Premiul Literar Internațional „Corona”, ediţia a II-a, 2016-2017 - Mihaela Talabă

Premiul Literar InternaŢional Corona

II ediţie 2016-2017

Termen limită  30 noiembrie 2016

 Organizat de TRADUZIONI TALABA’

Condiţii de participare

Art.1 Premiul anunţă deschiderea înscrierilor pentru toţi autorii italieni, români sau străini care scriu în limba română și în limba italiană (vezi regulamentul pentru limba italiană), domiciliaţi în lumea întreagă.

Art.2 Premiul constă în  5 secţiuni pentru limba română şi în 5 secţiuni pentru limba italiană:

Secț. A Poezie  inedită cu temă impusă: poezia cuantică

Secț. B Poezie inedită cu temă liberă

Secț. C Carte edită de poezii

Secț. D Proză scurtă (povestire)

Secț. E Carte edită de proză narativă

Limba română

Secţ. A Poezie  inedită cu temă impusă: poezia cuantică

Se poate participa cu o poezie inedită în limba română care are ca subiect lumea cuantică (unică conştiinţă – evoluarea conştiinţei – conştientizare cuantică – toţi ca o unică fiinţă – totul este energie, unitate, iubirea este esenţa vieţii – viaţă veşnică – dragoste necondiţionată – iubirea este lumină, lumina este energie, frecvenţele “vibraţiilor” în particule şi unde electromagnetice, legea atracţiei, regenerarea ADN- ului, teoria corzilor, tu eşti izvorul vieţii, matricea divină, puterea gândului – lumea este ceea ce eu gândesc, trăierea momentului şi proiectarea gândului, etc.).

Poezia trebuie să fie culeasă cu diacritice.

Poezia nu trebuie să apară publicată în volume, antologii, ebook (carte electronică), reţele sociale, etc., sau să fi fost premiată pe primele trei locuri în alte concursuri literare, pentru că va fi descalificată.

Poezia va fi trimisă prin e-mail la adresa premiocorona@libero.it în formatul word sau prin poştă în 2 exemplare, unul fară semnătură plus o altă fotocopie semnată, introdusă într-un plic siglilat, mai mic, împreună cu formularul de înscriere şi taxa de participare (art. 3).

Secț. B Poezie inedită cu temă liberă

Se poate participa cu o poezie inedită în limba română având ca temă orice subiect.

Poezia trebuie să fie culeasă cu diacritice.

Poezia nu trebuie să apară publicată în volume, antologii, ebook (carte electronică), reţele sociale, etc., sau să fi fost premiată pe primele trei locuri în alte concursuri literare, pentru că va fi descalificată.

Poezia va fi trimisă prin e-mail la adresa premiocorona@libero.it în formatul word sau prin poştă în 2 exemplare, unul fară semnătură plus o altă fotocopie semnată, introdusă într-un plic siglilat, mai mic, împreună cu formularul de înscriere şi taxa de participare (art. 3).

Secţ. C Carte edită de poezii

Carte edită de poezii în limba română. Pot înscrie volumul atât editurile cât şi autorii. Se vor trimite câte 6 exemplare împreună cu formularul de înscriere şi taxa de participare (art. 3).

Secţ. D Proză scurtă (povestire)

Se poate înscrie o povestire (proză scurtă) inedită în limba română. Nu trebuie să depăşească 9000 de caractere şi nu trebuie să apară publicată în volume, antologii, ebook (carte electronică), reţele sociale, etc., sau să fi fost premiată pe primele trei locuri în alte concursuri literare, pentru că va fi descalificată. Trebuie să fie culeasă cu diacritice.

Povestirea va fi trimisă prin e-mail la adresa premiocorona@libero.it în formatul word sau prin poştă în 2 exemplare, unul fară semnătură plus o altă fotocopie semnată introdusă într-un plic siglilat, mai mic, împreună cu formularul de înscriere şi taxa de participare (art. 3).

Secţ. E Carte edită de proză narativă

Carte edită de proză narativă în limba română (roman de orice gen sau povestiri), publicat din 1990 în sus. Pot înscrie volumul atât editurile cât şi autorii. Se vor trimite câte 6 exemplare împreună cu formularul de înscriere şi taxa de participare (art. 3).

Limba italiană

Secț. A Poezie  inedită cu temă impusă: poezia cuantică

Secț. B Poezie inedită cu temă liberă

Secț. C Carte edită de poezii

Secț. D Proză scurtă (povestire)

Secț. E Carte edită de proză narativă

Art. 3 Taxa de participare

Pentru a ajuta parţial la acoperirea costurilor de organizare, taxa de participare este de € 10,00. Taxa poate să fi trimisă:

1. prin transfer de Postepay Nr 5333 1710 1555 5390 pe numele Mihaela Talabà – CF TLBMHL74H59Z129V – Motivul: Premiul Corona;

2. prin virament pe card bancar la  Postepay cu următorul  IBAN: IT46T0760105138201653701658 de plătit pe numele  Mihaela Talabà – Motivul: Premiul Corona.

Organizația premiului nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea banilor trimişi.

Toate operele trimise din România sau alte ţări străine nu plătesc taxa de înscriere pentru a evita dificultățile tranzacției, în schimb trebuie să facă o operă caritabila (ex.: cadou la un orfan în vizită la un orfelinat sau la un copil nevoiaş; oferirea unei mese a unui om al străzii; învăţarea unui copil, adolescent, adult sau bătrân să se apropie de artă (poezie, proză, desen, etc.);  să se petreacă o după-amiază într-un azil pentru persoanele în vârstă și să se dea un confort afectiv; să se ajute o persoană prin cunoașterea lumii cuantice; etc). Este obligatoriu să se povestească istoria cu o fotografie atașată. Se pot afișa fotografii cu explicațiii în grupul facebookPremiul Literar International Corona.

Art. 4 Adresă şi termen limită

Se va trimite prin poştă la următoarea adresă: Premio Letterario Internazionale Corona, c/o Mihaela Talabà,Via Santa Lucia, n° 29, Francavilla Marittima (CS), cap 87072, Italia, până la data de 30 noiembrie 2016.

Art.5 Participare

Se poate participa doar la o secţie edită şi la o secţie inedită.

Art. 6 Traducere

Organizaţia premiului îşi rezervă dreptul de a traduce în italiană / română  operele inedite ale câştigătorilor și publicarea lor  într-un volum bilingv.

Art.7 Pentru participanţii minori este necesară o autorizaţie din partea părinţilor.

Art. 8 Inscrierea la concurs

Secretariatul Premiului va trimite printr-o notificare e-mail tuturor autorilor primirea corectă a documentelor. Organizarea Premiului  cere să nu se  aștepte, dacă este posibil, limita  termenului de depunere a lucrărilor, pentru a uşura activitatea juriului.

Art. 9 Premii

Limba română:

Premiul 1:diplomă realizată manual pirogravată pe lemn, coroană realizată manual, desen al artistului Rocco Giuseppe Leonetti, pachet de cărți, critică literară din partea juriului.

Premiul 2: diplomă realizată manual pirogravată pe lemn, desen al artistului Marcello La Neve, pachet de carti, critică literară din partea juriului.

Premiul 3: diplomă realizată manual pirogravată pe lemn, obiect de artă realizat din argilă de către artista Anna Carmela Leonetti, pachet de cărți, critică literară din partea juriului.

Premiul 4: 2  mențiuni de onoare: diplomă și medalie sau obiect de artă

Premiul 5: 5 mențiuni speciale: diplomă și medalie sau obiect de artă

Limba italiană

Premiul 1: diplomă realizată manual pirogravată pe lemn, coroană realizată manual, obiect de artă al artistei Loredana Fiammetta Aino, pachet de cărți, critică literară din partea juriului.

Premiul 2: diplomă realizată manual pirogravată pe lemn, obiect de artă al artistului Pietro Verzaro, pachet de cărti, critică literară din partea juriului.

Premiul 3: diplomă realizată manual pirogravată pe lemn, , obiect de artă realizat din argilă de către artista Anna Carmela Leonetti, pachet de cărți, critică literară din partea juriului.

Premiul 4: două mențiuni de onoare: diplomă și medalie sau obiect de artă

Premiul 5: 5 mențiuni speciale: diplomă și medalie sau obiect de artă

Vor fi desemnate Premiile Speciale:

“Quantum”: opera artistului Mihai Cătrună, Romania.

“Brâncoveanu”: premiu donat de Simona Saicu, Villapiana (CS), Italia.

“Lagaria”

“Cuore Verde”

“Meridione”

“Fantasia”: dedicat școlilor înfrățite

Alte premii se vor adăuga, în baza sponsorizărilor

 

Primii premiați vor fi incluși în cartea de aur.

Va fi desemnat un câștigător absolut.

Art. 10 Premiere

Premierea va avea loc pe data de 6 mai 2017 într-o locație care urmează să fie stabilită, între orele: 18:00 – 20:00.

De la ora 17:00 la ora 18:00: “bufet artistic” de cărţi, opere de artă, etc.. Toţi autorii şi sponsorii sunt rugaţi să aducă şi să expună publicului operele sale.

Premiile trebuie să fie ridicate personal de către autori sau de către persoane de incredere. Absența va duce la pierderea obiectelor.

Toate premiile care nu au fost ridicate personal sau prin mandatar, nu vor fi trimise și vor rămâne la dispozițiaPremiului Literar Internaţional Coroana.

Art.11 Juriul

Lucrările vor fi evaluate anonim. Decizia juriului este definitivă, iar numele juraților se vor anunța la data anunțării câștigătorilor. Juriul se schimbă în fiecare an, parțial sau total. Juriul este format din profesori, poeți, scriitori, artiști și cititori naționali și internaționali.

Art. 12 Ştiri cu privire la rezultate

Câștigătorii vor fi anunțați în timp pe e-mail și telefon.

Știri și rezultate vor fi publicate în luna martie 2017 în grupul Facebook: Premio Letterario Internazionale Corona/ Premiul Literar Internazional Corona şi pe blogul: http://traduzionitalaba.myblog.ithttp://premioletterariocorona.myblog.it/.

Art. 13

Fiecare autor,  declară paternitatea și originalitatea lucrărilor prezentate și conținutul acestora. Declară de a avea  deplinul drept asupra operei depuse și  autorizează prelucrarea datelor cu caracter personal sau în conformitate cu Decretul-lege nr. 196/2003. Organizaţia  Premiului nu este responsabilă pentru plagiat sau  încălcare a legii. Conform legii în vigoare a vieții private, adresele și datele cu caracter personal ale participanților vor fi utilizate exclusiv în scopul atribuirii premiilor.

Art.14 DIVERSE

Lucrările nu vor fi returnate. Vor fi excluse automat operele cu temă rasistă sau care incită la violență. Eventualele schimbări ale condiţiilor din regulament vor putea fi reformulate de către Organizația Premiului în baza situaţiilor concrete.

 Preşedintele premiului

    Mihaela Talabă

Pentru mai multe informatii:

Premio Letterario Internazionale Corona/

Premiul Literar Internazional Corona

Mobile +39 345 5140320

e-mail: premiocorona@libero.it

Domanda di partecipazione/ Formular de înscriere

Premio Letterario Internazionale Corona/

Premiul Literar Internazional Coroana

Indetto e organizzato da/Anunţat şi organizat de

TRADUZIONI TALABA’

Il/La sottoscritto/a / Subsemnatul/a___________________________________________

Indirizzo/Adresă___________________________________________________________

Città/ Localitate, CAP/CP____________________________________________________

Telafono/Telefon__________________________________________________________

E-mail___________________________________________________________________

Nazionalità/Nazionalitate____________________________________________________

1.Opera in concorso/ Opera în competiție_______________________________________

Sezione/ Secțiune___________in lingua/în limba_________________________________

2.Opera in concorso/ Operă în competiție_______________________________________

Sezione/ Secțiune___________in lingua/în limba_________________________________

Il/La sottoscritto/a / Subsemnatul/a______________________________________________

dichiara di aver preso la visione del regolamento e vuole aderire alla II edizione del Premio Letterario Internazionale Corona/declară că a citit regulamentul şi vrea să participe la II edizie a Premiului Literar Internaţional “Corona”; dichiara che l’opera presentata è frutto esclusivo del suo ingegno/declară că lucrarea prezentată este rezultatul exclusiv al talentului său;

Dichiara di aver allegato in: contanti  □ , potepay □, bonifico □,  la quota di € 10,00□ o la quota di € 20,00□/ Declară că a atașat în: numerar □, Postepay □, transfer bancar □, suma de € 10,00 □ sau suma de € 20,00 □.

Dichiara la partecipazione gratuita in quanto il suo paese è diverso dall’Italia e ha effettuato un’opera di bene al suo piacimento/ Declară participarea gratuită pentrucă țara sa este diversă de Italia şi a făcut o activitate de voluntariat pe plan social. Sì/Da □, No/Nu □.

Autorizza ai sensi della legge 675/96, l’utilizzo ed il trattamento dei propri dati con le modalità e finalità di cui al citato art. 12del regolamento del concorso/ Autorizează în conformitate cu legea 675/96, folosirea și tratarea propriilor date cu modalităţile si finalităţile conform aliniatului articolului 12 din regulamentul concursului.

Data_____________ In Fede – Firmato/ În credință – Semnat ________________________

Vizualizări: 356

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Varianta italiană: 

 

 

Premio Letterario Internazionale Corona

       II edizione 2016-2017

   Scadenza 30 novembre 2016

Organizzato da Traduzioni Talabà

Regolamento

Art.1 Il premio annuncia l’apertura delle iscrizioni a tutti gli autori italiani, romeni o stranieri che scrivono in lingua italiana o in lingua romena (vedi il regolamento per la lingua romena), residenti in tutto il mondo.

 Art.2. Il premio è articolato in 5 sezioni per la lingua italiana e 5 sezioni per la lingua romena:

Sez. A Poesia inedita a tema imposto: poesia quantica

Sez. B Poesia inedita a tema libero

Sez. C Libro edito di poesie

Sez. D Racconto a tema libero

Sez. E Libro edito di narrativa (romanzo di ogni genere o raccolta di racconti)

Lingua italiana

Sez. A Poesia inedita a tema imposto: poesia quantica

Spedire una poesia inedita in lingua italiana che ha come tema  il mondo quantico (unica coscienza- evolvere la coscienza – consapevolezza quantica – tutti come lo stesso unico essere -  tutto è energia, unità, vedere oltre, l’amore è l’essenza della  vita – vita eterna – amore incondizionato – l’amore è luce, la luce è energia, le “vibrazioni” delle frequenze in particelle e onde elettromagnetiche, legge di attrazione, rigenerare il DNA, la teoria delle stringhe, tu sei la sorgente, la matrice divina, la forza del pensiero – il mondo è ciò che io penso, vivere l’attimo e proiettare il pensiero, ecc.).

La poesia non deve essere mai stata pubblicata in volume, antologie, ebook, social network, ecc., o premiata ai primi tre posti in altri concorsi letterari, pena l’esclusione dal concorso.

L’opera va inviata alla mail premiocorona@libero.it in formato word, o via posta in 2 copie, di cui, una copia non firmata, più una copia firmata inserita in una busta sigillata più piccola insieme alla scheda di adesione e ricevuta di pagamento (art.3).

Sez. B Poesia inedita a tema libero

Spedire una poesia inedita in lingua italiana a tema libero.

La poesia non deve essere mai stata pubblicata in volume, antologie, ebook, social network, ecc., o premiata ai primi tre posti in altri concorsi letterari, pena l’esclusione dal concorso.

L’opera va inviata alla mail premiocorona@libero.it in formato word, o via posta in 2 copie, di cui, una copia non firmata, più una copia firmata inserita in una busta sigillata più piccola insieme alla scheda di adesione e ricevuta di pagamento (art.3).

Sez. C Libro edito di poesie

Libro edito di poesie  in lingua italiana. Possono concorrere poeti e case editrici inviando 6 copie insieme alla scheda di adesione e ricevuta di pagamento (art.3).

Sez. D Racconto inedito

Spedire un racconto inedito in lingua italiana a tema libero. Non deve superare 9000 battute (spazi esclusi), non deve essere mai stato pubblicato in volume, antologie, ebook, social network, ecc., o premiato ai primi tre posti in altri concorsi letterari, pena l’esclusione dal concorso. Il racconto va inviato alla mail premiocorona@libero.it in word, o via posta in 2 copie, di cui, una copia non firmata, più una copia firmata inserita in una busta sigillata più piccola insieme alla scheda di adesione e ricevuta di pagamento (art.3).

Sez. E Libro edito di narrativa

Libro edito di narrativa  in lingua italiana (romanzo di ogni genere o raccolta di racconti), pubblicato dal 1990  in poi. Possono concorrere scrittori e case editrici inviando 6 copie insieme alla scheda di adesione e ricevuta di pagamento (art.3).

Lingua romena

Sez. A Poesia inedita a tema imposto: poesia quantica

Sez. B Poesia inedita a tema libero

Sez. C Libro edito di poesie

Sez. D Racconto a tema libero

Sez. E Libro edito di narrativa (romanzo di ogni genere o raccolta di racconti)

Art. 3 Ricevuta di pagamento (quota di partecipazione)

Per venire incontro alle esigenze dell’organizzazione, il contributo di partecipazione, a parziale copertura delle spese organizzative, è  di € 10,00. Il contributo può essere inviato:

1. tramite versamento su carta Postepay n° 5333 1710 1555 5390  intestata a Mihaela Talabà – C.F. TLBMHL74H59Z129V – Causale: Premio Corona;

2. tramite versamento con bonifico su carta Postepay al seguente IBAN: IT46T0760105138201653701658  intestato a Mihaela Talabà – Causale: Premio Corona.

L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità dallo smarrimento del denaro inviato.

Tutte le opere spedite dalla Romania o altri paesi esteri non pagano la quota di partecipazione per evitare le difficoltà della transazione, in cambio partecipano con un’opera di bene (es.: regalo a un orfano presso un orfanotrofio o a un bambino bisognoso; offrire un pasto a un senza tetto; insegnare a un bambino, adolescente, adulto o anziano ad avvicinarsi all’arte (poesia, prosa, disegno, ecc.); passare un pomeriggio in un residence per anziani e dare un conforto affettivo; aiutare una persona facendole conoscere il mondo quantico; ecc.). E’ gradito il racconto della storia dell’opera di bene con eventuale foto allegata. Si possono mostrare le foto con la spiegazione nel gruppo o sulla pagina facebook Premio Letterario Internazionale Corona.

Art. 4 Indirizzo e scadenza

Inviare con posta prioritaria e/o piego di libri al seguente indirizzo: Premio Letterario Internazionale Corona, c/o Mihaela Talabà, Via Santa Lucia, n° 29, Francavilla Marittima (CS), cap 87072, Italia, entro il 30 novembre 2016, farà fede il timbro postale.

Art.5 Partecipazione

Si può partecipare soltanto a una sezione edita e a una sezione inedita.

Art. 6 Traduzione

L’organizzazione si riserva il diritto di tradurre in italiano/romeno e pubblicare in bilingue le opere inedite dei vincitori in una eventuale antologia.

Art.7 Per i partecipanti minorenni è necessaria l’autorizzazione da parte dei genitori.

Art.8 Iscrizione al premio

La Segreteria del Premio provvederà ad inviare via e-mail agli autori avviso di corretta ricezione degli elaborati. L’organizzazione del Premio chiede cortesemente di non attendere, se possibile, l’approssimarsi della scadenza per l’invio delle opere in modo da agevolare il lavoro della giuria.

Art. 9 Premi

Lingua italiana:

1° premio: diploma realizzato a mano con incisione a fuoco su legno eseguita con il pirografo, corona artigianale realizzata a mano, oggetto d’arte creato dalla pittrice Loredana Fiammetta  Aino , pacco di libri, motivazione della giuria.

2° premio: diploma realizzato a mano con incisione a fuoco su legno eseguita con il pirografo, oggetto d’arte realizzato dall’artista Pietro Verzaro, pacco di libri, motivazione della giuria.

3° premio: diploma realizzato a mano con incisione a fuoco su legno eseguita con il pirografo, oggetto d’arte realizzato con l’argilla dall’artista Anna Carmela Leonetti,  pacco di libri, motivazione della giuria.

4° premio: 2 menzioni d’onore: diploma e medaglia o oggetto d’arte.

5° premio: 5 menzioni speciali: diploma e medaglia o oggetto d’arte.

Lingua romena:

1° premio: diploma realizzato a mano con incisione a fuoco su legno eseguita con il pirografo, corona artigianale realizzata a mano, disegno dell’artista Rocco Giuseppe Leonetti, pacco di libri, motivazione della giuria.

2° premio: diploma realizzato a mano con incisione a fuoco su legno eseguita con il pirografo, disegno realizzato dal pittore Marcello La Neve, pacco di libri, motivazione della giuria

3° premio: diploma realizzato a mano con incisione a fuoco su legno eseguita con il pirografo, oggetto d’arte realizzato con l’argilla dall’artista Anna Carmela Leonetti, pacco di libri, motivazione della giuria.

4° premio: 2 menzioni d’onore: diploma e medaglia o oggetto d’arte.

5 premio: 5 menzioni speciali: diploma e medaglia o oggetto d’arte.

Saranno assegnati i Premi Speciali:

“Quantum”: disegno dell’artista Mihai Cătrună, Romania.

“Brâncoveanu”: premio donato da Simona Saicu, Villapiana (CS), Italia.

“Lagaria”

“Cuore Verde”

“Meridione”

“Fantasia” dedicato alle scuole gemellate

Altri premi potrebbero essere assegnati, in base alle sponsorizzazioni che si aggiungeranno.

I primi premiati saranno inseriti nell’Albo d’Oro

Sarà  assegnato un vincitore assoluto

Art. 10 Premiazione

La premiazione avverrà  il 6 maggio 2017 in una location ancora da definire, dalle ore 18:00 alle ore 20.00.

Dalle ore 17:00 alle ore 18:00: “buffet artistico” di libri e opere d’arte. Tutti gli autori e gli sponsor sono pregati di portare le loro opere ed esporle al pubblico.

I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori o da persone di loro fiducia. L’assenza comporterà la perdita  degli oggetti.

Tutti i premi non ritirati personalmente o per delega, non verranno inviati e resteranno a disposizione del Premio Letterario Internazionale Corona.

Art.11 La Giuria

Le opere saranno valutate in forma anonima. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile e i nominativi dei Giurati saranno resi noti alla data della proclamazione dei vincitori. La giuria cambia ogni anno parzialmente o totalmente.

La Giuria è composta da professori, poeti, scrittori, artisti e lettori nazionali e internazionali.

Art. 12 Notizie sui risultati

I vincitori saranno avvisati tempestivamente tramite mail e/o telefono.

Notizie e risultati verranno pubblicati nel mese di marzo 2017 nel gruppo e sulla pagina facebook: Premio Letterario Internazionale Corona, sul blog: http://traduzionitalaba.myblog.it.; http://premioletterariocorona.myblog.it/, e nei Concorsi Letterari.

Art. 13 Privacy

Ogni Autore, per il fatto stesso di partecipare al Premio, dichiara la paternità e l’originalità delle opere inviate e del loro contenuto. Dichiara inoltre di avere il pieno possesso dei diritti delle opere inviate ed autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. L’organizzazione del Premio non risponde di eventuali plagi o violazioni di legge. In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi ed i dati personali dei partecipanti verranno utilizzati esclusivamente ai fini del Premio.

Art.14 Altre note:

Le opere inviate non saranno restituite. Saranno automaticamente esclusi gli elaborati a sfondo razzista o di incitamento alla violenza. Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere attuate dall’organizzazione in relazione a situazioni contingenti.

                                                                              Presidente del Premio

                                                                                  Mihaela Talabà

Per ulteriori informazioni:

Premio Letterario Internazionale Corona

Mobile 345 5140320

e-mail: premiocorona@libero.it

Domanda di partecipazione/ Formular de înscriere

Premio Letterario Internazionale Corona/

Premiul Literar Internazional Coroana

Indetto e organizzato da/Anunţat şi organizat de TRADUZIONI TALABA’

Il/La sottoscritto/a / Subsemnatul/a___________________________________________

Indirizzo/Adresă___________________________________________________________

Città/ Localitate, CAP/CP____________________________________________________

Telafono/Telefon__________________________________________________________

E-mail___________________________________________________________________

Nazionalità/Nazionalitate____________________________________________________

1.Opera in concorso/ Opera în competiție_______________________________________

Sezione/ Secțiune___________in lingua/în limba_________________________________

2.Opera in concorso/ Operă în competiție_______________________________________

Sezione/ Secțiune___________in lingua/în limba_________________________________

Il/La sottoscritto/a / Subsemnatul/a______________________________________________

dichiara di aver preso la visione del regolamento e vuole aderire alla II edizione del Premio Letterario Internazionale Corona/declară că a citit regulamentul şi vrea să participe la II edizie a Premiului Literar Internaţional “Corona”; dichiara che l’opera presentata è frutto esclusivo del suo ingegno/declară că lucrarea prezentată este rezultatul exclusiv al talentului său;

Dichiara di aver allegato in: contanti  □ , potepay □, bonifico □,  la quota di € 10,00□ o la quota di € 20,00□/ Declară că a atașat în: numerar □, Postepay □, transfer bancar □, suma de € 10,00 □ sau suma de € 20,00 □.

Dichiara la partecipazione gratuita in quanto il suo paese è diverso dall’Italia e ha effettuato un’opera di bene al suo piacimento/ Declară participarea gratuită pentrucă țara sa este diversă de Italia şi a făcut o activitate de voluntariat pe plan social. Sì/Da □, No/Nu □.

Autorizza ai sensi della legge 675/96, l’utilizzo ed il trattamento dei propri dati con le modalità e finalità di cui al citato art. 12del regolamento del concorso/ Autorizează în conformitate cu legea 675/96, folosirea și tratarea propriilor date cu modalităţile si finalităţile conform aliniatului articolului 12 din regulamentul concursului.

Data_____________ In Fede – Firmato/ În credință – Semnat ________________________

 

 

 

 

 

Despre

Ion Lazăr da Coza a creat această reţea Ning.

colaborări

în parteneriat cu

Revista „Eminesciana” 

ultimul număr

AICI

link-uri utile

              REGULAMENT site

                       **********

http://DIACRITICE.opa.ro/

descarcă AUTO CORECT!

http://DEXonline.ro/

Dicționar de SINONIME

Dicționar de RIME

Haiku, Tanka, Senryu...

           Vă invităm să citiți și:

La ceas aniversar

Figuri de stil

Folosirea virgulei

Zile de naştere

Zile de naştere sărbătorite mâine

donații

Pentru cei care doresc să susțină acest site, DONAȚII la: 

RO45CECEB00008RON1057488

titular cont: LAZAR VASILISIA 

(CEC Bank)

*

Așteptăm DONATORI și pentru perioada septembrie 2022 - septembrie 2023:

Monica Pester

Activitatea Recentă

Postare de log efectuată de Costel Zăgan
cu 1 oră în urmă
Utilizatorului vasile lucian tatar îi place postarea pe blog poate nu voi cunoaște niciodată taina a lui Nuta Craciun
cu 7 ore în urmă
Utilizatorului vasile lucian tatar îi place postarea pe blog Lacul a lui Monica Pester
cu 7 ore în urmă
Postare de log efectuată de vasile lucian tatar
cu 7 ore în urmă
Postare de log efectuată de Mihai Katin
cu 10 ore în urmă
Postare de log efectuată de Floare Arbore
cu 13 ore în urmă
Postare de log efectuată de Monica Pester
ieri
Maria Mitea şi-a partajat postarea de blog pe Facebook
ieri
Monica Pester a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Rămas în timp a utilizatorului Monica Pester
ieri
Utilizatorului Munteanu Manuela îi place postarea pe blog Cine sunt eu a lui Costel Zăgan
ieri
Postare de log efectuată de Maria Mitea
ieri
Utilizatorului Maria Mitea îi place postarea pe blog poate nu voi cunoaște niciodată taina a lui Nuta Craciun
ieri
Maria Mitea a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Rămas în timp a utilizatorului Monica Pester
ieri
Maria Mitea a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Smerenia-n glicină-și face casă (rondel) a utilizatorului Nikol MerBreM
ieri
Utilizatorului Maria Mitea îi place postarea pe blog Smerenia-n glicină-și face casă (rondel) a lui Nikol MerBreM
ieri
Postare de log efectuată de Floare Arbore
ieri
Corneliu Neagu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Cărțile vorbesc a utilizatorului Corneliu Neagu
ieri
Postare de log efectuată de Costel Zăgan
ieri
Pop Dorina a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Cărțile vorbesc a utilizatorului Corneliu Neagu
ieri
Utilizatorului Pop Dorina îi place postarea pe blog Cărțile vorbesc a lui Corneliu Neagu
ieri

Antologiile site-ului „ÎNSEMNE CULTURALE”

„Ecouri din viitor”, 2022 AICI

Labirinturi  2018 AICI

Atlasul cu diezi  2017 AICI

Autograf pentru m(â)ine  2013 AICI

© 2023   Created by Ion Lazăr da Coza.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor