Din clipa aceea pentru ei, spirala nesfârşită a timpului porni din nou de la început şi se derulă alene!

     S-au trezit într-un alt mediu mai prietenos, examinându-se atent! Indiferenţa privirii s-a topit gradual până au ajuns la alt nivel de înţelegere, la sclipirea de care aveau nevoie.

Recunoscu imediat semnificaţia unei acceptări necondiţionate, asociată cu îngăduinţa unui neprevăzut îndemn al simţurilor. A căutat iarăşi în ochii ei şi a desprins o stare afectivă, aglomerată, bizară, ce n-o avusese poate niciodată! O susţinu curios, iscoditor, strecurându-şi mâna pe la subţioara femeii când deodată realiză interesul sporit ce-l căpătă pentru persoana ei. Simţi cum îi presa palma încetişor cu subraţul şi înţelese că-n aceeaşi măsură, ca o eliberare, primise permisiunea tacita să o atingă peste tot, identic cum ar fi necesitatea de a răsufla; o poruncă îi fusese indusă în memorie cu remarcile: 

– Respiră – atinge-mă - mângâie-mă - strânge-mă! propuneri de ne refuzat.

Astfel şi-au atras atenţia reciproc asupra celeilalte persoane. Surprinzător pentru amândoi, senzaţia apropierii lor era atât de plăcută, răcoroasă şi descărcată de orice întrebări, depăşindu-le cu mult starea încât aveau impresia că toată energia lumii se consuma în câteva atingeri pentru care mai existau. În continuare, peste ei năvăli fulminant o magie, o atracţie căreia nu i se puteau opune. Farmecul acela ciudat îşi mări amplitudinea printr-o ruptură majoră a unui afect idilic de ajunsese în câteva clipe să-i dorească carnea ei de femeie chiar mai mult decât un ultim refugiu bântuit de dorinţe stranii. O zvâcnire neaşteptată a instinctului-spirit, indusă, apăsătoare cu repercusiuni de neuitat.

     Brusc în spatele lor s-a creat un vacuum! Nu mai auzeau nici un zgomot, nu mai respirau în crescendo, nu recunoşteau nimic din afară, nu mai judecau în nici un fel iar totul se divizase punctual.

Din faţă o femeie necunoscută le făcea poze! În dreapta lor era abisul… în stânga cei doi apropiindu-şi treptat trupurile! Întregul s-a dizolvat în câteva secunde lungi cât o veşnicie.

     Într-o sclipire de reflecţii fracţionate le-a trecut prin minte fugitiv celălalt aspect dureros şi jenant însă au uitat instantaneu termenii perfizi şi în zilele noastre demodaţi, uzitaţi în trădări, în reproşuri întemeiate, înşelăciuni de neînchipuit, adulterine, necredinţe, concubinaj sau în alte infidelităţi! Au dispărut fără urmă aventurile în străfulgerări neruşinate. Pe cei doi nu-i mai interesa nimic altceva; n-aveau remuşcări de niciun fel, nu mai contau acum în geometria firilor decât persoana celuilalt! Tăvălugul omenirii pierise… erau în sfârşit singuri.

     Bărbatul, îi apropie posesiv şi nerăbdător trupul de al său. Îi cuprinse sânul parţial, camuflat pentru cei din afara care ar putea observa ciudăţenia faptului. Femeia nu s-a opus şi s-a lăsat moale, ghidată de acea intuiţie nelămurită ce o sesiza de câte ori se afla în prejma lui. El n-a ezitat… i-a prins sânul ferm, încercuindu-l ajutat de podul palmei, cântărindu-l evaluator şi palpându-l uşor. Se scurse prin creier semnalul cu presiune constantă… o promisiune care-l umplu de viaţă! Stimulat fiziologic, presă plenar şi susţinut până îi pătrunse în adâncul memoriei gustul unui fruct ce i se oferă. Intui tegumentul mamar şi ţesutul adipos de la bază, le remarcă soliditatea, le aprecie forma şi se desfătă cu fermitatea volumului. Totul îl acoperi cu dezmierdări copleşitoare, ciupituri largi şi zvâcnete din acel dans ştiut şi repetat la infinit… atunci se linişti în vederea unui orizont plin de făgăduinţe! Avu senzaţia certă cum îl frământă perspectiva mentală, încărcându-l cu un strop de fericire pentru mult timp de-aici înainte deşi îi despărţea bluziţa din tricot vişinie. 

     Femeia, înfricoşată la început că ar putea fi descoperiţi a fost cotropită imediat de-un fior interminabil. Întâmpină bărbatul cu pieptul palpitând, vibrând rafinat, punându-se integral la dispoziţia lui; tremura nebănuit şi începu să emită unde concentrice de la interior spre exterior, lipindu-se din ce în ce mai apăsat, pliindu-se ca o liană, sentimentul fiind perceptibil numai pentru el. Se abandonase complet, cufundată în acele acorduri uitate de mandolă sesizabile numai prin respiraţie, calmându-se şi uitând clipele anterioare.    

     Răsuflau agitaţi! Îşi înţelegeau  tăcerile structurate cu nesaţ, lacomi.

     Vibraţia se întinse şi prin corpul bărbatului, expandând impresiile într-un ritm vijelios şi în aceeaşi măsură moleşitor, întârziind aşteptările într-o simbioză imperfectă fără să mai fie insistent, cedându-i iniţiativa. 

     Impresia de unificare perpetuă îi traversa divizat, împărţită de-un vârtej ameţitor care le schimbă tăria privirii şi curbă traiectoria ei. Pluteau îmbrăţişaţi în acel univers strâmt dar suficient! Pentru cei doi viitorul devenise un vis dominant, profund, plin de împliniri.

     Mai departe femeia dirijă mişcarea de apropiere şi din sânul celălalt, care se revărsă cu toata masivitatea peste umerii lui. I-a imobilizat antebraţul între corp şi şold, contribuind şi cotul la această manevră până l-a fixat definitiv, fremătând în continuare din trupul ei atrăgător în formă de clepsidră. Preluă iniţiativa complet. Îl acoperi preocupată, păstrându-i mâna şi alintând-o numai pentru sine! Se exterioriza numai prin pulsaţii şi folosi acest limbaj neauzit în loc de orice altceva.

El înţelegea perfect aceste mesaje interioare, comandate la limită şi continuă să-i atingă corzile fin, prin oscilaţii rare parcă peste timpuri.

      Trăiau agăţaţi de clipa care se prelungi în etape concentrice. Semnalele îi fulgerau necontenit cu mişcări sinusoidale, le încordau nervii, îi biciuiau şi-i destindeau tot atât de des; râvneau să-şi continue atingerile neaşteptat de pătrunzătoare la înălţimi ciudate, menţinându-i astfel cuplaţi până aproape de pierderea înţelegerii.    

     Femeia avansa milimetru cu milimetru lipindu-se de el şi mai mult, prăvălindu-se pur şi simplu şi mai mult peste el; îşi strângea pumnii şi-i desfăcea involuntar într-o ultimă încleştare disperată de împotrivire moralizatoare deşi acum se sprijinea cu toată greutatea peste el, lăsându-i liber numai vârful degetelor care ieşise la iveală în clişeu, singurul martor al incursiunii în subconştientul celor doi. Echilibrată, acum îl domina integral!

     Expresia figurii lor se modificase complet, de la zâmbetul deschis la început s-a ajuns într-o secundă la un zâmbet interiorizat… tolerant! Fizionomia chipurilor se modificase cu aceea părticică inspirată care-i deosebea de restul lumii. Începeau să suporte greutatea acestui mister! Erau împovăraţi şi fericiţi în acelaşi timp cu noua responsabilitate de care ştiau numai ei. Între cei doi au rămas valide numai transparenţele pe care nerăbdători urmau să le golească în timp.

     Lui îi trecu prin faţa fulgerător, amintirea preţioasei prietene în tinereţe. Perioada fertilităţii trecuse de mult, a rămas în urmă o femeie distinsă, mândră, împovărată de parfumuri şi pasiuni pretenţioase rareori elaborate sau răscolitoare.

     Deodată femeia nu mai respiră aproape de loc! Căldura o toropise într-un început incipient de stare; îi fluidiză fibrele interioare şi îşi suspendă frământările, rămânând să se desfăşoare cu întreaga forţă până îşi dezvălui o serie de trăiri pe porţiuni. Gândurile i se învârteau molcom, se succedau spre amurguri, se împingeau unul peste celălalt în gol… un fuior interminabil îi disecă pornirile. Ochii îi căzură în jos, pe pliul de la pantalonii bărbatului. Singurul pliu se umflase, fremăta de viaţă! Înghesuit de suspensor se arcuise luându-i urma, gata, gata s-o ţintuiască pe loc, neţinând seama de niciun obstacol. Înghiţi în sec uimită; îşi v-a aminti mereu de pliu cum împungea văzduhul cu multe posibilităţi organice. O inundase un sentiment ascuns de fericire simţindu-se încă în stare să trezească pasiunea unui bărbat! Îşi încleştă mâna pe umărul lui şi rămase nemişcată o vreme care se pierdu în ascunzişurile altui început.

     Se dezmetici şi-i şopti la ureche, cu inflexiuni grave, îmbrăţişându-l din nou devastator:

- Mi-a mers la inimă noua ta preocupare! Te voi păstra adânc în spirit.

Totul cu subînţeles, părându-i rău că se despart tocmai acum când vibraţia dintre ei se înteţise!

     Din fotografie, perechea zâmbea misterios privind intens obiectivul… ea, cu ochii concentraţi la structura ei tainică iar el copleşit de întâmplare. 

     Din faţă, soţia lui le făcea poze!

Vizualizări: 49

Răspunde la Aceasta

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Foarte frumos! Mi-a plăcut ideea și felul cum ai condus scrierea spre finalul surpriză. :) 

Ha! Menage a trois?

Textul intens, cuprinde trăirea erotică a doi actori. Însă pentru a da bine pe peliculă ei trăiesc cu intensitate aceste scene... bune undeva. Admir descrierea minuțioasă a unui început de act sexual, cu lux de amănunte. Dar este și o explicație aproape documentară. Cine a luat în calcul vreodată atâtea amănunte? :))) Se întâmplă și gata...

ne refuzat. - poate nerefuzat, dar nu există în DEX.

Am citit și am admirat!

Sofy

Deodată femeia nu mai respiră aproape deloc! De loc, îs din Vrancea!

îşi va aminti   plus încă vreo cinci asemănătoare

Am citit cu plăcere o proză bine condusă.

da Coza

Răspunde la discuţie

Insignă

Se încarcă...

Despre

Ion Lazăr da Coza a creat această reţea Ning.

Zile de naştere

link-uri utile

              REGULAMENT site

                       **********

http://DIACRITICE.opa.ro/

descarcă AUTO CORECT!

http://DEXonline.ro/

Dicționar de SINONIME

Dicționar de RIME

Haiku, Tanka, Senryu...

           Vă invităm să citiți și:

La ceas aniversar

Figuri de stil

Folosirea virgulei

donații

Pentru cei care doresc să susțină acest site, DONAȚII la: 

RO45CECEB00008RON1057488

titular cont: Lazăr Vasilisia 

(CEC Bank)

*

DONATORI,

începând cu septembrie 2020:

Valeria Merca 

Sofia Sincă 

Mihaela Popa

Tudor Cicu

Nikol MerBreM

Vasilisia Lazăr 

Activitatea Recentă

Utilizatorului Vasilisia Lazăr îi place postarea pe blog Odihnesc sub prund balauri a lui gabriel cristea
cu 3 ore în urmă
Vasilisia Lazăr a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog A fost odată ca niciodată a utilizatorului Dolha Paul-Alexandru
cu 4 ore în urmă
Utilizatorului Vasilisia Lazăr îi place postarea pe blog A fost odată ca niciodată a lui Dolha Paul-Alexandru
cu 4 ore în urmă
Utilizatorului Vasilisia Lazăr îi place postarea pe blog Drept cine-o să mă chemi? a lui Mick Lorem
cu 4 ore în urmă
Vasilisia Lazăr a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Drept cine-o să mă chemi? a utilizatorului Mick Lorem
cu 4 ore în urmă
Vasilisia Lazăr a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog înainte să cobori la prima a utilizatorului gabriel cristea
cu 4 ore în urmă
Utilizatorului Vasilisia Lazăr îi place postarea pe blog înainte să cobori la prima a lui gabriel cristea
cu 4 ore în urmă
Postare de log efectuată de Mick Lorem
cu 6 ore în urmă
Pictograma profiluluiMihaela Suciu i-a dăruit un cadou utilizatorului Irimia Valentin
cu 9 ore în urmă
Pictograma profiluluiMihaela Suciu i-a dăruit un cadou utilizatorului Ana Cîmpeanu
cu 9 ore în urmă
Utilizatorului gina zaharia îi place postarea pe blog alb de orhidee a lui Maria
cu 9 ore în urmă
gina zaharia a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog între noi a utilizatorului Maria
cu 9 ore în urmă
Utilizatorului Vasilisia Lazăr îi place postarea pe blog Sonet de toamnă a lui carmen popescu
cu 10 ore în urmă
Postare de log efectuată de carmen popescu
cu 10 ore în urmă
carmen popescu a postat o discuţie
cu 11 ore în urmă
Ionel Mony Constantin a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Scrisoare de la Moş Crăciun a utilizatorului Ionel Mony Constantin
cu 12 ore în urmă
Lui Maria i-a plăcut discuţia Sfântul (de Ion Lazăr da Coza) a lui Vasilisia Lazăr
cu 18 ore în urmă
Sofia Sincă a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog nimic nu este gratis a utilizatorului Darie Giurgiu
cu 19 ore în urmă
Sofia Sincă a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Scrisoare de la Moş Crăciun a utilizatorului Ionel Mony Constantin
cu 19 ore în urmă
Sofia Sincă a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog ultima rețetă a utilizatorului nicolae vaduva
cu 19 ore în urmă

© 2020   Created by Ion Lazăr da Coza.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor