Secu, Simbolismul, în Dacia literară, Iaşi, nr.1, 2006, p.63.

Emilian Marcu, Simbolismul, în Convorbiri literare,Iaşi, nr.2, 2006, p.147.

Constantin Secu, Avangardismul românesc, în Dacia literară,Iaşi, nr.4, 2007, p.64.

Constantin Secu, Modernismul interbelic, în Dacia literară, Iaşi, nr.65, 2006, p.63.

Emanuela Ilie, Vasile Voiculescu-două perspective critice, în Dacia literară, Iaşi, nr.76, 2008, p.27.

Constantin Secu, Proza lui Vasile Voiculescu, în Dacia literară, Iaşi, nr.6, 2007, p.64.

Constantin Secu, Postmodernismul românesc, în Dacia literară, Iaşi, nr.81, 2008, p.61.

Constantin Secu, Suprarealismul românesc , în Dacia literară, Iaşi, nr. 2, 2009, p.63.

Liviu Apetroaie, Cărţile pe masă, în Dacia literară, Iaşi, nr. 3, 2009, p.63.

Constantin Secu, Fantasticul în literatură, în Baaadul literar, Bârlad, nr.4, 2009, p.35.

Constantin Secu, Poezii,1, în Baaadul literar, Bârlad, nr.4, 2009, p.35.

Constantin Secu,  Poezii, 2, în Dunărea de Jos, Galaţi, nr. 98, 2010, p. 47.

Anastasia Dumitru, Un cercetător al fantasticului, în Tomis, Constanţa,  nr. 482, 2010,

pp.44-45.

Nicolae Busuioc, Scriitori canonici români, în Cronica veche, Iaşi, nr.8, 2011, p.11.

Anastasia Dumitru, Rădăcinile fantasticului românesc, în Cuib literar, Călan, 2011 nr.6, p.3.

Anastasia Dumitru, 16 scriitori canonici într-un singur dicționar util, în Cronica, Iași, nr.9, 2011, p.13.

Rodica Mureşan, Scriitori canonici români, în Bucovina literară, Suceava, nr.1, 2012, p.11.

Nicolae Busuioc, Rădăcinile fantasticului, în Revista română, Iaşi, nr.1, 2012, p.43.

Constantin Secu, Rădăcinile fantasticului românesc, în Contact Internațional, Iași, 2012, vol.22,100, p.129.

Constantin Secu, Romantismul românesc, în Contact Internațional,Iași, 2012, vol.22, 201-102.

9.Cariera literară:

Redactor la revista studenţească Dialog ( 1976-1979 ) ; redactor-şef la revista Impact

( 1993 ); secretar general de redacţie la revista Poezia ( 2001- 2002 ).

10. Alte activităţi cultural- ştiinţifice:

Autorul ediţiei Nicolae Labiş Viaţa şi opera, cuvânt înainte, selecţia textelor, bibliografie, referinţe critice, Editura Timpul, Iaşi, 2001.

Referent ştiinţific la manualul de Limba şi literatura română, clasa a XI a, autori : Mariana Rânghilescu, Carmen –Irina Hăilă, Daniela Păduraru, Geanina Cotoi, Editura

Institutul European, Iaşi, 2005.

11. Apartenenţa la Asociaţii profesionale :

Uniunea  Scriitorilor din România, 1995.

Academia de Stiinţe, Literatură şi Artă, Oradea.

Societatea Română de Haiku, Bucureşti.

Societatea Culturală ’’Junimea 90 ’’, Iaşi.

Membru Copyro, Bucureşti.

Maison Naaman pour la culture, Liban

Poetas del Mundo, Chile

Worldartfriends, Portugalia

România din Diaspora

 Adresa de corespondenţă poştală, telefon mobil, e-mail:

George Bădărău, B-dul Carol I,  Nr.44, bl. B1, et.1, ap.6, Iaşi, Cod 700462

România.

Tel. mobil: 0786659057

E-mail:badarau.george921@gmail.com

http://georgebadarau.blogspot.com

Noua literatură românească

 

George Bădărău

 

 

 

Panou de comentarii (7 comentarii)

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al ÎNSEMNE CULTURALE !

Alătură-te reţelei ÎNSEMNE CULTURALE

La 6:44pm on August 02, 2013, Rodica Lupu i-a dăruit utilizatorului George Bădărău un cadou...
Cadou
La mulți ani cu sănătate alături de cei dragi!
La 10:42am în August 2, 2013, Ion Lazăr da Coza a spus...

La mulți ani fericiți!

Împlinirea tuturor dorințelor luminoase!

da Coza

La 11:09am on Iulie 31, 2013, Ion Lazăr da Coza i-a dăruit utilizatorului George Bădărău un cadou...
Cadou
Bun venit pe Forumul ÎNSEMNE CULTURALE! da Coza
La 11:02am în Iulie 31, 2013, Vasilisia Lazăr a spus...

Bun Venit, domnule George Bădărău! Extrem de fericită  ori de câte ori mă întâlnesc aici cu un ieșean. Și eu sunt din Șipote-Iași, doar că acum locuiesc în Tulnici-Vrancea.

La 4:13pm on Iulie 30, 2013, Chris i-a dăruit utilizatorului George Bădărău un cadou...
Cadou
Bun venit!
La 2:12pm on Iulie 30, 2013, Corina Militaru i-a dăruit utilizatorului George Bădărău un cadou...
Cadou
Bun venit! Cu prietenie,
La 1:45pm on Iulie 30, 2013, Sofia Sincă i-a dăruit utilizatorului George Bădărău un cadou...
Cadou
Bine ai venit!
 
 
 

Insignă

Se încarcă...

Despre

Ion Lazăr da Coza a creat această reţea Ning.

Zile de naştere

link-uri utile

              REGULAMENT site

                       **********

http://DIACRITICE.opa.ro/

descarcă AUTO CORECT!

http://DEXonline.ro/

Dicționar de SINONIME

Dicționar de RIME

Haiku, Tanka, Senryu...

           Vă invităm să citiți și:

La ceas aniversar

Figuri de stil

Folosirea virgulei

Activitatea Recentă

Postare de log efectuată de Mihai Katin
cu 6 ore în urmă
Dinca Valerian a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog basm de stradă a utilizatorului Dinca Valerian
cu 14 ore în urmă
Darie Giurgiu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog catacombe a utilizatorului Darie Giurgiu
cu 14 ore în urmă
Sofia Sincă a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Prin ochiuri calcaroase, rupestru lăcrimând a utilizatorului gabriel cristea
cu 15 ore în urmă
Sofia Sincă a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog basm de stradă a utilizatorului Dinca Valerian
cu 15 ore în urmă
Sofia Sincă a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Veri… a utilizatorului Dan Mitrache
cu 15 ore în urmă
Postare de log efectuată de gabriel cristea
cu 15 ore în urmă
Sofia Sincă a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Nebunii Frumoși a utilizatorului Darie Giurgiu
cu 15 ore în urmă
Utilizatorului Darie Giurgiu îi place postarea pe blog Veri… a lui Dan Mitrache
cu 15 ore în urmă
Postare de log efectuată de Dinca Valerian
ieri
Utilizatorului LUMINITA SCOTNOTIS îi place postarea pe blog de dragul fânului a lui gina zaharia
ieri
Lui LUMINITA SCOTNOTIS i-a plăcut discuţia De la o poezie... a lui Tudor Cicu
ieri
Utilizatorului Dinca Valerian îi place postarea pe blog Veri… a lui Dan Mitrache
ieri
gabriel cristea a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Soarele se juca de-a v-ați apuselea a utilizatorului gabriel cristea
ieri
Utilizatorului LUMINITA SCOTNOTIS îi place postarea pe blog Ritual a lui Vasilisia Lazăr
ieri
Utilizatorului LUMINITA SCOTNOTIS îi place postarea pe blog Soarele se juca de-a v-ați apuselea a lui gabriel cristea
ieri
Postare de log efectuată de Dan Mitrache
ieri
Lui Marginean Liliana i-a plăcut discuţia Trotineta roşie a lui Ionel Mony Constantin
ieri
Postare de log efectuată de Darie Giurgiu
ieri
Darie Giurgiu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog catacombe a utilizatorului Darie Giurgiu
ieri

© 2020   Created by Ion Lazăr da Coza.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor