Iordachescu Dragos Nicolae's Blog (175)

Catharsis

*

 

Ce e dincolo de sânge?

Infinitul, crucificat, mângâie tâmpla

soldatului;

deasupra cuvântului nerostit,

semnul crucii, tatuat în porii albi ai pielii;

 

pe trăgaciul puştii, mâna stângă bate în cuie

al şaptelea deget;

nu există geamăt, nu există strigăt

prins în cătare,

iar urmele, urmele adânci...

 

Ochii soldatului, descărnaţi de cuvinte,

rătăcesc în cerul oval,  

când ora…

Continuare

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Aprilie 3, 2015 la 3:04pm — 10 Comentarii

Oraşul unde plouă cu oase

Mă ghemuiesc în mâlul sticlos,

respir a cal, a uliu, a lup;

peste toate, oraşul din fier,

unde plouă cu oase

cadavre de lut, ruginite.

Lupi, ulii, cai muşcă din el,

cu dinţi-fierăstrău

rup hălcile cărnii,

cu dinţi-fierăstrău

frâng ochiuri de apă,

cu dinţi-fierăstrău

smulg cerul aici, acolo,

dincolo, oriunde sunt vii

satrapii de oase, până când,

până când...

 

Fug în pupila ochiului…

Continuare

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Martie 28, 2015 la 10:00pm — 16 Comentarii

Rumânul*

Biserici de cer, clădite-n odaie,

pe urma icoanei au scris Infinitul,

ascuns-au în carii de lut asfinţitul,

un pumn de tămâie, o talpă de ploaie.

 

Din sfoara de nori, pământul îşi lasă

brăzdarele-n palme, pictate sihastru,

iar cuşma cu oase, zvârlită-n albastru,

întoarce ţărânii o candelă arsă.

 

Pe cuie, pe cruci îs cioarecii-n sânge,

opincile calcă neantul cu trudă,

când lemnul de iască fuioare…

Continuare

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Martie 23, 2015 la 5:25pm — 20 Comentarii

Semnul

(postmodernism cu iz actual)

 

 

Am deschis ochii

şi am văzut moartea mergând

cu tramvaiul,

se-mbrăcase-n mireasă,

precum Marilyn Monroe;

copilul, rămas între stele,

plătea legământul de sânge;

doar condamnatul de serviciu

împărţea necrologuri prostimii,

urlând:

 

"Babuinilor, care dintre voi este fără de păcat,

 să arunce primul cu piatra..."

 

Am închis ochii

şi am…

Continuare

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Martie 17, 2015 la 9:05pm — 12 Comentarii

Jumătăţi

Acele ceasonicului curg

jumătăţi de cuvinte;

la un capăt eşti tu,

la celălalt...

ploaia desenează în grabă, 

din stropii de cretă,   

o moină fierbinte;   

acele ceasornicului curg

jumătăţi de cuvinte;

 

plouă pe asfalt

cu iluzii,          

morminte,

 

acele ceasornicului curg

picături,

jurăminte.

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Martie 14, 2015 la 10:32pm — 15 Comentarii

Rădăcini

Mi-am ars tălpile

în miezul de lut,

m-am murdărit de ocru;

 

risipindu-mă,

ocrul s-a murdărit de ocru,

tălpile de tălpi,

sângele de sânge,

cerul de cer...

 

fumegânde tăceri 

din sâmburul mut,

rostite nicicând;

 

mi-au ars tălpile

în miezul de lut,

 

funingini... pământ...

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Martie 11, 2015 la 9:04pm — 14 Comentarii

La o băută cu Dumnezeu

(postmodernism cu iz popular)

 

 

Hai, să ne mai îmbătăm o dată, Doamne,

să tragem clopotu' ăl mare din turla bisericii;

să cânte tarafu'

păn' ne trece damfu',

s-alergăm purceii,

ţânţarii şi mieii;

şi-om chema un popă,

să bată la tobă.

 

Hai, să ne mai îmbătăm o dată, Doamne,

să tragem clopotu' ăl mare din turla bisericii;

să urle spelunca

pân' se-afumă şunca,

să…

Continuare

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Martie 9, 2015 la 1:32pm — 14 Comentarii

În nadă se-agaţă un Corb

(postmodernism cu iz clasic)

 

 

 

Pescarul aruncă o nadă,

În nadă se-agaţă un corb,

Iar corbul arată a morb...

E morbul ce-şi dă cu pomadă.

 

Un soare e galben cenuşă,

Halenă de hoit şi de gol;

Îşi face din trup un nămol

Şi arde ca fumu-n ţepuşă.

 

Un vierme, o cruce şi-o broască

Împart întuneric la doi;

Ce negru e morbul din noi...

E moartea cu ochii de…

Continuare

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Martie 3, 2015 la 8:54pm — 12 Comentarii

Atunci vei fi o scoică

"Numai într'o lume cu un înţeles adânc sau cu

un adânc înţeles e posibil tragicul."

(Pietre pentru templul meu - L. Blaga)

 

 

De-aş săruta culoarea pierdută-n curcubeie,

În luminarul nopţii te-ar fremăta o şoaptă

Şi, încrustată-n taine, m-ai răstigni nedreaptă

Pe un mărgean de lună ce-alunecă-n bordeie.

 

De-aş săruta cuprinsul în necuprinsa-i zare,

Mai lasă-mi Începutul, încet, să mă răpească,

Iar…

Continuare

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Februarie 27, 2015 la 2:00pm — 15 Comentarii

De-mi picură piatra...

De-mi picură piatra o lacrimă-n stele,

Iar ceaţa mocneşte pe-o flacără albă,

Coboară-mă, Doamne, tulpină de nalbă,

Căuş de lumină purtat de nacele.

 

Adună-mă-n palme din tulburea-mi undă

Şi moartea mi-o-nchide încet în firidă;

Un şipot - izvorul îmi e atlantidă,

E fum de tămâie din taina fecundă.

 

Mai stinge-mă, Doamne, în bobul de soare,

Când ţipătul nopţii mă-nghemuie-n lună,

Iar şarpele mitic, înscris pe…

Continuare

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Ianuarie 30, 2015 la 7:55am — 18 Comentarii

Mirul de lacrimi

Adâncă-i tăcerea ascunsă-n firidă,

Mănunchi de rugină-n pământul risipă;

Slugarnice tăuri s-or prinde-ntr-o clipă,

În ochiuri de apă mai vor s-o ucidă.

 

Plămadă e frunza, mă cheamă foşnindă...

O ciută flămândă o-ncuibă în fumuri,

Năvoade caduce o-mprăştie-n drumuri,

Învăluie zarea... fantasme-i colindă.  

 

Răbojul de sânge îşi sprijină moara,

Talant e nisipul pe streşini cu stele;

O frunză-i tăcerea din…

Continuare

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Decembrie 19, 2014 la 7:30am — 11 Comentarii

Închide-mă niciunde

Închide-mă-n zăpadă cu visurile mele,

Arpegii orfeline s-or naşte în altare,

Iar umbrele-ţi păgâne m-or destrăma bizare,

Când luna, în solstiţii, e pământiu de stele.

 

Închide-mă în ochiul ce zămisleşte iară

Tărâmurile iernii, fecunde giuvaere;

Captivă este noaptea, cenuşăreşte sfere...

Doar bradul de tămâie lumina-ţi înfăşoară.

 

Închide-mă în tine, în lămpile cu iască,

O, Doamne, infinitul mă urcă în…

Continuare

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Decembrie 9, 2014 la 8:33pm — 14 Comentarii

Şopteşte un fluier

Nu plânge, Fecioară, blajinul* şoptea...

O Sâmbătă-i albă-n alunul cu sori,

E iarăşi Crăciunul... celeste prinsori 

Îţi fumegă luna în sălcii, pe-o stea.

 

Nu plânge, Fecioară, ninsorile verzi,

Lumina-i fuioare, prin ţest a trecut,

Tăcerile-n sănii de lut s-au născut...

Flămândă e moartea, în geruri o pierzi.

 

Nu plânge, Fecioară, doi ochi pătimaşi,

Te-nchipuie brazii-n sihastre comori,

E apa un şipot…

Continuare

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Decembrie 6, 2014 la 1:00pm — 11 Comentarii

O curvă scuipă-n templu

De-i mătrăgună timpul, miroase a otravă,

Secunda e cadavru şi pângăreşte-n ape,

Mormintele, pământul îi jeluiesc în pleoape,

Iar viermii rod golgote pe crucile de pleavă.

 

O curvă scuipă-n templu, o desfrânată-i mumă,

E putregai destinul, sclavia-i curtezană;

Deşertic este trupul, în chip de pământeană,

Ce naşte stârpitură cu sufletul de humă.

 

Îşi freamătă arginţii, blasfemiază-n  rugă,

Minciuna-i Capitoliu şi…

Continuare

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Decembrie 2, 2014 la 9:57am — 11 Comentarii

Tămâiază cu Lumină

Când se lasă înserarea, nălucirea mă străbate,

Iazul ţese iarba-n spuză, cetluire în căuşe,

Se apleacă la izvoare, din pământ mai trage-n tuşe

Paşi în fumul de verbină, anotimpuri însetate.

 

În uluce-mi doarme chipul, noaptea coase din cenuşă,

Amintirile sunt flăcări, tălmăcesc în mucigaiuri,

Cioplitorul vinde apă, zvârle zilele-n alaiuri,

Din Hiade* curge timpul, mă colindă-ncet la uşă.

 

Iar în lutul de sub casă plâng…

Continuare

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Noiembrie 24, 2014 la 10:46pm — 15 Comentarii

Miroase a iarnă...

                                          lui V.B.

 

 

Miroase a iarnă şi-a timpuri răzleţe,

Omătu-n fuioare încet se destramă,

Cerneală ţi-e noaptea pe cruci de aramă,

Se leapădă-n cetini divine, măreţe.

 

Miroase a izmă şi-a focuri pestriţe,

Adâncu-i lumină în lunga beţie,

Golită-n eresuri ţi-e luna pustie,

Când piaptănă zorii, îi leagă-n cosiţe.

 

Miroase-a tămâie şi-a lemn de biserici,

Şirag…

Continuare

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Noiembrie 15, 2014 la 7:47am — 23 Comentarii

Lacrima toamnelor mele

Confuză-i cărarea, se naşte-n pământuri,

Păşeşte-ntre albii retrase-n suspine,

Zbicit e mirosul de sânge-n destine,

Când ziua dispare apusă de vânturi.

 

E reavăn alcovul, izvodu-i osândă,

Cu spinii-nserării mă biciuie luna,

Rugină-mi sunt ochii, îmi picură-ntruna,

O Doamnă Morgană, cu mâna-i flămândă,

 

Din veştede frunze îmi leagă cununa.

Şi gânduri mă fură, mă cheamă rebele,

Mireasă e moartea în…

Continuare

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Noiembrie 9, 2014 la 11:30pm — 20 Comentarii

Sonetul iernii

Mă plânge-o muză-n dorurile toate

şi geru-i tors în fir de promoroacă,

în zare cerul bate, bate-n toacă,

o santinelă-i timpul... mi-l străbate.

 

Mai lasă visul ierbii să se coacă,

la sânu-i gol - poienile-nflorate;

ciopleşte-un mag din leruri înstelate,

atinge-mi palma, tainic mă provoacă.

 

Un abur alb... fuioarele coboară,

din rugul nopţii lacrimi să-mi aline,

omătul fin, cu graţii de…

Continuare

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Noiembrie 2, 2014 la 11:03am — 27 Comentarii

A nins divin

Şi timpul curge orb, cum altădată...

e iarna sfredel, fulgii se-mpreună,

lăptosul ger se lasă-ncet din lună,

se lasă-ncet pe cetini; deodată...

 

se-mbracă-n alb văzduhul de furtună.

O, iarnă preamărită, blestemată,

silfidă-n trup, candidă, vinovată,

rosteşte-mă, aruncă-mi o arvună

 

din alte lumi... Vecernii dispărute

m-au risipit, plăpândă-nchipuire,

iar glasuri stinse, frânte, decăzute

 

au…

Continuare

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Octombrie 24, 2014 la 6:00am — 18 Comentarii

Scara

Motto: Numai moartea este perfectă.

Tot ce este viu creşte din pământul

negru al păcatului. (Camil Petrescu)

 

                            

Pe-o scară te urci şi pietrele-ţi sapă,    

Destinul te-adoarme în trestii frivole -

Doar patimi zidite de-un Meşter Manole...

Scărarul te ia în ceru-i de apă.  

 

Aşterne-te-n Rai, în sfinte icoane,

Pe urme de zeie Cuvântul se…

Continuare

Adăugat de Iordachescu Dragos Nicolae la Octombrie 16, 2014 la 10:08pm — 20 Comentarii

Despre

Ion Lazăr da Coza a creat această reţea Ning.

link-uri utile

              REGULAMENT site

                       **********

http://DIACRITICE.opa.ro/

descarcă AUTO CORECT!

http://DEXonline.ro/

Dicționar de SINONIME

Dicționar de RIME

Haiku, Tanka, Senryu...

           Vă invităm să citiți și:

La ceas aniversar

Figuri de stil

Folosirea virgulei

Zile de naştere

Zile de naştere sărbătorite astăzi

Zile de naştere sărbătorite mâine

donații

Pentru cei care doresc să susțină acest site, DONAȚII la: 

RO45CECEB00008RON1057488

titular cont: Lazăr Vasilisia 

(CEC Bank)

*

DONATORI,

începând cu septembrie 2020:

Valeria Merca 

Sofia Sincă 

Mihaela Popa

Tudor Cicu

Nikol MerBreM

Vasilisia Lazăr 

Activitatea Recentă

Sofia Sincă a contribuit cu răspunsuri la discuţia Narseh (II) a utilizatorului Alexandra Ghenghea
cu 6 ore în urmă
Chris a contribuit cu răspunsuri la discuţia Narseh (I) a utilizatorului Alexandra Ghenghea
cu 7 ore în urmă
gabriel cristea a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Ceasul liniar a utilizatorului Ionica Serbov
cu 11 ore în urmă
Utilizatorului gabriel cristea îi place postarea pe blog Ceasul liniar a lui Ionica Serbov
cu 11 ore în urmă
Utilizatorului Ioniţă Gabriela îi place postarea pe blog Ploaie a lui Dinca Valerian
cu 16 ore în urmă
Utilizatorului Ioniţă Gabriela îi place postarea pe blog Semnale a lui Reus
cu 16 ore în urmă
Utilizatorului Valeria Merca îi place postarea pe blog Ceasul liniar a lui Ionica Serbov
cu 19 ore în urmă
Valeria Merca a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Ceasul liniar a utilizatorului Ionica Serbov
cu 19 ore în urmă
Utilizatorului Maria-Ileana Tănase îi place postarea pe blog Ninsoarea a lui Darie Giurgiu
ieri
Utilizatorului Maria-Ileana Tănase îi place postarea pe blog Ceasul liniar a lui Ionica Serbov
ieri
Maria-Ileana Tănase a postat o discuţie
ieri
Sofia Sincă a contribuit cu răspunsuri la discuţia Narseh (I) a utilizatorului Alexandra Ghenghea
ieri
Alexandra Ghenghea a contribuit cu răspunsuri la discuţia Narseh (I) a utilizatorului Alexandra Ghenghea
ieri
Sofia Sincă a contribuit cu răspunsuri la discuţia Narseh (I) a utilizatorului Alexandra Ghenghea
ieri
Sofia Sincă a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Ceasul liniar a utilizatorului Ionica Serbov
ieri
Sofia Sincă a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog irlandezo-olandeză a utilizatorului nicolae vaduva
ieri
Dinca Valerian a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Sfârșit de zi a utilizatorului Dinca Valerian
ieri
Vasilisia Lazăr a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog irlandezo-olandeză a utilizatorului nicolae vaduva
ieri
Utilizatorului Vasilisia Lazăr îi place postarea pe blog irlandezo-olandeză a lui nicolae vaduva
ieri
Vasilisia Lazăr a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog mic a utilizatorului nicolae vaduva
ieri

Antologiile site-ului „ÎNSEMNE CULTURALE”

Labirinturi  2018 AICI

Atlasul cu diezi  2017 AICI

Autograf pentru m(â)ine  2013 AICI

© 2021   Created by Ion Lazăr da Coza.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor