Mai jos puteţi găsi un scurt ghid de folosire a virgulei în limba română. Virgula - folosirea acesteia - dă destulă bătaie de cap, întrucât regulile sunt complicate pentru cineva care a pierdut contactul cu limbajul prea tehnic predat la orele de gramatică la şcoală.

Nu putem evita folosirea acestui limbaj nici în articolul de faţă, dar încercăm ca, prin exemple, să oferim o imagine cât mai clară cu putinţă.

1. Părțile de vorbire sau propozițiile legate prin şisau ori ori, în principiu, nu se despart prin virgulă. Există excepţii, ca în următoarele exemple: "O să vin şi eu, şi sora mea", "O să mă ajute ori Ionel, ori Gică", "Sau noi eliberăm camera, sau voi nu mai veniţi".

Părțile de vorbire sau propozițiile se despart prin virgulă legate prinnicidariarînsă,cidar şiprecum şideciprin urmareașadarîn concluzie.

2. Se despart prin virgulă propozițiile coordonate juxtapuse.

“Nourii curg, raze-a lor șiruri despică”.

 

Se despart prin virgulă propozițiile coordonate adversative şi conclusive.

“Copacii nu erau groși, dar erau deși”.

3. Propoziţia atributivă nu se desparte prin virgulă.

“E o colegă_ căreia îi datorez mult.”

Doar propoziţia atributivă ce exprimă ceva suplimentar se desparte prin virgulă:

“Să trecem la ceilalţi munţi, a căror origine este vulcanică.”

“Vederea acestei lupte, care i se păruse inițial…”

4. Propoziţia completivă directă aşezată după regentă sau intercalată nu se desparte prin virgulă.

“Pe câți i-au găsit_ i-au mânat spre curtea primăriei”

“Cunosc_ ce răutăţi v-au făcut”

“Şi văzând spânul_ cât e de frumoasă fata împăratului, odată se repede…”

Aşezată înaintea regentei, de obicei se desparte.

“Ce știi tu azi, eu am știut ieri”

5. Propoziția completivă indirectă așezată după regentă nu se desparte prin virgulă.

“Nu scapi_ de ce ţi-e frică”

Propoziția completivă indirectă aşezată înainte de regentă se desparte prin virgulă.

“De ce ţi-e frică, nu scapi”

6. Propoziția subiectivă aşezată după regentă nu se desparte prin virgulă.

“Nu-i frumos_ cine se ţine…”

Propoziția subiectivă situată înaintea regentei se desparte dacă este reluată în regentă printr-un pronume demonstrativ.

“Cine nu respectă pe alții, acela nu merită să fie respectat”

Dacă nu este reluată prin pronume, nu se desparte.

“Cine întreabă_ nu greșește”

“Cine fură azi un ou_ mâine va fura un bou”

7. Propoziția predicativă nu se desparte prin virgulă.

“Casa e neschimbată”

8. Propoziția circumstanțială de loc.

După regentă: nu se desparte prin virgulă.

“Leagă calul_ unde zice stăpânul”

Înainte de regentă: se desparte când nu se insistă în mod deosebit asupra ei.

“Unde pică nuca, pică şi din talpa iadului bucățica”

Înainte de regentă: nu se desparte când se insistă asupra ei.

“Unde mi-ai spus_ te aștept”

După regentă, introdusă prin acolo, se desparte.

“Unde e ața mai subțire, acolo se rupe”

Intercalat şi așezat înaintea predicatului regentei se pune de obicei între virgule.

“Pe dealuri, unde te întorci, sunt pluguri”

9. Propoziţia circumstanţială de timp.

După regentă se desparte prin virgulă numai dacă în regentă se află un complement circumstanţial.

“Mai frumoasă e toamna, când în locul florii spânzura…”

Înaintea regentei se desparte prin virgulă când nu se insistă asupra ei.

“Când a păşit la portiţă, a vorbit..”

“Când a intrat, căţeluşa a lătrat”.

Înaintea regentei nu se desparte prin virgulă când se insistă asupra ei.

“Când l-am chemat eu_ a venit”

Când are in regentă adverb corelativ se desparte prin virgulă.

“Când te-ai săturat de privit, atunci să vii”

Intercalată, dacă se află înaintea regentei, se pune între virgule.

“Tot neamul Basarabilor, până să prindă de veste, trecuse granița”

10. Propoziţia circumstanţială de cauză se desparte de regentă oriunde ar fi, de obicei.

11. Propoziţia circumstanţială de mod, după sau înaintea regentei se desparte prin virgulă, exceptând situaţia în care se insistă asupra ei, caz în care nu se pun virgule.

“Animalul înghiţi o dată, ca şi când i s-ar fi uscat gâtlejul”

12. Propoziţia circumstanţială de scop sau finală, după regentă, se desparte prin virgulă, când nu se insistă asupra ei.

“Multe a încercat, ca să-şi poată rezolva…”

Înaintea regentei, se desparte de obicei prin virgulă.

“Ca să nu rămână repetent, mama a încercat…”

13. Propoziția circumstanțială condițională se desparte de obicei prin virgulă.

14. Propoziția circumstanțială concesivă se desparte mereu prin virgulă.

“Cu toate ca am stăruit, nu a primit propunerea mea”

15. Substantivul la vocativ care exprimă o adresare obișnuită se desparte prin virgulă de cuvântul sau cuvintele încrucișate.

“Încerc prin aceasta, domnule director,…”

16. Adjectivele aceluiaşi substantiv se despart prin virgulă când sunt aşezate alături sau când sunt legate prin cuvintele nici, dar, însă.

"Prietena lui era frumoasă, însă îi lipsea inteligenţa."

17. Punerea liniuţelor şi a ghilimelelor în cadrul aceluiaşi text reprezintă o formulă acceptată de scriere: “Scrierea corectă  să-i, iar nu săi  arată pregătirea individului…”

18. Se pune virgulă înainte de: dariarînsăciprecum şideciprin urmareașadarîn concluzie.

"Eu voiam să te aplaud, dar ceilalţi erau nemulţumiţi"

19. Punctuația numelui predicativ

“Copacii sunt înalți” – în acest caz nu se pune virgulă.

“Copacii sunt, desigur/firește/așadar/bineînțeles/în concluzie/în realitate, înalți” – se pune virgulă.

Când lipsește numele predicativ, numele predicativ este izolat cu , sau -.

“Copacii, înalți, oamenii, veseli”

20. Adverbele intercalate între subiect şi predicat se pun între virgule.

“Eu, bineînțeles, voi îngriji de flori”

“Mama, firește, era îngrijorată”

21. Complementul de agent suportă fără virgule intercalarea între el şi verb.

“… fu primită cu bucurie de toți”

22. Complementele circumstanțiale, când sunt între subiect şi predicat, se despart prin virgulă.

“Ion, de frica ploii, fugi”

Când sunt după predicat, nu se despart.

“Ion fugi de frică”

Când predicatul este primul, iar complementul între, nu se despart.

“Fugi de frica ploii Ion”

“Apele se despartde obicei_ la câmpie”

“Apele, de obicei, se despart la câmpie”

23. Propoziția completivă de agent se desparte prin virgulă doar când este reluată printr-un pronume demonstrativ şi se află înaintea regentei.

“De către cei ce vin după noi, de către aceia se va realiza scopul nostru comun”

24. În propoziție, înainte de precum şi ca şi se pune virgulă.

“Cartea, precum şi ca şi experiența ne demonstrează că…”

25. Când iar este adverb cu valoare de din nou, nu se desparte prin virgulă.

“Aceasta este iar condiţie de îndeplinit pentru rezolvarea problemei”

26. Însă

“Poate fi lustruit, însă nu dimineaţa”

“Fără a-l lustrui însă dimineaţa”

“Eu l-am lustruit însă, neținând cont de faptul că…”

27. Totuşi

Totuşi, la mare e soare mereu” – la începutul propoziţiei este urmat de virgulă.

“As fi vrut totuși să spun două vorbe” – în interiorul propoziției nu se desparte.

28. Aşadarprin urmaredeci

“Să devină moral, așadar/deci/prin urmare om religios” – conclusiv, se pune virgulă înainte.

“Concluzia este, așadar/deci/prin urmare, următoarea” – în interiorul propoziției se pun virgule.

Așadar/deci/prin urmare, sunteți împotriva mea!” – la începutul propoziției este urmat de ,.

Variante din unele cărți de gramatică:

Deci pentru explicarea fenomenelor este nevoie de…”

“Omul apare deci mai întâi ca producător..”

29. În interiorul propoziției, adverbe ca așabinedanusigurdesigurfireșteexactîntr-adevăr, fără îndoială se despart prin virgule.

"Tu ai avut dreptate, fără îndoială, dar asta nu înseamnă că trebuie să-mi aminteşti mereu"

30. Construcţiile gerunziale sau participiale, aflate la începutul propoziţiei sau al frazei se despart prin virgulă.

“Urmând exemplul numelor care primesc diminutivări, s-a ajuns…”

“Adunate între ziare, cărțile…”

31. De exemplu se desparte în toate cazurile prin virgule.

"Am să te susţin în demersul tău, de exemplu, am să vorbesc cu fratele meu pentru a te ajuta cu şcoala".

32. Cu sau împreună cu atunci când dobândesc valoarea conjuncţiei copulative şi nu se desparte prin virgule.

“Toată hora împreună cu privitorii izbucniră în râs”

“Ion cu cei patru colegi au să-i bată pe…”

33. “Ochii de albastru deschis, palid, al cerului”, dar “Nu înseamnă vorbă goală, fără sens_ şi cu atât mai puțin…”

34. Pronumele circumstanțial de excepție nu se desparte prin virgulă de regentă.

“Nu face altceva_ decât să se plimbe”

“Nu-i explic altcuiva_ decât cui nu a înţeles”

35. Propoziția circumstanțială cumulativă se desparte întotdeauna prin virgulă.

“După ce că nu a învățat, mai vrea şi 10”

“Pe lângă că e sărac, mai face şi pe fudulul”

36. Propoziția circumstanțială opozițională se desparte mereu prin virgulă.

“În loc să vină, pleacă”

“Ieșim dintr-o sală, pentru a intra în alta”

37. Propoziția circumstanțială consecutivă exprimă rezultatul acţiunii din regentă şi se desparte prin virgulă.

“A mâncatcă s-a îmbolnăvit”

“A lucrat destul, ca să-i asigure un viitor”

“E prea frig, să poți ieși afară”

“Sunt prea mulți, ca să încapă în sală”

Vizualizări: 2870

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Felicitări, Lisia! Mulţumesc !!

Folositor! Felicitari!

Cu drag,

Despre

Ion Lazăr da Coza a creat această reţea Ning.

ATENȚIE!

Fiecare postare trebuie făcută în spaţiile special constituite pentru genurile literar/artistice stabilite. Postarea în alte locuri decât cele stabilite de regulile site-ului, atrage eliminarea postării de către membrii administraţiei, fără atenţionarea autorului! De exemplu, un eseu postat în spațiul prozei va fi șters. Pentru cele mai frecventate genuri, reamintim locațiile unde trebuie postate. Pentru a posta:

1. POEZIE, click AICI, apoi click pe ADĂUGARE!

2. PROZĂ, click AICI, apoi click pe ADĂUGARE!

3. ESEU, click AICI, apoi click pe ADĂUGARE!

4. FOTOGRAFII, click AICI, apoi click pe ADĂUGARE!

5. VIDEOCLIPURI, click AICI, apoi click pe ADĂUGARE!

Toate acestea le puteți accesa și din bara de sus a site-ului. Este admisă doar o postare pe zi, pentru fiecare secțiune, creație proprie. Folosirea diacriticelor este obligatorie. 

Zile de naştere

Zile de naştere sărbătorite astăzi

donații

Pentru cei care doresc să susțină acest site, DONAȚII la: 

RO45CECEB00008RON1057488

titular cont: LAZAR VASILISIA 

(CEC Bank)

*

Pentru acest an au donat:

Gabriela Raucă - 300 Euro

Monica Pester - 300 Lei

Nuța Crăciun - 220 Lei

Maria Chindea - 300 Lei

Tudor Cicu - 300 Lei

Elisabeta Drăghici - 200 Lei

Activitatea Recentă

Postare de log efectuată de gabriel cristea
cu 39 minute în urmă
Postări de log efectuate de Mariana Bilic
cu 42 minute în urmă
Mariana Bilic a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Iarna asta a utilizatorului Mariana Bilic
cu 48 minute în urmă
Mirela Cocheci a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Zori de zi în Valea Jiului a utilizatorului Mirela Cocheci
cu 5 ore în urmă
Postare de log efectuată de Mirela Cocheci
cu 5 ore în urmă
Corneliu Neagu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Tușă de tablou votiv a utilizatorului Corneliu Neagu
cu 6 ore în urmă
Corneliu Neagu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Tușă de tablou votiv a utilizatorului Corneliu Neagu
cu 6 ore în urmă
Monica Pester a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Pe-o naștere te duci a utilizatorului Monica Pester
cu 8 ore în urmă
Maria Mitea a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Pe-o naștere te duci a utilizatorului Monica Pester
cu 9 ore în urmă
Vasilisia Lazăr a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog mi-s brațele pline de lipsa ta a utilizatorului Vasilisia Lazăr
cu 9 ore în urmă
Vasilisia Lazăr a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog mi-s brațele pline de lipsa ta a utilizatorului Vasilisia Lazăr
cu 9 ore în urmă
Vasilisia Lazăr a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog mi-s brațele pline de lipsa ta a utilizatorului Vasilisia Lazăr
cu 9 ore în urmă
Maria Mitea a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Cântec (Ion Lazăr da Coza) a utilizatorului Vasilisia Lazăr
cu 9 ore în urmă
Maria Mitea a contribuit cu răspunsuri la discuţia într-o dimineață de sfârșit de mai (povestea cu turcii) a utilizatorului Maria Mitea
cu 9 ore în urmă
Maria Mitea a contribuit cu răspunsuri la discuţia într-o dimineață de sfârșit de mai (povestea cu turcii) a utilizatorului Maria Mitea
cu 9 ore în urmă
Maria Mitea a contribuit cu răspunsuri la discuţia într-o dimineață de sfârșit de mai (povestea cu turcii) a utilizatorului Maria Mitea
cu 9 ore în urmă
Lui Monica Pester i-a plăcut discuţia Îmblânzitorul de șoimi a lui Alexandra Ghenghea
cu 12 ore în urmă
Monica Pester a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Într-un timp ce n-a rămas a utilizatorului gabriel cristea
cu 12 ore în urmă
gabriel cristea a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Într-un timp ce n-a rămas a utilizatorului gabriel cristea
cu 12 ore în urmă
gabriel cristea a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Într-un timp ce n-a rămas a utilizatorului gabriel cristea
cu 12 ore în urmă

Antologiile site-ului „ÎNSEMNE CULTURALE”

„Ecouri din viitor”, 2022 AICI

Atlasul cu diezi  2017 AICI

Autograf pentru m(â)ine  2013 AICI

© 2024   Created by Ion Lazăr da Coza.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor