Festivalul-concurs Național de Literatur㠄Moștenirea Vãcãreștilor”

Detaliile evenimentului

Festivalul-concurs Național de Literatur㠄Moștenirea Vãcãreștilor”

Timpul : Septembrie 13, 2018 la 6pm spre Noiembrie 4, 2018 la 7pm
Locaţie : Târgoviște
Strada : Târgoviște
Oraşul : Târgoviște
Tipul evenimentului : festivalul-concurs, național, de, literatură
Organizat de : Consiliul Județean Dâmbovița,
Activitatea Recentă : Sep 18, 2018

Exportă în Outlook sau iCal (.ics)

Descrierea evenimentului

Festivalul-concurs Național de Literaturã
„Moștenirea Vãcãreștilor”
Ediția a L-a, Târgoviște, 2 - 4 noiembrie 2018

Consiliul Judeþean Dâmboviþa, prin Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa, împreunã cu Societatea Scriitorilor Târgoviºteni, Biblioteca Judeþean㠄I.H.Rãdulescu”,  Complexul Naþional Muzeal „Curtea Domneasc㔠ºi cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România, desfãºoarã în perioada 2-4 noiembrie 2018, a L-a ediþie a Concursului Naþional de Literatur㠄Moºtenirea Vãcãreºtilor”, structurat pe patru secþiuni de creaþie: poezie, prozã scurtã, eseu ºi teatru scurt.

Panou de comentarii

Adaugă un comentariu

RSVP pentru ca Festivalul-concurs Național de Literatur㠄Moștenirea Vãcãreștilor” să adauge comentarii !

Alătură-te reţelei ÎNSEMNE CULTURALE

Comentariu publicat de Mirela Ciupercă pe Septembrie 18, 2018 la 7:25pm

Aș dori să particip,dar nu mă încadrez în limita de vârstă.

Comentariu publicat de Camelia Florescu pe Septembrie 13, 2018 la 6:44pm

Ups! Nu sunt eligibilă!

Comentariu publicat de Ion Lazăr da Coza pe Septembrie 13, 2018 la 6:42pm

Concursul se adreseazã creatorilor de literaturã din toatã þara, care nu au

împlinit 40 de ani, indiferent dacã sunt membri ai uniunilor de creaþie sau au

publicat volume de autor.

Concursul urmãreºte sã descopere, sã sprijine ºi sã promoveze o literaturã de

certã valoare umanist-esteticã, deschisã tuturor abordãrilor, cãutãrilor ºi inovaþiilor

din interiorul oricãror experienþe ale canonului specific românesc ori universal.

Concurenþii – care pot participa la una sau mai multe secþiuni - se vor prezenta la

concurs cu un grupaj de maxim 10 titluri pentru secþiunea de poezie,  3 proze, însumând

maximum 8 pagini la secþiunea prozã scurtã, 1-2 piese (inclusiv pentru copii), pentru

secþiunea teatru scurt. Se pot aborda teme la alegere. Pentru secþiunea eseu, este

necesarã o lucrare de circa 4–5 pagini, pe tema:  „Literatura  premodernã

târgoviºteanã din perspectiva unirii.” Lucrãrile trebuie editate în word, cu fontul Times New Roman, corp 12, la

un rând ºi jumãtate. Acestea vor avea un motto, ce se va regãsi într-un plic

închis, conþinând un CV detaliat (numele concurentului, data naºterii, activitatea

literarã, adresa ºi, obligatoriu, numãrul de telefon) ºi vor fi trimise prin poºtã

(imprimate pe hârtie ºi pe un CD), pânã la data de 30 septembrie 2018, pe

adresa: Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa, str. A. I. Cuza nr.15, cod poºtal

130007, Târgoviºte. În cazul în care lucrãrile vor fi trimise prin poºta electronicã

(e-mail – strategiiculturale@yahoo.com), acestea vor fi însoþite de un motto,

precum ºi de un CV (care sã cuprindã datele personale solicitate mai sus),

organizatorii asigurând confidenþialitatea acestora pânã ce juriul va delibera ºi

va stabili premianþii ediþiei. Concurenþii care nu vor trimite toate datele de

identificare vor fi eliminaþi din concurs.

Concurenþii care au obþinut un premiu la una dintre secþiuni, în ediþiile anterioare,

se vor putea înscrie în concurs doar la o altã secþiune.

Nu vor participa la concurs lucrãrile care vor fi trimise dupã 30 septembrie

2018, data poºtei.

   Premianþii vor fi invitaþi de cãtre organizatori în zilele 2 ºi 4 noiembrie 2018, la

Târgoviºte, la manifestãrile organizate în cadrul Festivalului-concurs Naþional de

Literatur㠄Moºtenirea Vãcãreºtilor” – ediþia a L - a, 2018.

Premiile vor fi acordate concurenþilor, în vechea Cetate de Scaun, cu ocazia

festivitãþii de premiere a concursului, ce va avea loc pe data de 3 noiembrie 2018.

Lucrãrile premiate vor fi publicate într-un volum editat de Centrul Judeþean de Culturã

Dâmboviþa.

 

 

Relaþii suplimentare: Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa – telefon-0245/611184; e-mail –

hyperlink “mailto:strategiiculturale@yahoo.com” strategiiculturale@yahoo.com, web

hyperlink “http://www.cjcd.ro/” www.cjcd.ro (unde vor fi publicate ºi rezultatele

finale).

Notã finalã: Orice modificare a actualului regulament va fi notificatã în procesul-ver-

bal de jurizare ºi adusã la cunoºtinþa publicului de cãtre juriul naþional, alcãtuit

din personalitãþi recunoscute ale vieþii cultural-literare naþionale.

Comentariu publicat de Ion Lazăr da Coza pe Septembrie 13, 2018 la 6:41pm

Vor fi oferite urmãtoarele premii:

Trofeul festivalului

Poezie: 1 - Premiul Naþional pentru Poezie

2 - Premiul al II-lea

3 - Premiul al III-lea

4 - Menþiune

Prozã scurtã: 1 - Premiul Naþional pentru Prozã

2 - Premiul al II-lea

3 - Premiul al III-lea

4 - Menþiune

 1. Bucureºtiul literar ºi artistic, revistã

lunarã, anul VIII, nr. 7(82), iulie 2018;

 1. 8(83), august 2018; Bucureºti,

fondatori Coman ªova – director ºi

Florentin Popescu – redactor-ºef;

 1. Nord literar, anul XVI, nr. 7-8(182-183),

iulie-august 2018; apare sub egida

Consiliului Judeþean Maramureº ºi a

Uniunii Scriitorilor din România, Baia

Mare, director Gheorghe Glodeanu;

 1. Expres cultural, anul II, nr. 7-8(19-20),

iulie-august 2018, Iaºi, director fondator

Nicolae Panaite, redactor-ºef Constantin

Pricop;

 1. Atitudini, anul XVI, nr. 7(136), iulie

2018, editor de  Casa de cultur㠄I.L.

Caragiale a Municipiului Ploieºti, redac-

tor coordonator Gelu Nicolae Ionescu;

 1. Sud, revistã editatã de „Asociaþia pentru

Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu”,

anul XXII, nr. 7-8(208-209), iulie-au-

gust 2018, serie nouã, director fondator

– Constantin Carbarãu, redactor-ºef

Vasile Grigore;

 1. Convorbiri literare, anul CLI, nr. 7

(271), iulie 2018; revistã a Uniunii

Reviste primite la redacþie

Scriitorilor din România, fondatã de

Societatea Junimea din Iaºi, la 1 martie

1867, director Cassian Maria Spiridon,

redactor-ºef Mircea Platon;

 1. Familia, revistã lunarã de culturã, seria

V, anul 54 (154), nr. 6 (631), iunie 2018,

Oradea, director Ioan Moldovan, redac-

tor-ºef Traian ªtef;

 1. Argeº, serie nouã, anul XVII (LII) nr.

7 (433), iulie 2018, editatã de Consiliul

Local Piteºti, Primãria Municipiului

Piteºti, Centrul Cultural Piteºti, apare

sub egida Uniunii Scriitorilor din

România;  redactor-ºef,  Dumitru

Augustin Doman;

 1. Curtea de la Argeº, revistã de culturã,

anul IX, nr. 8(93), august 2018; Curtea

de Argeº, redactor-ºef Gheorghe Pãun;

 1. Neuma, revistã de culturã, anul II, nr.

7-8(9-10), iulie-august 2018, Cluj-

Napoca,  apare  sub  egida  Uniunii

Scriitorilor din România, redactor-ºef

Andrei Moldovan;

 1. Vatra veche, lunar de culturã, serie

veche nouã, anul X, nr. 7(115), iulie

2018, redactor-ºef Nicolae Bãciuþ;

Eseu: 1 - Premiul Naþional pentru Eseu

2 - Premiul al II-lea

3 - Premiul al III-lea

4 - Menþiune

Teatru scurt: 1 - Premiul Naþional pentru Teatru scurt

2 - Premiul al II-lea

3 - Premiul al III-lea

4 - Menþiune

Comentariu publicat de Camelia Florescu pe Septembrie 13, 2018 la 6:36pm

Detalii despre concurs, criterii de eligibilitate, etc unde putem citi?

Mulțumesc, 

Particip (1)

S-ar putea să participe (2)

Insignă

Se încarcă...

Zile de naştere

Zile de naştere sărbătorite astăzi

Zile de naştere sărbătorite mâine

link-uri utile

              REGULAMENT site

                       **********

http://DIACRITICE.opa.ro/

descarcă AUTO CORECT!

http://DEXonline.ro/

Dicționar de SINONIME

Dicționar de RIME

Haiku, Tanka, Senryu...

           Vă invităm să citiți și:

La ceas aniversar

Figuri de stil

Folosirea virgulei

DONAȚII

Pentru cei care doresc să susțină acest site, DONAȚII

la: RO82RZBR0000060016707555

titular cont: Lazăr Vasilisia (Raiffeisen Bank)

*****************

Donatori (nume sau pseudonim),

începând cu sept. 2019:

 Mica - 260 lei

 Valeria Merca - 250 lei

Activitatea Recentă

Lui Pop Dorina i-a plăcut fotografia lui Ion Lazăr da Coza
cu 14 minute în urmă
Utilizatorului Mihaela Chitic îi place postarea pe blog noapte umedă a lui Darie Giurgiu
cu 1 oră în urmă
Mihaela Suciu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog caisata a utilizatorului nicolae vaduva
cu 2 ore în urmă
Lui Vasilisia Lazăr (da Coza) i-a plăcut fotografia lui Ion Lazăr da Coza
cu 2 ore în urmă
Lui Bidulescu Constantin i-a plăcut fotografia lui Ion Lazăr da Coza
cu 2 ore în urmă
Utilizatorului Mihaela Suciu îi place postarea pe blog caisata a lui nicolae vaduva
cu 4 ore în urmă
nicolae vaduva a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog anamnezic a utilizatorului nicolae vaduva
cu 5 ore în urmă
Postare de log efectuată de nicolae vaduva
cu 5 ore în urmă
Mladin Cristian Lucian a contribuit cu răspunsuri la discuţia O viață într-o zi a utilizatorului Mladin Cristian Lucian
cu 6 ore în urmă
Mihaela Suciu a comentat în legătură cu fotografia lui Ion Lazăr da Coza
cu 6 ore în urmă
Sofia Sincă a contribuit cu răspunsuri la discuţia O viață într-o zi a utilizatorului Mladin Cristian Lucian
cu 6 ore în urmă
LUMINITA SCOTNOTIS a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog ca un poet curajos a utilizatorului LUMINITA SCOTNOTIS
cu 7 ore în urmă
Sofia Sincă a comentat în legătură cu fotografia lui Ion Lazăr da Coza
cu 7 ore în urmă
Ion Lazăr da Coza a postat o fotografie
cu 8 ore în urmă
Utilizatorului Valeria Merca îi place postarea pe blog Lupta cu îngerul a lui Alex Anghel
cu 9 ore în urmă
Valeria Merca a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Lupta cu îngerul a utilizatorului Alex Anghel
cu 9 ore în urmă
Utilizatorului Vasile Burduşa îi place postarea pe blog Îngenuncheata durere a lui Lidia Pervu
cu 13 ore în urmă
Vasilisia Lazăr (da Coza) a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Curg pterozauri călători pe timpuri a utilizatorului Gabriel Cristea
cu 15 ore în urmă
Utilizatorului Vasilisia Lazăr (da Coza) îi place postarea pe blog Curg pterozauri călători pe timpuri a lui Gabriel Cristea
cu 15 ore în urmă
Vasilisia Lazăr (da Coza) a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Curg pterozauri călători pe timpuri a utilizatorului Gabriel Cristea
cu 15 ore în urmă

© 2019   Created by Ion Lazăr da Coza.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor