Adrian Mondea's Blog (27)

aluziv, întoarcerea la ermetic

câteva luni, cineva acolo, atunci

ochii tăi de felină pătată, grupul de sprijin...

n-am cerut nimănui să-mi poarte de grijă

doar inimii ce-i acum revoltată

un glonţ agăţat de o pajişte ascunsă în munți

în ajun de Crăciun, între globuri de stânci

şi beteală de ceaţă

îmi amintesc ermetica roată

ciocnirea dintre atlanţii cu suflet de cal, speriaţi

casa cu ziduri muşcate de câini

unde podeaua scârțâie crud

sub aripi de…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la August 23, 2016 la 7:00pm — 5 Comentarii

aşteptând...

te obişnuieşti cu orice, după o vreme

nu eşti singura care ţine în loc o poveste încadrată temporal

şi două monede ale aceleiaşi feţe

ce le facem să semene

cu genul acesta de apăsări revoltate

să alergi pe un câmp dând un sens zborului fluturilor

să râzi, aşezat în cuvânt, ancestral

stabilind valoarea unui puls la o licitaţie deschisă

să frângi verbele şi să le ascunzi la vedere

în perisabilitatea generaţei pasagere

nu-i…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la August 22, 2016 la 8:30pm — 1 Comentariu

oraşul de lut

te caut suflete ascuns pe o plajă străină 

cu buna ştiinţă a mersului prăbuşit în bătrânii cireşi 

varietăţi ce levitează discret pe o iarnă concretă 

îţi scriu cu o ploaie de măşti meteorice 

în spiritul sacru al frunzelor moarte 

prăbuşite în inima oraşului acoperit de al şaptelea cer 

al ceainicului ce se vrea dintr-odată oracol

spune-mi traseul spre o nouă ordine a lumii 

spune-mi ce se ascunde-napoia ochilor, planetelor

păsărilor,…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la August 16, 2016 la 10:30pm — 6 Comentarii

era o dimineață presărată

"ODĂ POMPIERILOR ROMÂNI"

vorbesc cu voi cortegii

afară e o vreme de plumb

oraşul împrăștie clipele la intersecțiile

dintre străzile joase şi inele de fum

singurul martor, un greiere ud

alungând inutil din istorie

dovezile vii, eroice fapte

ale dimineții de mai

de acum, probabil…

uitate

vorbesc cu tine, amintire de lut

poți să ştergi culoarea din ochii mei lăcrimați

inimile vor sălta întotdeauna…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la August 10, 2016 la 1:11am — 6 Comentarii

imperator 2

de atunci… 

încă mai stau îngropate în stive de praf

săbii cu vârf de brocard

închinate nobilei doamneadorarea clipei e o blondă cu buza de jos

camuflată discret

o poveste ce râde când n-ai încotro

când te rezemi cu genunchiul de oameni

victoria mea…

o stranie cutie cu umbre

pusă zălog în cadența paşilor

care trec de atunci pe…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la August 6, 2016 la 7:30am — 5 Comentarii

imperator

motto: "de fapt ce sunt poemele noastre altceva decât dialoguri inefabile cu toate imperiile celeste ori terestre" - Nache Mamier Angela

ieşirea din vortex

crede-mă

nu poți sta sprijinit de pervazul ferestrei

agățat de un zâmbet

şi nici de străzile pustii de provincie

orice firimitură din soarele răstignit pe o frunză

e o binefacere a unui timp răscolit

de tăcerea muşchilor de…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la August 5, 2016 la 11:30am — 6 Comentarii

ivoriu, atentat la orbire

spune un orb: "încă văd lucruri, cuvinte rătăcite în păduri de făclii

țipătul moderat al tăcerii frunzelor de nufăr înainte de moarte

liniştea relațională a turnurilor de fildeş

scăldate de un țărm interzis

şi de proxima lor... realitate

oamenii nu mai știu să se bucure de cerul promis

de frumos, de ludic, de spiritul culorilor vii

stranii şi…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la August 1, 2016 la 6:30pm — 6 Comentarii

ce-ar fi...

Motto: „ce e cu tine aici, nu eşti pasăre

nu eşti vis, nimic nu eşti”

- Mihaela Roxana Boboc

ce-ar fi să mă regăseşti dinainte de a mă naşte 

câteva sute de cărți cu regulile unei vorbiri ondulate

o posibilitate axiomatică a unei timidități înnăscute

irisul nou, chiar dacă se mistuie blând 

ca un mecanism contemplând 

o…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la Iulie 29, 2016 la 1:30pm — 8 Comentarii

doar aici

abia au adormit insomniile

balansate de molatice unduiri ale sufletului meu hoinar

atât de tandru risipit în ceaţă

apatică veghe

acoperită de pâcla roiurilor de fluturi de mătase

 

doar aici

nopţile se despică deasupra oceanului

la fel de nemărginit

ca fiecare val rătăcit în refrenul ghirlandelor trandafirii

ale sirenelor învelite în ploaie

ca o dulce chemare

doar aici

lumina din far se ascunde…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la Iulie 12, 2016 la 5:30pm — 8 Comentarii

pasiunea jocului cu pene liliachii

nu întotdeauna amintirea unei femei

se leagă negreșit de triumfurile sale vinovate

nu între iluzii e lumina apusului

efectul unei răni obișnuite cu umbra negustorilor barbari

numărându-şi pe scuturi idilele, înclinațiile contagioase

 

câtă saturație pe fiecare frunză

smulsă obscur din fundalul pestriț al cuvintelor

dătătoare de belșug şi clipe funeste

câte răsturnări de situație

 

știu, ar fi trebuit să te…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la Iulie 6, 2016 la 10:27pm — 5 Comentarii

vagabondul cu cizme stelare

e noapte târziu peste Bucureşti

străzile sunt ca sufletul meu flămând

şiroind dorinţele adolescenţilor salcâmi

în jurul întâmplărilor neîntâmplate

uneori suprapuse cu umbrele cerului atingându-le

răsfirându-le şi apoi întregindu-le

o clipă destrămată pe la margini de drum

întinsă până departe

 

peste oraş ardeau stele desculţ, sclipeau diafan

cu cizmele negre pe umeri lustruite de prea multă…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la Iulie 5, 2016 la 10:30pm — 6 Comentarii

parfum de iederă albă

caut trupul copacilor încercuiţi de umerii goi

tăcerea aceasta irumpă, primăvara când surâsul tău

înflorea pe crengi de cireşi

adulmecat şi mângâiat de ursitoarele toate

caut, chiar dacă te ascunzi, un timp zămislit de o iederă albă

aerul tot, inima ţâşnită din buza de jos a creaţiei

mai cărnoasă, mai plină, capricioasă

ca un clinchet de harfă, mărturie solară

 

e prima oară când rămân atârnând

ca o frunză de arţar cu…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la Iulie 4, 2016 la 3:03pm — 10 Comentarii

pe drumul edecului

motto: „nu mai ştiu nici ce sunt

nici ce fac”

– Mozart

 

fiecare din noi avem un surâs

o umbră acidă aruncată pe umăr

cicatrici fără sens

o voinţă cu ţesuturi tăiate până la os

şi apoi inspectate cu ochiul rotund

al corbilor pe o iarnă târzie

 

poate nu ai observat

nu te mai întreb nimic

ard de nerăbdarea zilei de mâine 

cu mişcările a trei luntraşi

buştenii aşezaţi…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la Iunie 28, 2016 la 9:30pm — 8 Comentarii

tutungeria

motto: „şi dacă e aşa

să fie vina mea?”

– Machiavelli

 

trec zilele prin noi

umbre de păsări

vreo sută de suliţi

într-un pachet de ţigări

o brăzdare a unor sentimente

atinse cu îndărătnica mea emisferă

 

şi nopţile trec

verzi cu sclipirile albastre

rotocoale de fum

deasupra cursului constelaţiei Orion

scrumiere pătate cu ruj

măreţii castani

hârtoape de…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la Iunie 26, 2016 la 9:00pm — 5 Comentarii

(s)clipirea XCII - solstițiu

spune-mi 

ce poate atinge o sferă

pe vreme senină?

un nimb, o cometă

început şi sfârşit

un petic de piele

pe dâmbul de lavă

o inimă ascunsă

în verbul tânjit 

spune-mi

ce-i dulce, profan

înlăuntrul planetei?

vorbele tale

un muşchi

acoperit cu pietriş

şoapte de sticlă

învelite cu sârmă

nimeni…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la Iunie 24, 2016 la 11:30pm — 7 Comentarii

nelocuire

luminile se sting candelabre

sub tălpile noastre fragile

semne ale frunzelor

prematur îngheţate

ce vrei?

prefer copacii

ca în prima zi de război a lumii

cu lăncile scurte ale aerului

vopsit în albastru de îngeri

 

totul e alb-străveziu

dureros se revarsă…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la Iunie 22, 2016 la 11:00pm — 4 Comentarii

anamorfoză

motto: „am gusturi simple

mă mulțumesc

cu ce-i mai bun”

– Oscar Wilde

 

e atât de aproape cerul

cu porii deschiși

sfâșiind jucăuș

fuioare de fum

şi zdrențe de sfere de ceaţă

devine insensibil timpul

ochiul, dimineața asta…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la Iunie 21, 2016 la 12:00pm — 3 Comentarii

mere dulci

cine ştie

câte păsări au trecut

lovind zidul

scufundate

în umbra unei idei strămutate

din ambele părţi

se vor naşte lumi diferite

bărbaţii zeloşi

şi merele dulci

nubile

zemoase

gustoase...

brusc o pasăre este lovită

şi strigă într-o limbă uitată

cuvinte ciudate

peste pajişte

s-au aşezat umbrele

sărutându-se incomod

fără…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la Iunie 20, 2016 la 11:00am — 3 Comentarii

(s)clipirea XXXIX – abstract

te vreau aici lângă mine

să-mi citești gândurile

cărțile

oceanul de vise

să-mi dai o bucată de aer în respir

noaptea toată

devine prea cald

iar eu sunt legat

de același cordon ombilical

călcând pe tăcute

fiecare stol de rândunele

fiecare ochi de păstrăv-curcubeu

fiecare pană de cuget

mai știi?

mai am dreptul

la o ultimă insomnie

chiar…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la Iunie 19, 2016 la 6:00pm — 6 Comentarii

ploua magistral pe o cale lactee

mai stai o secundă

vară fierbinte

un salt

o curgere a liniei vieții

o întâlnire cu un pelerin cunoscut

o umbră

o frunză

o şoaptă peste cai abătuți

cu potcoave de plută

e atât de departe căldura

oraşul

nopțile albe

zâmbetul tău

da

zâmbetul când îmi şopteai

în ritm de bachata

să desenăm rune

peste noile ploi

blazate

întâmplate

ca nişte colți de…

Continuare

Adăugat de Adrian Mondea la Iunie 14, 2016 la 3:30pm — 6 Comentarii

Despre

Ion Lazăr da Coza a creat această reţea Ning.

link-uri utile

              REGULAMENT site

                       **********

http://DIACRITICE.opa.ro/

descarcă AUTO CORECT!

http://DEXonline.ro/

Dicționar de SINONIME

Dicționar de RIME

Haiku, Tanka, Senryu...

           Vă invităm să citiți și:

La ceas aniversar

Figuri de stil

Folosirea virgulei

donații

Pentru cei care doresc să susțină acest site, DONAȚII la: 

RO45CECEB00008RON1057488

titular cont: Lazăr Vasilisia 

(CEC Bank)

*

DONATORI,

începând cu septembrie 2021:

  1. Mihaela Popa
  2. Sofia Sincă
  3. Valeria Merca
  4. Ana C. Ronescu
  5. Tudor Cicu

Activitatea Recentă

Grig Salvan a contribuit cu răspunsuri la discuţia In the Death Car a utilizatorului Grig Salvan
cu 2 ore în urmă
Grig Salvan a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Umbră în noapte a utilizatorului Grig Salvan
cu 3 ore în urmă
Ada Nemescu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Umbră în noapte a utilizatorului Grig Salvan
cu 9 ore în urmă
Utilizatorului Ada Nemescu îi place postarea pe blog Umbră în noapte a lui Grig Salvan
cu 10 ore în urmă
Ada Nemescu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Ironia verdelui cărunt a utilizatorului Ada Nemescu
cu 10 ore în urmă
Chris a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Ironia verdelui cărunt a utilizatorului Ada Nemescu
cu 10 ore în urmă
Utilizatorului Gheorghe îi place postarea pe blog Umbră în noapte a lui Grig Salvan
cu 11 ore în urmă
Utilizatorului Chris îi place postarea pe blog Ironia verdelui cărunt a lui Ada Nemescu
cu 11 ore în urmă
Lui Corneliu Ion i-a plăcut discuţia In memoriam: Ion Roșioru (partea a II-a) a lui Tudor Cicu
cu 11 ore în urmă
Utilizatorului Corneliu Ion îi place postarea pe blog Într-un sat a lui gabriel cristea
cu 11 ore în urmă
Corneliu Ion a contribuit cu răspunsuri la discuţia In the Death Car a utilizatorului Grig Salvan
cu 12 ore în urmă
Lui Corneliu Ion i-a plăcut discuţia In the Death Car a lui Grig Salvan
cu 12 ore în urmă
Postare de log efectuată de Grig Salvan
cu 12 ore în urmă
Utilizatorului Grig Salvan îi place postarea pe blog Abwoon d'bashmaya* a lui gabriel cristea
cu 12 ore în urmă
Grig Salvan a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Cântec de toamnă a utilizatorului Grig Salvan
cu 12 ore în urmă
Utilizatorului gina zaharia îi place postarea pe blog Ironia verdelui cărunt a lui Ada Nemescu
cu 13 ore în urmă
gina zaharia a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog E noapte, Doamne... a utilizatorului gina zaharia
cu 13 ore în urmă
gina zaharia a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog liniște a utilizatorului gina zaharia
cu 13 ore în urmă
Postare de log efectuată de gabriel cristea
cu 18 ore în urmă
Lui Pop Dorina i-a plăcut videoclipul lui Ada Nemescu
cu 20 ore în urmă

Antologiile site-ului „ÎNSEMNE CULTURALE”

Labirinturi  2018 AICI

Atlasul cu diezi  2017 AICI

Autograf pentru m(â)ine  2013 AICI

© 2021   Created by Ion Lazăr da Coza.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor