Toate videoclipurile etichetate Angela_Iosif (ÎNSEMNE CULTURALE) - ÎNSEMNE CULTURALE 2021-07-27T16:11:05Z https://insemneculturale.ning.com/video/video/listTagged?tag=Angela_Iosif&rss=yes&xn_auth=no IRINA LUCIA MIHALCA - Ducheshtsâ? tag:insemneculturale.ning.com,2015-05-06:6515444:Video:710774 2015-05-06T20:42:58.136Z Irina Lucia Mihalca https://insemneculturale.ning.com/profile/IrinaLuciaMihalca <a href="https://insemneculturale.ning.com/video/irina-lucia-mihalca-ducheshts"><br /> <img alt="Prezentare grafică" height="180" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2975240572?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>music - Eldar Mansurov - ”Road”<br></br> Creatie video: Angela Iosif<br></br> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=HOnatGdB5LU">http://www.youtube.com/watch?v=HOnatGdB5LU</a><br></br> <br></br> Simţi, spune-mi, tu simţi<br></br> bătăile inimii noastre? - respiraţii,<br></br> tăceri de lumină,<br></br> muguri ce pulsează seva vieţii<br></br> prin picăturile ploii din noi.<br></br> <br></br> Simţi,… <a href="https://insemneculturale.ning.com/video/irina-lucia-mihalca-ducheshts"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2975240572?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Prezentare grafică" /><br /> </a><br />music - Eldar Mansurov - ”Road”<br /> Creatie video: Angela Iosif<br /> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=HOnatGdB5LU">http://www.youtube.com/watch?v=HOnatGdB5LU</a><br /> <br /> Simţi, spune-mi, tu simţi<br /> bătăile inimii noastre? - respiraţii,<br /> tăceri de lumină,<br /> muguri ce pulsează seva vieţii<br /> prin picăturile ploii din noi.<br /> <br /> Simţi, spune-mi, tu simţi<br /> roiuri de fluturi multicolori care<br /> ni se perindă prin primăvara iubirii? Fiorii<br /> pe aripile cărora plutim?<br /> Căutări, magie, vis,<br /> durere, zbor, dorinţă, regăsire, renaştere!<br /> <br /> Simţi, spune-mi, tu simţi<br /> paşii Destinului ce ne pierd<br /> cărările în balansul fără sfârşit?<br /> Un fulger atinge marea formând perla<br /> din timpul ce se-ascunde într-o lacrimă!<br /> <br /> Simţi, spune-mi, tu simţi<br /> bătăile inimii noastre? - respiraţii,<br /> tăceri de lumină,<br /> inocenţă de gesturi şi gânduri,<br /> acel puf de păpădie ce vine,<br /> vine şi pleacă,<br /> cu primul fir de vânt<br /> ce va trece pe la porţile sufletelor noastre.<br /> <br /> Fără frontiere este sufletul omului,<br /> doar când ne adoarme<br /> este cu adevărat acolo unde îşi doreşte -<br /> amprente de neşters sunt atingerile<br /> petalelor de vis trăit, adânci inspiraţii<br /> din curcubeul de culori...<br /> Dis-moi, est-ce que tu éprouves<br /> les pulsations de nos cœur? - et nos haleines?<br /> Silence en lumière,<br /> la sève de la vie palpitant dans les bourgeons.<br /> <br /> Dis-moi, est-ce que tu réalises<br /> l’essaim de papillons<br /> battant dans le printemps de l’amour?<br /> Volons sur les ailes du frisson!<br /> Cherche la magie, le rêve,<br /> la douleur, le vol, le désir, la récupération, le retour!<br /> <br /> Dis-moi, est-ce que tu saisis<br /> les pas du Destin qui embrouillent nos voies<br /> dans une balance éternelle?<br /> En débouchant sur la mer, l’éclair forme une perle<br /> du temps caché dans une larme!<br /> <br /> Dis-moi, est-ce que tu éprouves<br /> Les pulsations de nos cœurs? – les respirations,<br /> Un silence en lumière,<br /> Ce pissenlit en peluche est devenu<br /> Une innocence des gestes et des pensées,<br /> Dans un permanent va-et-vient au premier filet de vent<br /> Frôlant les portes de nos âmes.<br /> <br /> L’âme de l’homme est un infini,<br /> Rien qu’ à sortir du sommeil<br /> Il est vraiment où l’on désire –<br /> Toucher les pétales du rêve vécu c’est<br /> devenir des signes indélébiles<br /> des inspirations profondes provenant<br /> de l’arc-en-ciel en couleurs. IRINA LUCIA MIHALCA - Simți, spune-mi, tu simți? tag:insemneculturale.ning.com,2015-05-06:6515444:Video:710909 2015-05-06T20:41:29.645Z Irina Lucia Mihalca https://insemneculturale.ning.com/profile/IrinaLuciaMihalca <a href="https://insemneculturale.ning.com/video/irina-lucia-mihalca-sim-i-spune-mi-tu-sim-i"><br /> <img alt="Prezentare grafică" height="180" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2975240544?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>versuri - Irina Lucia Mihalca - ”Simți, spune-mi, tu simți?”<br></br> muzica - Eldar Mansurov - ”Road”<br></br> Creatie video: Angela Iosif<br></br> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ttdidTPQ2f4">http://www.youtube.com/watch?v=ttdidTPQ2f4</a><br></br> <br></br> versuri - Irina Lucia Mihalca - ”Simți, spune-mi, tu simți?”<br></br> muzica - Eldar Mansurov - ”Road”… <a href="https://insemneculturale.ning.com/video/irina-lucia-mihalca-sim-i-spune-mi-tu-sim-i"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2975240544?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Prezentare grafică" /><br /> </a><br />versuri - Irina Lucia Mihalca - ”Simți, spune-mi, tu simți?”<br /> muzica - Eldar Mansurov - ”Road”<br /> Creatie video: Angela Iosif<br /> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ttdidTPQ2f4">http://www.youtube.com/watch?v=ttdidTPQ2f4</a><br /> <br /> versuri - Irina Lucia Mihalca - ”Simți, spune-mi, tu simți?”<br /> muzica - Eldar Mansurov - ”Road”<br /> Dis-moi, est-ce que tu éprouves<br /> les pulsations de nos cœur? - et nos haleines?<br /> Silence en lumière,<br /> la sève de la vie palpitant dans les bourgeons.<br /> <br /> Dis-moi, est-ce que tu réalises<br /> l’essaim de papillons<br /> battant dans le printemps de l’amour?<br /> Volons sur les ailes du frisson!<br /> Cherche la magie, le rêve,<br /> la douleur, le vol, le désir, la récupération, le retour!<br /> <br /> Dis-moi, est-ce que tu saisis<br /> les pas du Destin qui embrouillent nos voies<br /> dans une balance éternelle?<br /> En débouchant sur la mer, l’éclair forme une perle<br /> du temps caché dans une larme!<br /> <br /> Dis-moi, est-ce que tu éprouves<br /> Les pulsations de nos cœurs? – les respirations,<br /> Un silence en lumière,<br /> Ce pissenlit en peluche est devenu<br /> Une innocence des gestes et des pensées,<br /> Dans un permanent va-et-vient au premier filet de vent<br /> Frôlant les portes de nos âmes.<br /> <br /> L’âme de l’homme est un infini,<br /> Rien qu’ à sortir du sommeil<br /> Il est vraiment où l’on désire –<br /> Toucher les pétales du rêve vécu c’est<br /> devenir des signes indélébiles<br /> des inspirations profondes provenant<br /> de l’arc-en-ciel en couleurs.<br /> <br /> Ducheşhţzâ, spuninji tini ducheşhţzâ<br /> cumu batu a noastri ininji? – duhurli,<br /> tâţzeri di lunjinâ,<br /> bâbuchi ţzi dau njiedzlu a banâiei<br /> pitu chicutli a ploiurlor ditu noi.<br /> <br /> Ducheşhtzâ, spuninji tini ducheşhtzâ<br /> aţzei mulţzâ şhi îmşhaţzâ fituri cari<br /> nâ si pirindâ pitu primveara vreariei? cutrimburări<br /> pi arichili ţzi azbuiuramu?<br /> câftări, ligâturi, yisu,<br /> dureari, azbuiuratu, mirachi, unâ nauâ aflari, unâ nauâ fţzeari!<br /> <br /> Ducheşhţzâ, spuninji tini ducheşhţzâ<br /> cumu batu a noastri ininji? – duhurli,<br /> tâţzeri di lunjinâ,<br /> mâcsânji lucri şhi minduieri,<br /> aţzelu pufu di pâpâdii ţzi yini,<br /> yini şhi fudzi<br /> cu protlu hiru di vintu<br /> ţzi va’s treacâ pi la porţzâli a suflitilor a noastri.<br /> <br /> Fârâ di mardzânji iasti suflitlu a omlui,<br /> maşhi cându nâ bagâ tu somnu<br /> cadialihea iasti aclo iu va –<br /> seamni di ni aşhtirdzeari suntu<br /> atindzerli di pitali di yisu bânatu, adânţzâ aizvuri<br /> di’tu muşhuteaţza di buiei... IRINA LUCIA MIHALCA - Balerina tag:insemneculturale.ning.com,2014-08-28:6515444:Video:604584 2014-08-28T11:48:05.763Z Irina Lucia Mihalca https://insemneculturale.ning.com/profile/IrinaLuciaMihalca <a href="https://insemneculturale.ning.com/video/irina-lucia-mihalca-balerina"><br /> <img alt="Prezentare grafică" height="180" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2975240362?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>muzica - Eldar Mansurov - Nocturne versuri - Irina Lucia Mihalca ”Balerina”<br></br> Creatie video : Angela Iosif<br></br> <br></br> Balerina<br></br> <br></br> Cu emoţie, din culise, vede luminile,<br></br> pereţii de aur ai operei, ţinute sclipitoare,<br></br> forfota spectatorilor, lojile purpurii.<br></br> <br></br> Dincolo de fantezie şi efectele efemere,<br></br> dincolo de dinamica scenei,… <a href="https://insemneculturale.ning.com/video/irina-lucia-mihalca-balerina"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2975240362?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Prezentare grafică" /><br /> </a><br />muzica - Eldar Mansurov - Nocturne versuri - Irina Lucia Mihalca ”Balerina”<br /> Creatie video : Angela Iosif<br /> <br /> Balerina<br /> <br /> Cu emoţie, din culise, vede luminile,<br /> pereţii de aur ai operei, ţinute sclipitoare,<br /> forfota spectatorilor, lojile purpurii.<br /> <br /> Dincolo de fantezie şi efectele efemere,<br /> dincolo de dinamica scenei, costumele diafane,<br /> dincolo de graţie şi zâmbete angelice,<br /> dincolo de exuberanţa de culori şi sentimente,<br /> dincolo de imaginile contopite-n sunete,<br /> dincolo de aburul mişcărilor plutitoare -<br /> alunecări suave, arabescuri, respiraţiile mâinilor,<br /> pas de bourrée, battement tendu, frappé,<br /> coupe jeté en pas de deux,<br /> eleganţă, glezne subţiri, picioare arcuite,<br /> rotaţie de umeri, un dans de vârfuri, piruete,<br /> o inălţare şi fâlfâiri de braţe lungi,<br /> uşor rotunjite, ce-abia ating aerul, cad,<br /> se retrag în abandon, apoi, deasupra pieptului -,<br /> dincolo de reverenţe cu aripi de pasăre,<br /> aplauze frenetice<br /> şi acel de nedescris moment de fericire,<br /> treci de oglinzile care îmbracă zidurile,<br /> pătrunzi tot mai adânc,<br /> în spatele cortinei căzute vraja se risipeşte,<br /> scena e goală, secunda se opreşte.<br /> <br /> În fiecare zi există alegerea şi confruntarea<br /> cu adevărul unor linii crude, ascunse,<br /> juxtapuse înserării lumii,<br /> în inima misterului, incandescenţă,<br /> chemare, arderi, necunoscute impulsuri,<br /> de la abis la stele,<br /> lumini şi umbre decantate<br /> se-amestecă-n hazardul vieţii,<br /> ore istovitoare, calvarul repetiţiilor,<br /> lacrimi, frica şi lupta, mereu lupta,<br /> picioare însângerate<br /> şi degete străbătute de fulgere,<br /> povara unor vise străpunse, spulberate,<br /> tentaţii, umilinţe, introspecţii,<br /> rivalităţi acerbe, sacrificii<br /> şi suferinţa până la ultima limită,<br /> dar, dincolo de toate, pătrunde-n suflet,<br /> rămâne-n inimi, fragila, delicata clipă,<br /> un ultim cânt de lebădă,<br /> impresia de vis a prins viaţă,<br /> din zborul înălţat şi-acea trăire<br /> emoţia glisează delirantă,<br /> iluminând adâncuri şi tenebre,<br /> un nou limbaj al vieţii şi dăruirea-n sine.<br /> <br /> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=WXapMm90ysA">https://www.youtube.com/watch?v=WXapMm90ysA</a> Irina Lucia Mihalca - Între chin și sublim, o punte de nuferi! tag:insemneculturale.ning.com,2014-08-28:6515444:Video:604491 2014-08-28T11:40:19.343Z Irina Lucia Mihalca https://insemneculturale.ning.com/profile/IrinaLuciaMihalca <a href="https://insemneculturale.ning.com/video/irina-lucia-mihalca-ntre-chin-i-sublim-o-punte-de-nuferi"><br /> <img alt="Prezentare grafică" height="180" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2975240366?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>versuri - Irina Lucia Mihalca music - John Sokoloff "Espano russo"<br></br> creatie video- Angela Iosif<br></br> <br></br> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Q4gDKX9UHeQ">https://www.youtube.com/watch?v=Q4gDKX9UHeQ</a><br></br> <br></br> Între chin şi sublim, o punte de nuferi!<br></br> <br></br> Printre cuvinte şi gânduri,<br></br> gravate-n noi adânc, ne scriem… <a href="https://insemneculturale.ning.com/video/irina-lucia-mihalca-ntre-chin-i-sublim-o-punte-de-nuferi"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2975240366?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Prezentare grafică" /><br /> </a><br />versuri - Irina Lucia Mihalca music - John Sokoloff "Espano russo"<br /> creatie video- Angela Iosif<br /> <br /> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Q4gDKX9UHeQ">https://www.youtube.com/watch?v=Q4gDKX9UHeQ</a><br /> <br /> Între chin şi sublim, o punte de nuferi!<br /> <br /> Printre cuvinte şi gânduri,<br /> gravate-n noi adânc, ne scriem viitorul.<br /> Pe firul ierbii ne creştem câmpul,<br /> cu norul singuratic pictăm un cer,<br /> iar delta din trestia legănată în lungile tăceri.<br /> <br /> Vreau să te luminez, să mă luminezi,<br /> să renasc,<br /> să fim un glob de lumină,<br /> de durere, de plăcere.<br /> Un foc viu în dansul cosmic,<br /> - eu, fiica Soarelui -<br /> două vase prin care curge nectarul iubirii!<br /> <br /> Vreau să pătrund în adâncul tău,<br /> până la cerul interior,<br /> să alung norii, să te trezesc la viaţă<br /> şi să te liniştesc,<br /> aşteptându-ţi inima să-ţi bată calm!<br /> Ne-am deschis cerurile,<br /> împreuna cântăm imnul vieţii!<br /> <br /> Să mergem pe cursul râului,<br /> adânc, tot mai adânc să mergem,<br /> printre cuvintele risipite-n abisuri,<br /> în litere şi sunete,<br /> în renaşterea emoţiilor.<br /> Să mergem prin fiecare vis, fără iluzii,<br /> să reluăm amintirile ce ni s-au topit în suflet.<br /> Să mergem,<br /> să continuăm să mergem,<br /> să simţim, să trăim şi să iubim<br /> în nemărginirea dorului unui timp!<br /> <br /> Pe râul tău alunec, în lumea ta pătrund<br /> să-ţi văd cerul senin şi uit ce caut,<br /> şi uiţi că sunt, uităm de noi.<br /> În unda cercurilor reverberate, - vibraţii-n lanţ -<br /> viaţă, lumină, un câmp de păpădie!<br /> <br /> Mă fascinează tot la tine, iubito,<br /> pulsezi ca o inimă,<br /> O stea eşti pentru mine, divină eşti!<br /> Tu... Eu... noi! Divină iubire, un sens dat vieţii,<br /> Să bem din apa iubirii!<br /> <br /> Predestinată-mi eşti - un vis, un paradis -<br /> Am văzut viaţa, emoţia trezeşte trupul,<br /> sărutul soarelui este acolo,<br /> un nufăr deschis în palmele mele,<br /> Ni s-a întâmplat nouă,<br /> Tu, marea mea, combinaţia de tu şi eu,<br /> acea durere inexplicabilă!<br /> Eu, valul tău... un ţărm şi-un val, şi poezia lor!<br /> <br /> Între chin şi sublim, o punte de nuferi,<br /> Totu-i un vis ce dispare în zori,<br /> o fâşie din timp,<br /> şi viaţa, şi omul, şi totul! Toate-s secunde!<br /> Tu care te joci cu cerurile, nu te juca cu visele,<br /> Mâine e doar o filă nouă din oglinda tăcerii! IRINA LUCIA MIHALCA - De unde vii și unde pleci? tag:insemneculturale.ning.com,2014-08-28:6515444:Video:604581 2014-08-28T11:39:07.917Z Irina Lucia Mihalca https://insemneculturale.ning.com/profile/IrinaLuciaMihalca <a href="https://insemneculturale.ning.com/video/irina-lucia-mihalca-de-unde-vii-i-unde-pleci"><br /> <img alt="Prezentare grafică" height="180" src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2975240358?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240"></img><br /> </a> <br></br>music - Eldar Mansurov<br></br> Creatie video - Angela Iosif<br></br> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Pfl_y38vwiQ">http://www.youtube.com/watch?v=Pfl_y38vwiQ</a><br></br> De unde vii şi unde pleci?<br></br> <br></br> Îmbrăţişaţi am trecut, prin vălul de vis,<br></br> spre tărâmul florilor şi-a iubirii,<br></br> (niciodată nu e prea târziu să ajungi acolo)<br></br> tu şi eu,… <a href="https://insemneculturale.ning.com/video/irina-lucia-mihalca-de-unde-vii-i-unde-pleci"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2975240358?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="Prezentare grafică" /><br /> </a><br />music - Eldar Mansurov<br /> Creatie video - Angela Iosif<br /> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Pfl_y38vwiQ">http://www.youtube.com/watch?v=Pfl_y38vwiQ</a><br /> De unde vii şi unde pleci?<br /> <br /> Îmbrăţişaţi am trecut, prin vălul de vis,<br /> spre tărâmul florilor şi-a iubirii,<br /> (niciodată nu e prea târziu să ajungi acolo)<br /> tu şi eu, în dansul libertăţii, privindu-ne,<br /> două chipuri, două trupuri, două inimi<br /> care bat într-un ritm şi-un suflet, al tău şi al meu,<br /> în ochii tăi văd lumina, în ochii mei o regăseşti,<br /> iar cerul e mai albastru, în armonia lumii<br /> cântăm acelaşi cântec,<br /> binecuvântând aceste clipe şi infinitul lor.<br /> <br /> Prin dimineţi sparte şi întunericul ce ne-nconjoară,<br /> primejdia despicată le-nghite,<br /> furtuni ne răscolesc absenţa atât de dureros,<br /> în foile unei cărţi sunt ascunsă,<br /> ca un povestitor desfăşor cuvintele<br /> de la început până la sfârşit,<br /> în toate există un timp pentru a trăi<br /> şi-un timp pentru a muri, o viaţă este sigur.<br /> <br /> Treziţi trecem frontiera, nu mai există întoarcere,<br /> nu mai vedem la fel chiar dacă<br /> continuăm să visăm, - o dorinţă, un zbucium,<br /> o încântare şi-un zbor,<br /> o parcurgere, o redescoperire, manifestarea luminii -<br /> Mă copleşeşti, eşti cât puterea vieţii,<br /> a învierii într-o nouă formă, săpată-n palme<br /> şi-n carnea mea, dintotdeauna ai fost aici.<br /> Simţi iubirea cum curge-n trupurile noastre,<br /> ne umple vasele, ca un râu al vieţii,<br /> într-o nouă formă se ridică şi ia, apoi, alt drum?<br /> Apropiaţi ca două săgeţi în tolbă, în noi<br /> vibrează atingeri aninate de-naltă tensiune.<br /> <br /> Mi-e dor de atingerile tale, inimă de înger,<br /> de îmbrăţişările, de zâmbetul,<br /> de adierea cuvintelor tale! La tine totul e armonie<br /> şi-un necuprins, însăşi cuvântul suntem,<br /> din noi se naşte totul,<br /> încep să trăiesc în tine adevărata viaţă!<br /> Să anulăm orice datorie în lacrimi!<br /> <br /> Sunt fericit să te simt, dacă asta nu ai înţeles,<br /> cu tine vreau să fiu, în braţele tale, acolo să rămân!<br /> Te simt în mine, te gust cu tot fiorul,<br /> belşugul desfătărilor ţi-aduc, simte-mă cum<br /> îţi pătrund fiecare parte a trupului!<br /> Ne-am invadat inversându-ne polii,<br /> acum şi etern,<br /> cine altcineva în această lume te va iubi aşa?<br /> Mi-ai preluat trăirile, o forţă a vieţii, fără limite,<br /> reîncep să exist, o energie<br /> m-aruncă-n oceanul tuturor dorinţelor.