O aştepta. Ştia că o s-o aştepte.
 Spera.

Se simţea uşor stingheră, pentru prima oară erau singuri. Toată ziua sub privirile lui, se pregătise pentru momentul în care vor fi singuri.

Se gândi că era pregătită pentru dorinţa pură ascunsă în ochii lui, dar că nu era pregătită deloc pentru consecinţe.
Se apropie de ea zâmbind. "Îmi citeşte gândurile".

"Ai călărit vreodată?"
"A...a... nu"
"Vrei să încerci?"
N-o lasă să răspundă. Degetul lui arătător îi atinse pentru o secundă buzele rotunjite în forma unui "nu" nerostit.
"Şşşş, nu spune nu".
Îi lua palma în palma lui.
"Vino, vreau să-ţi arăt ceva.

Îl urmă docilă. Îi simţea strânsoarea caldă. Nu ştia unde merge, ce face dar un lucru ştia sigur. Când palma ei se va desprinde din palma lui îi va fi frig.
"Ciudat nume pentru un cal".
"E numele unui prieten din Germania. Deocamdată calul este singurul prieten pe care îl am aici. Rafael!"
Calul se apropie fremătând neliniştit. Nu avu timp să protesteze. O ridică în braţe şi o aşeză pe cal apoi dintr-un salt încalecă în spatele ei.
"Şşş şşş, ai încredere în mine."
Putea merge până la capătul lumii cu el. Era în siguranţă.
O singură privire a ochilor lui tulburător de frumoşi şi orice urmă de siguranţă dispăru.

"Am încredere."
Nu-i văzu zâmbetul. Dar îl simţi.
Stătea dreaptă, încordată între braţele lui. Respira neîndrăznind să respire. Pieptul lui se lipi pentru o secundă de spatele ei şi ea îşi simţi corpul atras de al lui ca de un magnet uriaş căruia nu i se putea împotrivi. Şi pentru prima oară, după foarte multă vreme simţi că nu vrea să se împotrivească.
Zâmbi ştiind, simţind-o. Îşi puse palma pe abdomenul ei şi o trase mai aproape.
"Relaxează-te".
Noaptea era răcoroasă şi liniştită, luminată doar de luna pală care ieşea şi se ascundea printre crengile copacilor. Calul începu să urce uşor poteca îngustă.
Ştia că face ceva nesăbuit. Vroia să facă ceva nesăbuit.
El...
El nici măcar nu ştia ce face. Îşi încălcase deja nişte legi cu ea.
Îi simţea respiraţia mângâindu-i gâtul.
"De fapt unde mergem?"
"Îmi place să-ţi simt trupul lipit de al meu".
"Ai un loc în minte? Acesta nu e drumul spre platoul Pietrei".
Nu-i răspunse la întrebare:
"Va trebui să călăreşti o dată fără bluza. Să simţi răcoarea nopţii şi căldura mea în acelaşi timp".
"Hei, eu vorbesc cu tine", șopti ea.
"Si eu ".

Îl auzea, dar nu vroia să-l audă. Ştia că nu mai există cale de întoarcere. Îşi simţea dureros de plăcut sângele alergându-i prin vene cu tandreţe dar şi dezinvoltură. Uitase. Uitase cât de grozav este să te laşi pradă simţurilor, să uiţi pentru o clipă lungă de ceea ce îţi întunecă ziua şi îţi încreţeşte fruntea şi să respiri aerul seducător al unui bărbat care ştie exact cum să-şi potrivească palma pe abdomenul tău, doar tandru şi posesiv, nu obraznic şi invadator. Pentru o secundă îşi dori cu disperare ca buzele lui să-i atingă umărul gol şi palma lui să urce doar câţiva centimetri. Nu vroia să-şi suprime dorinţa pentru el dar în acelaşi timp ştia că va fi pierdută dacă îşi lasă instinctul feminin să domine.

El nu ştia dacă vreodată se simţise atât de bine ţinând în braţe o femeie. Nu sărutând-o, deşi pielea sidefie a gâtului ei şi mărul rotund al umărului ei erau la câţiva centimetri de buzele lui. Nu atingând-o, deşi palma lui ramăsese lipită de abdomenul ei dar nu îndrăznise să se mişte.
Sentimentul acela infinit ca ea se potriveşte perfect în braţele lui. De parcă se născuse să fie acolo.

Într-un târziu calul se opri. El coborî şi apoi o ajută pe ea să coboare. O ţinu o secundă în plus în braţe şi amândoi zâmbiră uşor intimidaţi. Ea nu se desprinsese din îmbrăţişare.
El bătu uşor calul pe grumaz şi-l lasă liber.
"Va trebui să urcăm vreo cinzeci de metri. Ai grijă la crengi".
O agaţă de mână şi o trase după el. Ajunseră în faţa unei intrări. Nu era o cabană.
O colibă de lemn ascunsă între copaci. El deschise uşa şi o împinse uşor înăuntru.
"Stai un pic să fac lumina".
Pentru un minut dispăru şi apoi camera se inundă de lumina palidă a două lămpi cu petrol. Ea privi în jur. O încăpere rudimentară.
Buşteni tăiaţi rotund în formă de masă şi scaune, un pat îngust acoperit cu un fel de blană sau cergă. Un primus aşezat pe o altă buturugă. Ustensile pentru cafea. O cutie cu cafea.
 Ea se așeză pe marginea patului:
"Nu e ciudat că totul e rudimentar dar cafeaua e nemţească?"

El zâmbi.
Închise uşa, înaintă zambind se aşeză lângă ea.
" Mult prea aproape", gândi ea.
 "Mult prea departe", gândi EL.
"E cam târziu să te întreb dacă vrei o cafea".
Ea încuviinţă scuturându-şi uşor capul. Părul roşcat dansă o secundă în lumina palidă şi el îşi simţi stomacul strâns. Vroia să-şi piardă mâinile şi buzele în nebunia aceea roşiatică.
"Dar nu este prea târziu să te întreb dacă vrei altceva".
Se juca cu focul.Ştia însă că nu o putea speria uşor.

" Deci...vrei ceva...altceva... ştiu eu... vrei să te sărut?"

Ea îi zâmbi privindu-i buzele. Ar fi fost atât de simplu. Şi-ar fi apropiat o palmă de obrazul lui uşor neras, i-ar fi străfulgerat buzele cu mângâierea degetelor tremurânde şi apoi s-ar fi lăsat prada gurii lui senzuale.
Dar nu făcu nici un gest. Zâmbi doar şi pentru o secundă simţi încleştarea ochilor lui.
Poate i se păruse numai, dar avu vag, impresia că buzele ei au zvâcnit sub ochii lui. Ar fi vrut s-o facă să cerşească o gură de aer.
Ştia că el i-a ghicit gândul.
"Ştiu" îl auzi şoptind.
Ea își desprinse cu greu ochii din încleștarea ochilor lui. Ochii lui, în schimb, nu o parăsiră nici o secundă.
Privi în jur:
" Îmi place. Sălbatic şi primitiv".
"Aşa îmi place."
"Vorbeam de locul acesta."
"Și eu".
"Oh"!
"Vin aici când vreau să fiu singur".
"Nu pari un om singur, domnule Voller".

"Sunt singur, al naibii de singur câteodată. Nu am adus pe nimeni, niciodată aici. Doar un prieten de-al meu ştie de locul acesta".
Îi spusese dintr-odată atât de multe lucruri despre el în doar câteva cuvinte. Zâmbi uşor stânjenită. Simţi teribil nevoia să-l atingă. Să-i simtă asprimea obrazului sub palmă. N-o făcu.
O şuviţă îi alunecă rebel pe frunte şi el i-o suflă uşor.
Gestul lui îi încordă inima pentru o secundă. I se paru intens erotic.
"Cine eşti, tu?"
"Doar un bărbat".
"Refuz să cred că eşti doar un bărbat. Ești surprinzător, puțin încăpățânat, "nu" nu este un răspuns pentru tine, ești unul dintre cei mai interesanți oameni pe care i-am cunoscut vreodată, ai cal...
Și esti neamțul care a venit în România sa-și toace averea reconstruind cabana Piatra Mare. Stii...gura târgului".
Auzise tot, fără să fie prea atent la cuvintele ei insă. Era fascinat de timbrul vocii ei, ușor ragușit, cald si de felul în care buzele ei formau cuvintele.
"Mă duci cu vorba ca să-mi iei mintea de la buzele tale?"
"Nu. Vorbesc. Buzele mele sunt mai interesante când se mişcă"

Nu păru surprins. Se aştepta ca ea să aibă limba ascuţită. Un gând razleț îi trecu prin minte. Apoi un altul, mai clar, îi luă locul.
 Începu să râdă şi brusc, se ridică:

"Sus. Te duc înapoi. E târziu și poate ceilalți te caută.
 Și nu vreau să fac dragoste cu tine într-o colibă de lemn pe un pat tare. Am planuri."
O luă de mână, fără altă explicație,  suflă în lămpi şi ieşiră în noaptea poleită de lună.
Îşi fluieră calul şi o ajută să coboare cărarea abruptă.
Ea se opri şi privi înapoi spre colibă:

"Dacă vreodată vom face dragoste, aş vrea să fie aici".

Îi simţi strânsura pumnului. În prima secundă îi simţi ochii sfredelind-o. Nu avu timp să protesteze.
Nici măcar din cochetărie feminină. În a doua secundă buzele lui se abătură asupra gurii ei cu nevoia însetatului după o zi lungă în deşert. Cu furie și tandrețe în același timp. Dar neiertătoare. Cerea şi dăruia, mușca și alina, părăsea și se întorcea iar si iar.
Apoi, pentru o clipă, pentru o respirație lungă, se opri privind-o. Nu simți nici cea mai mică împotrivire.
Palmele lui îi cuprinseră fața și el începu să o sărute din nou, adânc şi uitat, cu dăruire şi nevoie.
Îi şopti numele printre picături şi o cuprinse strâns în braţe când îi simţi buzele răspunzându-i la sărut.
"Vrei să mergem înapoi?"
Aproape că nu-şi recunoscu vocea.
Pentru o secundă lungă încercă să-i descifreze ochii în noaptea adâncă. Vroia să găsească acel DA de care avea atâta nevoie, dar ea nu-i răspunse.
Deși buzele îi fremătau sub buzele lui și prin bluza subțire sânii ei tresăltau aprinși. Îi putea simți fiecare fibră din trupul ei, strâns lipit de al lui, tremurând de dorință.
Pură și sălbatică.
Ca și cum facea dragoste în fiecare zi.
Ca și cum nu facuse dragoste niciodată.
Şi atunci avu sentimentul că undeva, demult, o mai sărutase. Şi că fusese mai mult decât un simplu sărut. Mult mai mult.
O ridică în braţe şi o aşeză pe cal. Apoi încalecă şi îşi încătuşă braţul în jurul mijlocului ei.
"Buzele tale într-adevăr sunt mult mai interesante când se mişcă".

Simţi în partea stângă o durere acută.
 Simți că nu are destul aer.
 Vroia să se roage și să înjure în același timp.
Nu mai înjurase de mult. Nici nu se mai rugase de multă vreme, de altfel.
Struni calul apoi îi dădu pinteni.

Ştia exact cine este EA.

Vizualizări: 97

Răspunde la Aceasta

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Jocul seducţiei foarte exact, foarte bine prins. Atât de bine, cu multă măiestrie, încât devine aproape documentar. Şi atât de romantic... pădure, noapte, o ea răpită pe un cal, micuţa cabană rustică. Ţi se trage şi de la faptul că eşti braşoveancă, Nuţa.

Însă aş avea unele, mici deficienţe de semnalat: cam prea mulţi de ''pentru'' în primele fraze.

Şi, aici în această frază ''O singură privire a ochilor lui tulburător de frumoşi şi orice urmă de siguranţă dispăru.'' cred că ai vrut ''nesiguranţă''

Cu deosebita plăcere a textului, Sofy!

Multumesc Sofy:)

Multumesc Mihaela:)

Mihaela Popa a spus :

Frumoasă poveste de dragoste!

Citit cu plăcere,

Mihaela

"Putea merge până la capătul lumii cu el. Era în siguranţă.
O singură privire a ochilor lui tulburător de frumoşi şi orice urmă de siguranţă dispăru."


Eroul meu este genul de barbat la bratul caruia te simti in siguranta, dar in secunda in care te-a privit adanc in ochi orice urma de siguranta a disparut:)
M-am jucat putin cu cuvintele:)Sofia Sincă a spus :

Jocul seducţiei foarte exact, foarte bine prins. Atât de bine, cu multă măiestrie, încât devine aproape documentar. Şi atât de romantic... pădure, noapte, o ea răpită pe un cal, micuţa cabană rustică. Ţi se trage şi de la faptul că eşti braşoveancă, Nuţa.

Însă aş avea unele, mici deficienţe de semnalat: cam prea mulţi de ''pentru'' în primele fraze.

Şi, aici în această frază ''O singură privire a ochilor lui tulburător de frumoşi şi orice urmă de siguranţă dispăru.'' cred că ai vrut ''nesiguranţă''

Cu deosebita plăcere a textului, Sofy!

Citit cu placere.

Atmosfera creata cu talent. Romantism, erotism, atractie si control, toate la un loc dau un parfum deosebit acestui text.

Cu prietenie,

Un text bine scris, captivant, străbătut de erotism şi pasiune. Felicitări, Nuţa!

Am simţit ceva din Adela lui Ibrăileanu. Dragostea platonică.

Felicitări.

da Coza

Multumesc:). Continuarea povestii nu mai este platonica:)

Ion Lazăr da Coza a spus :

Am simţit ceva din Adela lui Ibrăileanu. Dragostea platonică.

Felicitări.

da Coza

Frumoasa poveste de dragoste, avand toate indrediente necesare, atractie fizica, seductie si senzualitate.

Lecturat cu mare placere.

Cu prietenie,

Antonella

Multumesc Antonella:)

Antonella Mocanu a spus :

Frumoasa poveste de dragoste, avand toate indrediente necesare, atractie fizica, seductie si senzualitate.

Lecturat cu mare placere.

Cu prietenie,

Antonella

Superb! Mie mi-a creat un gol în stomac. Eroul tău e într-adevăr irezistibil :)

Răspunde la discuţie

Insignă

Se încarcă...

Zile de naştere

Zile de naştere sărbătorite mâine

link-uri utile

              REGULAMENT site

                       **********

http://DIACRITICE.opa.ro/

descarcă AUTO CORECT!

http://DEXonline.ro/

Dicționar de SINONIME

Dicționar de RIME

Haiku, Tanka, Senryu...

           Vă invităm să citiți și:

La ceas aniversar

Figuri de stil

 Folosirea virgulei

Activitatea Recentă

Cristian Je a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Plecăciuni a utilizatorului Cristian Je
cu 4 ore în urmă
Cristian Je a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Plecăciuni a utilizatorului Cristian Je
cu 4 ore în urmă
Postare de log efectuată de Cristian Je
cu 4 ore în urmă
Utilizatorului Mihaela Chitic îi place postarea pe blog sura 6 a lui Djamal mahmoud
cu 7 ore în urmă
Postare de log efectuată de Gabriel Cristea
cu 8 ore în urmă
Gabriel Cristea a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog cu sufletul în palme a utilizatorului Dolha Paul-Alexandru
cu 8 ore în urmă
Utilizatorului Gabriel Cristea îi place postarea pe blog cu sufletul în palme a lui Dolha Paul-Alexandru
cu 8 ore în urmă
Gabriel Cristea a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Bărăgan 1980 a utilizatorului Darie Giurgiu
cu 8 ore în urmă
Utilizatorului Gabriel Cristea îi place postarea pe blog Bărăgan 1980 a lui Darie Giurgiu
cu 8 ore în urmă
Utilizatorului Gabriel Cristea îi place postarea pe blog Viitorul ca hiatironie a lui Costel Zăgan
cu 8 ore în urmă
Ada Nemescu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Bărăgan 1980 a utilizatorului Darie Giurgiu
cu 10 ore în urmă
Ada Nemescu a contribuit cu răspunsuri la discuţia Vis de primăvară a utilizatorului Gabriel Cristea în grupul TĂRÂMUL COPILĂRIEI
cu 11 ore în urmă
Ada Nemescu s-a alăturat la grupul utilizatorului Vasilisia Lazăr (da Coza)
cu 11 ore în urmă
Lui Ada Nemescu i-a plăcut discuţia Vis de primăvară a lui Gabriel Cristea
cu 11 ore în urmă
Postare de log efectuată de Ada Nemescu
cu 12 ore în urmă
Utilizatorului Mihaela Chitic îi place postarea pe blog pe când toamna nu murise a lui Darie Giurgiu
cu 13 ore în urmă
Utilizatorului Mihaela Chitic îi place postarea pe blog sura 5 a lui Djamal mahmoud
cu 16 ore în urmă
Postare de log efectuată de Costel Zăgan
cu 18 ore în urmă
Utilizatorului Mihaela Chitic îi place postarea pe blog dulcegărie a lui nicolae vaduva
cu 19 ore în urmă
Mihaela Suciu a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Bărăgan 1980 a utilizatorului Darie Giurgiu
cu 19 ore în urmă

© 2019   Created by Ion Lazăr da Coza.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor