CREDINŢE ŞI PORUNCI...

(primul proiect de Cod al bunelor maniere politice)

Noi nu vrem să facem din politică o stare de confuzie şi inconfort.
Pentru noi, politica este o meserie, o profesie, o artă chiar.
Avem nevoie de oameni care ştiu să fie credicincioşi unei idei, unui plan, unei nevoi şi unei dorinţe. Din această cauză, noi, Comitetul de conducere al Partidului, am iniţiat un proiect de Cod al bunelor manire politice. Este rodul muncii noastre cinstite, adevărate, credibile şi mereu aşezate în slujba omului simplu.
Noi nu avem altă credinţă politică decât să muncim pentru voi, să vă oferim vouă, oamenilor care credeţi în noi, o şansă, o speranţă, un viitor şi o demnitate specială pe care n-aţi avut-o până azi.
Ştiu că sunt destule partide politice pe scena ţării şi mai ştiu că toate sunt capabile să vă spună chestiuni similare, dar voi sunteţi totuşui oameni cu cap, cu judecată, cu voinţă, cu viziune şi dorinţe personale şi nu vă lăsaţi uşor păcăliţi de derbedeii altor partide. Din această cauză, aşa cum vă spuneam încă de la începutul activităţii noastre politice, noi, Comitetul de conducere, am lucrat zi şi noapte, noapte şi zi, inclusiv duminica şi în sărbătorile legale pentru a vă pune pe masă şi la îndemână primul proiect de Cod, prima lucrare adevărată şi obligatorie pentru orice membru de partid social-democrat, care vrea să ne fie alături, să fie alături interesului nostru pentru oameni, pentru copiii voştri şi pentru viitorul acestei ţări. Repet, lucrarea asta specială este produsul experienţei noastre politice, este chitesenţa filosofiei noastre social-democrate pe care v-o împărtăşim cu drag, cu speranţă şi cu interes!
Vrem să lecturaţi în voie fiecare pasaj, fiecare posibil articol de lege din acest document, şi-i spun articol de lege pentru că în viziunea noastră modernă, acest proiect de Cod este şi trebuie să devină legea noastră fundamentală de organizare şi funcţionare a partidului pentru cincizeci de ani de acum încolo!
Am să vă rog să fiţi atenţi, să vă notaţi acolo unde anumite explicaţii vi se par necesare şi să puneţi întrebări numai dacă nu sunteţi de acord cu cele ce vi le voi citi imediat.
Nu accept să fiu întrerupt când lecturez documentul şi nu accept să mi se pună întrebări stupide.
Documentul este clar în exprimare, este redadctat după regulile limbii române moderne, foloseşte termenii consacraţi din politica noastră autohtonă şi face trimitere atât cât se poate şi este necesar la experienţa politică a tuturor partidelor din familia noastră politică, indiferent de ţara în care acestea funcţionează şi operează similar.
Iată cele câteva porunci, sau credinţe, sau idei, fiecare le poate spune cum vrea, că nu este greşit, aşa cum le-am extras noi dintr-o stare de gestaţie politică suficient de mare(peste douăzeci şi cinci de ani de social-democraţie românească la activ). Repet, din această gestaţie trebuie să scoatem articole de lege prin care să ne conducem viaţa politică la nivel de partid şi de persoană aderentă acestui partid.
Notaţi fiecare cuvânt al meu, şi săptămâna viitoare, vă aştept cu proiectul de lege prin care aceste porunci sau credinţe, cum le-am denumit eu, într-o formulă uşor literară, să se regăsească întocmai!
1. Să nu minţi niciodată mai mult decât minte şeful tău direct!
Aici vă rog să luaţi act că am venit cu mai multe variante şi explicaţii care vor fi făcute publice imediat ce vom testa pe piaţa politicii noastre interne acest document special. Să nu uitaţi niciodată că minciuna în politică este o artă şi numai cei ce cred că au ceva din starea unui artist adevărat pot folosi specialităţile minciunii, formele ei de manifestare şi rezultatele cerute de cei care ştiu să profite de binefacerile acestei arte!
2. Să nu furi niciodată peste puterea de înţelegere a semenilor tăi!
Orice furt trebuie semnalat şefului direct, trebuie asumat în interesul partidului şi are drept finalizare un interes major al ţării şi al cetăţeanului de rând.
Rog să luaţi act că şi la acest punct avem o serie de noutăţi interpretative care fac din furtul pentru partid un gest nobil, o necesitate majoră pentru propăşirea intereselor noastre politice care dau măreţie furtului din necesitate politică.
3. Să nu ai alţi Dumnezei în afara Dumnezeului care conduce partidul în care ai intrat!
Aici fac de la început o clarificare, în sensul că prin „dumnezei” trebuie să înţelegeţi şeful de partid, adică persoana mea, în cazul de faţă.
Fac aceste precizări pentru că se ştie foarte bine, noi, social-democraţii, nu prea le avem cu biserica şi dumnezeii ei, dar ni s-a părut extrem de util să folosim această supremă şi superbă comparaţie dintre dumnezei şi şeful de partid tocmai pentru a ne clarifica de la început limitele unor competenţe, forţa de care dispune şeful partidului şi mai ales, obligaţiile pe care vi le asumaţi cu toţii atunci când aţi intrat în partidul nostru.
4. Să faci daruri multe, mari, plăcute şi legale, prietenilor de care ai neapărată nevoie, oamenilor pe care-i iubeşti cu un anumit interes, şi mai ales, şefilor tăi direcţi!
Să ai grijă pentru ca orice dar săvârşit să fie demn de omul ori şeful care-l primeşte, să fie suficient de mare şi de scump pentru a lăsa dovadă iubirii tale să se vadă şi să fie bun exemplu pentru ceilalţi membri de partid.
Aici ar trebui să vă spun că darurile, aşa cum le concepem noi, nu sunt acele chestiuni fără valoare şi impact la publicul larg, respectiv, maşini, blănuri, nimicuri care dau doar culoare de moment gestului şi atrag de pomană tot felul de bârfe!
Prin daruri, noi înţelegem acces la proprietăţi mobiliare, terenuri intravilane în oraşele importante ale ţării, tablouri de autori cu cotă pe piaţa mondială, cantităţi de aur sub forma unor lingouri depuse deja în băncile din afara ţării şi alte asemenea mărunţişuri care fac din noi şefii şi din dumnevoastră membrii de partid un aliaj special bazat pe credinţă reciproc avantajoasă şi indestructibilă sub orice tip de guvernare ne-am trezi!
Vreau să păstrăm între noi legături de doctrină politică dar şi legături speciale de interese care ne dau sentimentul că putem conlucra cinstit, corect, uman şi viabil în interesul ţării şi al fiecăruia dintre noi.
5. Să faci din adevărul tău adevărul tuturor!
Atenţie mare la felul în care trebuie să interpretaţi porunca acestui punct!
Aici avem în vedere că trebuie să ne îngrijim de o presă specifică intereselor noastre, să ne cumpărăm propriile noastre televiziuni şi să ne îngrijim de soarta tuturor comentatorilor politici influenţi ai timpului nostru istoric.
Domnii mei, să nu ne facem că nu ştim ori nu vrem să înţelegem care este forţa unui comentator politic, forţa unui ziarist influent ori impactul unui post de televiziune!
În zona asta a mass-media suntem obligaţi să devenim imediat cei mai profitabili, cei mai influenţi şi cei mai direct expuşi laudei populare de care avem nevoie din clipa apariţiei noastre şi până la momentul când vom ajunge la guvernare.
Toţi ştiţi că, prin mass-media, adevărul curat devine minciună sfruntată dacă aşa ne cere nouă interesul şi viceversa, dacă interesele noastre sunt demne de viceversa!
Aici, la capitolul „adevărul nostru” avem cele mai mari interese de partid pentru că adevărul nostru trebuie să se impună aşa cum îl vrem noi. Nu există nimic mai trist pentru un partid politic decât să nu deţină pârghiile de impunere ale unui adevăr propriu intereselor sale!
Acest adevăr trebuie impus, controlat, dirijat şi obligatoriu asumat de toţi cei care ne sunt alături şi vor să facă politica noastră.
Să fim darnici cu cei ce ne vorbesc de bine, să-i slujim aşa cum se cuvine, să-i atragem de partea noastră prin orice mijloace, de la plăţi cinstite pentru munca lor până la folosirea cu tact şi tehnică adecvată a metodelor de şantaj fin ori grosolan dacă interesele noastre impun acest mod de lucru!
Să nu uitaţi niciodată că în ţara asta nu există presă, nu există televiziune şi nu există ziarist ori altceva similar!
Aici există numai şi numai interes de grup, de persoană, de partid, de şef de partid, de şef de stat şi aşa mai departe. Mass-media noastră este total atipică rolului şi scopului pentru care fiinţează, drept pentru care, noi suntem chemaţi s-o folosim în numele cinstei, dreptăţii sociale şi adevărului absolut, aşa cum vrem noi. Pentru aceste servicii plătim şi suntem gata să plătim oricât ni se cere! Dacă ni se cere prea mult, ne folosim de cele spuse de mine mai sus.
Dragii mei colegi, cine are de partea lui presa şi televiziunea, cine are de partea lui mijloacele de informaţie cele mai profitabile devine important, devine stăpânul adevărat al politicii din această ţară!
Să nu uitaţi aceste amănunte, să citiţi conţinutul acestui punct cinci ori de câte ori aveţi îndoieli, suspiciuni, neîmpliniri!
Luaţi aminte, lătiţi bine să fiţi lăudaţi pe măsură şi veţi observa cum din proşti se nasc deştepţi, din idioţi apar savanţi şi din mincinoşii neamului se ridică virtuoşii de mâine ai poporului!
Să vă ajute Dumnezeu să înţelegeţi vorbele mele şi să vă adaptaţi urgent acestui mod de gândire pentru că vrem să ajungem cât mai rapid la guvernare, altfel politica noastră este lipsită de sens şi golită de conţinut.
Să nu uitaţi, domnilor, că guvernarea înseamnă bani, bani şi iar bani, bani mulţi, banii ţării, toţi banii acestui neam! Şi cine are banii neamului pe mână are cu adevărat puterea statului în mâinile sale!
Ăsta este scopul nostru politic, aici trebuie să ajungem, pentru aceşti bani trebuie să ne batem cu toţi cei ce ne stau împotrivă. Dacă banii dau valoare şi respect politicianului, atunci noi suntem obligaţi să-i obţinem şi să-i folosim aşa cum ne dictează interesele şi voinţa!
Ultima guvernare este un exemplu perfect pentru cei ce ştiu valorea banilor, administrarea acestora în interes personal, de partid şi de grup de interese.
Să nu fim scrupuloşi, să nu facem pe sfinţii, pentru că în politica mare sfinţii n-au ce căuta, şi să luăm de la cei care tocmai au căzut de la guvernare aspectele pozitive, tehnicile folosite de ei pentru îmbogăţirea rapidă şi demnă a membrilor lor de partid.
Să-i copiem în tot ce ne interesează şi să-i blamăm în tot ce ne poate duce la eşecul de care ei tocmai au avut parte. Punctul acesta de interes trebuie învăţat pe nevăzute, trebuie ştiut cum ştii tabla înmulţirii!
Un politician adevărat, ste obligat de împrejurări, de starea de fapt a momentului, de forma în care-şi imaginează viitorul şi mai ales de credinţa ce-o poartă electoratului său fidel să înţeleagă şi să aplice întocmai aceste minime prevederi de conduită şi comportament dacă vrea să rămînă titular de mandat parlamentar două-trei şi chiar patru-cinci legislaturi la rând.
Bine instruit, politicianul nostru are succesul asigurat şi noi suntem primii care ne dorim politicieni de valoare cu competenţe sporite şi experienţe pe măsură.
Doamne ajută şi spor la treabă.
Apropo, dacă există printre dumneavoastră şi alţi doritori care vor să contribuie la perfecţionarea primului nostru Cod politic, vă rog cu insistenţă să aşezaţi pe suport electronic ori pe hârtie toate ideile ce vă frământă mintea şi să ni le comunicaţi în termen util! Important este să fie în spiritul ideilor noastre mai sus-pomenite şi să ne ofere garanţia bunelor intenţii pentru partid şi pentru cei ce fac parte din acest partid. La revedere!
Ne vedem săptămâna viitoare pentru concluzii...

Vizualizări: 51

Răspunde la Aceasta

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Propun o poruncă: Cât suntem noi la putere, mandatele să devină imperative! Cine pomenește despre „alegeri anticipate”, să fie expulzat la Polul Nord, poate cade de pe planetă!

Îmi place pamfletul, dar trebuie mutat aici: http://insemneculturale.ning.com/group/eseuri-jurnalism-literar-int...

Stimă,

da Coza

Răspunde la discuţie

Despre

Ion Lazăr da Coza a creat această reţea Ning.

colaborări

în parteneriat cu

Revista „Eminesciana” 

ultimul număr

AICI

link-uri utile

              REGULAMENT site

                       **********

http://DIACRITICE.opa.ro/

descarcă AUTO CORECT!

http://DEXonline.ro/

Dicționar de SINONIME

Dicționar de RIME

Haiku, Tanka, Senryu...

           Vă invităm să citiți și:

La ceas aniversar

Figuri de stil

Folosirea virgulei

donații

Pentru cei care doresc să susțină acest site, DONAȚII la: 

RO45CECEB00008RON1057488

titular cont: LAZAR VASILISIA 

(CEC Bank)

*

DONATORI,

începând cu septembrie 2021:

  1. Mihaela Popa
  2. Sofia Sincă
  3. Valeria Merca
  4. Ana C. Ronescu
  5. Tudor Cicu
  6. Toader Răduță
  7. Nicolae Rolea
  8. Angelina Nădejde
  9. Mariana Suciu

Activitatea Recentă

Postare de log efectuată de Floare Arbore
cu 44 minute în urmă
Corneliu Neagu a postat o discuţie
cu 5 ore în urmă
Postare de log efectuată de Corneliu Neagu
cu 5 ore în urmă
Postări de log efectuate de Dinca Valerian
cu 5 ore în urmă
Postare de log efectuată de Monica Pester
cu 6 ore în urmă
Lui Ghiţă i-a plăcut discuţia Misterul eşarfei verzi a lui Ada Nemescu
cu 7 ore în urmă
Utilizatorului Munteanu Manuela îi place postarea pe blog sufletul sanctuarul luminii a lui Floare Arbore
cu 7 ore în urmă
Utilizatorului Munteanu Manuela îi place postarea pe blog Stau pe-un dâmb... a lui gabriel cristea
cu 7 ore în urmă
Utilizatorului Munteanu Manuela îi place postarea pe blog Pe drumul serii a lui gina zaharia
cu 7 ore în urmă
Lui Ghiţă i-a plăcut discuţia Fereastra (La pomul lăudat să nu te duci cu sacul!) a lui ELENA AGIU-NEACSU
cu 9 ore în urmă
Nuta Craciun a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog trenul cu îngeri la geam a utilizatorului Nuta Craciun
cu 9 ore în urmă
Nuta Craciun a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog trenul cu îngeri la geam a utilizatorului Nuta Craciun
cu 9 ore în urmă
Utilizatorului Ghiţă îi place postarea pe blog Pe drumul serii a lui gina zaharia
cu 9 ore în urmă
J’arrive! a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Pe drumul serii a utilizatorului gina zaharia
cu 10 ore în urmă
Utilizatorului gina zaharia îi place postarea pe blog Săgeata vieții a lui Costel Zăgan
cu 10 ore în urmă
Utilizatorului gina zaharia îi place postarea pe blog Stau pe-un dâmb... a lui gabriel cristea
cu 10 ore în urmă
Utilizatorului gina zaharia îi place postarea pe blog omul de paie a lui Dinca Valerian
cu 10 ore în urmă
Utilizatorului Ghiţă îi place postarea pe blog omul de paie a lui Dinca Valerian
cu 10 ore în urmă
Lui Ghiţă i-a plăcut discuţia Și caii mor... a lui Ion Lazăr da Coza
cu 11 ore în urmă
Monica Pester a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Liniștea a utilizatorului Monica Pester
cu 11 ore în urmă

Antologiile site-ului „ÎNSEMNE CULTURALE”

„Ecouri din viitor”, 2022 AICI

Labirinturi  2018 AICI

Atlasul cu diezi  2017 AICI

Autograf pentru m(â)ine  2013 AICI

© 2022   Created by Ion Lazăr da Coza.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor